Smart Cities for Social Inclusion

Databeheer regelingen in slimme steden voor sociale inclusie
Smart Cities header

Steden zijn niet alleen slim omdat er nieuwe technologieën in de gebouwde omgeving worden geïmplementeerd, maar meer fundamenteel omdat de digitale transformatie van steden gebaseerd is op big data. Het zou dus passender zijn om te spreken over digitale steden in plaats van over slimme steden. Maar hoe worden data gebruikt om de digitale transformatie van steden te ontwikkelen, met name in de richting van sociale inclusiviteit? 

Hoe doen wij onderzoek?

Het belangrijkste argument van dit onderzoek is dat, als we de "slimheid" van steden willen begrijpen, we ze moeten noemen voor wat ze zijn: "digitale steden". Dit komt omdat steden niet alleen "slim" zijn vanwege de geïmplementeerde stedelijke technologieën die worden toegepast, maar omdat de digitale transformatie van steden plaatsvindt door het gebruik van enorme hoeveelheden gegevens (big data). In die zin kunnen we spreken over digitale steden als innovatie(eco)systemen. Door middel van kwalitatief onderzoek (interviews, documentanalyse) in een selectie van Europese steden, onderzoeken we de bestuurlijke regelingen die de manieren van datagebruik voor de implementatie van slimme stedelijke technologieën (SMUBTs) bepalen.  

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Aangezien gegevens over burgers voortdurend worden verzameld via geautomatiseerde, op algoritmen gebaseerde procedures, is het noodzakelijk om de manieren van het gebruik en de uitwisseling van gegevens voor de implementatie van slimme stedelijke technologieën (SMUBT's) centraal te stellen in het publieke debat over de "slimheid" van steden. Burgers hebben digitale rechten, dus digitale steden hebben alleen zin als zij de kwaliteit van de openbare diensten en de bebouwde omgeving verbeteren, met name als zij sociale inclusiviteit bevorderen door tegemoet te komen aan de behoeften van diverse burgers. Het publieke debat moet gaan over de mate waarin stadsbesturen verantwoordelijkheid nemen voor een ethisch verantwoord gebruik en ethische uitwisseling van burgergegevens wanneer ze samenwerken met (technologische) particuliere bedrijven. 

Lezing over de rol van digitale technologie in de ontwikkeling van steden.

Coördinator: Dr. Sofia Pagliarin

Gastlezing over slimme en inclusieve steden, georganiseerd door Prof. Jan Fransen 

Financiering

Beurs van Het van Oostrom Fonds, een fonds onder de Stichting Erasmus Trustfonds (ETF)  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen