Erasmus Discovery Programme

Wetenschapsknooppunt Voortgezet onderwijs

Het Erasmus Discovery Programme is een multidisciplinair programma van een dagdeel waarin leerlingen van vwo 3 kennis maken met de Erasmus Universiteit. 

Tijdens het programma werken we aan academische vaardigheden die uw leerlingen nodig hebben als ze later gaan studeren. Daarnaast komen de leerlingen in aanraking met de opleidingen van de Erasmus Universiteit.

Programma

Het programma start met een plenaire opening door Professor of Hoogleraar, waarin wordt stilgestaan bij de universiteit en de wetenschap. Vervolgens krijgen de leerlingen enkele vakinhoudelijke minicolleges, waarna zij zelf aan de slag gaan met wetenschapsvaardigheden in diverse workshops. Deze worden begeleid door EUR studenten. De middag wordt plenair afgesloten met een quiz waarin de opgedane kennis van de leerlingen op interactieve wijze wordt getest. U kunt kiezen uit de thema’s Waarom is iedereen anders?’ en Ondernemerschap.

U kunt kiezen tussen een ochtend- en een middagsessie. De ochtendsessie start om 9.30uur en duurt tot ca. 12.40uur; de middagsessie start op 13.30uur en duurt tot ca. 16.40uur. 

Binnen het thema Waarom is iedereen anders?’ kijken we vanuit de sociale wetenschappen, psychologie en sociologie naar de vragen: Hoe denken we anders?’ ‘Hoe doen we anders?’ en Hoe doen we anders in groepen?

Tijdens de 3 workshops gaan de leerlingen zelf aan de slag met wetenschappelijk onderzoek.

Wat maakt een onderneming succesvol?’ en ‘Waar moet je allemaal rekening mee houden bij het opzetten en runnen van een onderneming?’ zijn de centrale vragen in het Erasmus Discovery Programme ‘Ondernemerschap’. In de workshops gaan de leerlingen aan de slag met vaardigheden die ondernemers nodig hebben in een tweetal workshops.

 

Data en kosten 
De Erasmus Discovery Programmes vinden plaats op de volgende data:  
Waarom is iedereen anders14 november 2024 (ochtend = beperkt plaats, middag = vol)  & 4 februari 2025
Ondernemerschap 21 november 2024 & 28 januari 2025
Kosten 13,00 euro per leerling

Tevens is een Erasmus Discovery Programme op uw eigen school een mogelijkheid. Dit betreft een licht aangepaste vorm en is mogelijk indien uw school in de regio 'groot Rotterdam' valt. Indien u hiervan gebruik zou willen maken, neemt u dan contact met ons op via mail:  wetenschapsknooppunt@eur.nl

 

 

Aanmelden

Aangezien het Erasmus Discovery Programme een interactief lesprogramma is kunnen wij dit programma op de EUR slechts op bovenstaande data en tijden aanbieden. Een Erasmus Discovery Programme in licht aangepaste vorm op de eigen school behoort ook tot de mogelijkheden. Hiervoor neemt u bij voorkeur rechtstreeks contact met ons op via wetenschapsknooppunt@eur.nl

Scholen kunnen vwo 3 leerlingen/klassen aanmelden door middel van het aanmeldformulier. De aanmeldingsmogelijkheid wordt gesloten als alle plekken zijn gereserveerd. Hierdoor kunnen andere scholen niet meer intekenen.

In verband met het beperkte aantal leerlingen dat kan deelnemen aan én de grote interesse voor het Erasmus Discovery Programme, willen wij u er op attenderen dat aanmelding en/of aantal leerlingen alleen in een zeer vroeg stadium (z.s.m. na aanvang van het schooljaar) gewijzigd kan worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen