30 km/u snelheidslimieten voor een gezonde bevolking en vitale steden

Veel steden, waaronder Rotterdam, voeren snelheidslimieten van 30 km/uur voor auto's in. Hoe kunnen deze snelheidslimieten steden gezonder, vitaler, inclusiever en duurzamer maken? En hoe zijn deze positieve effecten (en mogelijk negatieve neveneffecten) verdeeld over de steden?

Hoe doen we onderzoek?

Het is al aangetoond dat snelheidslimieten van 30 km/uur het aantal dodelijke verwondingen verminderen, maar er is nog weinig bekend over de effecten op andere gezondheidsaspecten zoals beweeggedrag, de waardering van de buurt door bewoners en luchtvervuiling. Bovendien is het onduidelijk of de gezondheidseffecten van deze snelheidsbeperkingen voor sommige mensen groter zijn dan voor anderen. Allereerst zullen we een data-infrastructuur opbouwen om het effect van eerdere 30km/uur snelheidsbeperkingen in Nederland te evalueren. Ten tweede zullen we ook gegevens verzamelen vóór en na de invoering van een 30km/uur snelheidslimiet in een aantal straten in Rotterdam.

Hoe maakt onderzoek een impact?

Vanaf de start van het project werken we samen met de gemeente Rotterdam en andere partners om ervoor te zorgen dat geen enkele kans op positieve impact wordt gemist. Dit onderzoek vergroot ons inzicht in de gezondheidseffecten van snelheidsbeperkingen van 30 km/uur en het belang van de verschillende onderdelen bij de uitvoering van een dergelijk beleid. Een dergelijk inzicht is dringend nodig gezien het groeiend aantal Europese steden die deze snelheidsbeperkingen invoeren. Daarom willen we onze resultaten ook delen met de internationale gemeenschap. Op maatschappelijk vlak zullen we onze resultaten gebruiken om beleid gericht op het creëren van gezonde, vitale, inclusieve en duurzame steden te onderbouwen. We zullen binnen dit project nauw samenwerken met beleidsmakers om de communicatie van de resultaten te versterken en beleidsmaatregelen te sturen.

Partners

 • Vital Cities and Citizens Initiative
 • Erasmus School of Economics
 • Erasmus Medical Center
 • Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics
 • Institute for Urban Housing and Development Studies
 • Institute for Urban Housing and Development Studies Erasmus Initiative Smarter Choices for Better Health
 • Flagship “Real-Time, Personalized Health Impact of Climate Change and Pollution”
 • Academic collaborative centre CEPHIR
 • Amsterdam UMC
 • Municipality of Rotterdam
 • KPN
 • Dutch Institute for Road Safety Research (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOV),
 • Local policymakers of the Municipality of Rotterdam (programme Rotterdam Veilig Vooruit, RVV)
 • Researchers from the Municipality of Rotterdam responsible for the monitors and surveys (Onderzoek & Business Intelligence, OBI)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen