Bottom-up praktijken en veerkrachtstrategieën in informele nederzettingen

Nieuwe wegen voor het (her)vitaliseren van steden

Het project onderzoekt samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, burgerorganisaties, en bedrijven in informele nederzettingen om de condities van de stedelijke ruimte, publieke dienstverlening en bestaansmiddelen te verbeteren. We onderzoeken zowel het beleid van overheden als bottom-up gemeenschapsprojecten, waarbij bewoners van informele nederzettingen formele en informele instellingen mobiliseren om informele nederzettingen te vitaliseren. 

Hoe doen wij onderzoek?

Het onderzoek is waarschijnlijk de eerste systematische review en meta-analyse van de gepubliceerde literatuur over de sociaal-economische effecten van beleidsinterventies en gemeenschapsprojecten in informele nederzettingen. Het onderzoek voert vervolgens een kwalitatieve vergelijkende analyse uit om factoren te identificeren die verband houden met effectief bevonden veerkrachtstrategieën, waaronder individuele (bewoners en bedrijven) en collectieve (netwerken, organisaties en verenigingen) projecten. Het onderzoek wil het begrip institutionele grensgebieden conceptualiseren als hybride conceptuele ruimten tussen de formele en de informele wereld.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

De beoogde effecten van het project zijn zowel wetenschappelijk als maatschappelijk. Aan de maatschappelijke kant zal het onderzoek systematische kennis opleveren over beleidsacties en bottom-up strategieën in informele nederzettingen om de leefomstandigheden van bewoners te verbeteren. Deze kennis zal beleidsmakers, bewoners van informele nederzettingen en multilaterale en lokale organisaties informeren over inclusief en effectief beleid. Het project vormt een gelegenheid om een brug te slaan tussen burgerorganisaties, academici en lokale overheden, en inclusief beleid vast te stellen dat de vitaliteit van de burgers ondersteunt. Aan de wetenschappelijke kant zal het project bijdragen aan de institutionele theorie door het begrip grensgebied te theoretiseren en te operationaliseren.

Outreach

We zijn van plan om aan het einde van het project een conferentie te organiseren met minstens één paneldiscussie met de organisaties uit de praktijk die deelnemen aan het project. De resultaten van het onderzoek gaan we verspreiden via blog posts en andere media (zoals podcasts en talkshows). Het zal de partnerorganisaties in staat stellen met elkaar mee te denken. Daarnaast beoogt het onderzoek artikelen in academische tijdschriften en/of boekhoofdstukken te produceren.

Financiering

Het onderzoek wordt medegefinancierd door VCC, ISS en IHS.

Partners

  • Réseau National des Habitants du Cameroun (RNHC) (Cameroon)
  • Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) (El Salvador)
  • Urban Poor Consortium (UPC) (Indonesia)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen