Translocal Lives

Vestiging van vluchtelingen, placemaking en digitale technologieën in Rotterdam en Amsterdam

Wat onderzoeken we?

Het Translocal Lives onderzoeksproject heeft als doel om de verschillende manieren te identificeren waarop vluchtelingen gebruikmaken van technologieën om een gevoel van plaats te creëren. Ook worden de kansen en uitdagingen onderzocht van digitale toepassingen van de vestiging van vluchtelingen in de steden Amsterdam en Rotterdam.

Hoe voeren we ons onderzoek uit?

Vluchtelingen verliezen een belangrijk deel van hun identiteit na hun gedwongen migratie. Toch weten we niet hoe ze met dit verlies omgaan, of hoe ze omgaan met de nieuwe realiteiten en verwachtingen van het leven in hun land van bestemming . Dit project onderzocht de mogelijkheden van participatieve video om kwesties als saamhorigheid, identiteit, aspiraties, sociale vaardigheden en welzijn te onderzoeken. We hebben hiervoor het Digital Place-makers programma ontworpen, een 7-weekse filmcursus waarin 11 vluchtelingen uit Syrië, Iran, Turkije, Pakistan en Eritrea betrokken werden bij de productie van audiovisuele verhalen (korte films) over de uitdagingen en kansen die zij zagen tijdens het proces van place-making in Nederland. 

Hoe maakt ons onderzoek impact?

De bevindingen van het project hebben geleid tot de co-creatie van 11 films met de deelnemers, een digitaal handboek dat dient als handleiding voor Participatory Video workshops, en twee wetenschappelijke artikelen (in review) die nieuwe theoretische, methodologische en empirische inzichten bieden, evenals beleidsaanbevelingen met betrekking tot toegang, gebruik en voorziening van technologie voor vluchtelingen in Nederlandse steden. 

Resultaten

Tijdens het project zijn 11 films geproduceerd met de deelnemers van het Digital Place-makers programma: een cursus filmmaken die gebruikmaakt van Participatory Video als de belangrijkste methodologie om deelnemers te trainen in basis editing en het vertellen van verhalen. Door de films verkennen de deelnemers het onderwerp 'place-making' en 'belonging' in de Nederlandse samenleving (zie de posters hieronder).

De films en documentaire zijn ook online te bekijken via de website van het project. Als resultaat van het Digital Place-makers programma hebben we een handleiding ontworpen over Participatory Video methodologieën met praktische activiteiten voor iedereen die soortgelijke projecten wil uitvoeren in de context van digitale technologieën. Meer informatie over de films, de field guide en twee papers (under review) zijn te vinden in het document hieronder.

 • Dr. Amanda Alencar (projectleider)

  is een onderzoeker op het gebied van digitale migratie, gespecialiseerd in media en sociale media in Europa en Latijns-Amerika, met een focus op hoe communicatietechnologieën vorm geven aan mobiliteit en socioculturele integratieprocessen van (gedwongen) migranten.

 • Camila Sarria Sanz (onderzoeker)

  is een communicatie-ontwerper uit Bogota, Colombia, en heeft een master in Media, Cultuur, en Maatschappij van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is gepassioneerd over het snijvlak tussen onderwijs, sociaal ondernemerschap, gedwongen migratie en communicatietechnologieën.

 • Emma Verhoeven (media artiest)

  is een ontwerper en mediakunstenaar gevestigd in Rotterdam. Ze maakt speelse installaties, video's en digitale illustraties, waarin vaak vragen over consumentisme, identiteit en technologie aan bod komen.

 • Jaber Mawazini (onderzoeksadviseur and assistent)

  behaalde een Master of Arts, Culturele Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn masterscriptie richtte zich op twee pijlers: enerzijds ging het over sociale ongelijkheid op basis van klasse en ras-etniciteit in (culturele) consumptie. Ten tweede werden de culturele praktijken van Syrische vluchtelingen geduid aan de hand van een analyse van hun eetgewoonten en muziek in Nederland. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen