Duurzame en Rechtvaardige Steden

Skyline Rotterdam

Een duurzame stad betekent sociale rechtvaardigheid, ecologische veerkracht en economische vitaliteit voor huidige en toekomstige generaties. Veel sociale bewegingen en organisaties over de hele wereld, inclusief activisten, ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en andere burgers,  werken samen om steden duurzamer en rechtvaardiger te maken. Hierbij streven zij naar toegang tot basale levensbehoeftes (bijv. huisvesting, energie, water, voedsel, gezondheidszorg), met respect voor toekomstige generaties en andere levende wezens.

In dit subthema zijn wij kritisch betrokken bij deze bewegingen door middel van interdisciplinair onderzoek. We nemen de complexe politieke verbanden tussen ecologische, sociale en economische uitdagingen in de stedelijke context als fundamenteel uitgangspunt. Wat zijn de uitdagingen en spanningen tussen ecologische duurzaamheid en sociaaleconomische rechtvaardigheid? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat duurzame steden ook rechtvaardig zijn? Hoe ontwikkelen mensen en netwerken het vermogen  om hun steden te transformeren richting een duurzame en rechtvaardige omgeving?

Themaleider

Julia Wittmayer

  • Julia Wittmayer werkt als assistant professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 2008 werkzaam als (actie)onderzoeker op het gebied van duurzaamheidstransities bij DRIFT. Met een achtergrond in sociale en culturele antropologie, richt zij zich op veranderende sociale relaties tussen en betekenisgeving van maatschappelijke actoren in processen van sociale verandering. Ze werkt aan sociale innovatie en transformatieve verandering via onderzoeksprojecten zoals 'Pathways towards low-carbon cities' (TOMORROW) en ontwikkelt expertise en een universiteitsbreed netwerk op het gebied van transformatief onderzoek met het Design Impact Transition (DIT) Platform van de Erasmus Universiteit.

     

Publicatiereeks Just Sustainability Transitions

Verkennen van de raakvlakken van rechtvaardigheid, duurzaamheid en transformatieve verandering.

A demonstration in a city center

Event Series over Rechtvaardige Duurzaamheidstransities

Bijdragen aan gefundeerde academische en publieke debatten over (on)recht en (on)duurzaamheid

Door samen te werken met organisaties en maatschappelijke initiatieven die dagelijks met duurzaamheid en sociaaleconomische rechtvaardigheid bezig zijn, kunnen onderzoekers actiegerichte kennis produceren over transities naar meer rechtvaardige en duurzame toekomsten.

JUSTRA Cities Onderzoek

Het begrijpen van de rol van translocale netwerken in kennisdeling en co-productie

Macht in verandering door Flor Avelino

JUSTRA Cities Network

Over rechtvaardige duurzaamheidstransities in en rond steden

Networks for Sustainable and Just Cities

Urban Arena Podcast with Flor Avelino

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen