Urban Vitalism

De stad versterken vanuit het perspectief van stedelijk vitalisme

Dit project ontwikkelt een nieuwe interdisciplinaire taal over stedelijke ontwikkeling om wetenschappers met verschillende (inter)disciplinaire achtergronden met elkaar te verbinden door middel van het concept 'stedelijk vitalisme'. Wat definieert een vitale stad en hoe kunnen we de slimme, veerkrachtige, rechtvaardig duurzame en inclusieve stad terugwinnen vanuit het oogpunt van stedelijk vitalisme?

Hoe doen wij onderzoek?

Met het programma "Vital Cities and Citizens" is het onze missie om steden te helpen bloeien als inclusieve, veerkrachtige, slimme en duurzame plekken om te wonen, op te groeien en te werken. Het concept van stedelijk vitalisme kan ons helpen dit doel te bereiken. Daarom streven we ernaar om stedelijk vitalisme een prominente plaats te geven in de hedendaagse literatuur en een interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap te ontwikkelen. Dit willen we doen door het organiseren van bijeenkomsten en discussies over dit onderwerp. We ondernemen ook actie om de wereld de mogelijkheden van het concept van 'stedelijk vitalisme' te laten zien door ons onderzoek te publiceren in een open access speciale uitgave gewijd aan dit onderwerp in het tijdschrift Cities. Vijftig-wetenschappers uit twintig landen dragen met dit themanummer bij aan de verdere ontwikkeling van het concept stedelijk vitalisme.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Het themanummer zal bestaan uit ongeveer 15 papers, geschreven door een internationale groep auteurs uit verschillende disciplines. Ze raken allemaal een of meer van de vier thema's die we onderscheiden in de position paper (1) de geleefde stad, (2) het adaptieve en transformerende vermogen van stadsbewoners en gemeenschappen, (3) de stad als machtsconstructie en (4) particuliere en gemeenschapsinitiatieven. We gebruiken de lens van stedelijk vitalisme om de ontwikkelingen naar inclusieve en diverse steden, slimme steden en gemeenschappen, veerkrachtige steden en duurzame, rechtvaardige steden kritisch te bespreken.

In de media

De ideeën die uit dit project voortkomen, worden verspreid via verschillende kanalen en vormen voor outreach. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:

 • dr. Jose Nederhand

  Manager Onderzoek en Impact Vital Cities and Citizens

  Met een achtergrond in bestuurskunde en mediastudies, richt José's onderzoek zich op publieke participatie en responsieve lokale overheden.

 • dr. Jan Fransen

  Theme Lead Resilient and Smart Cities

  Met een achtergrond in ontwikkelingsstudies richt Jans onderzoek zich op sociale en economische veerkracht en initiatieven.

  E-mailadres
 • dr. Flor Avelino

  Theme Lead Sustainable Just Cities

  Met een achtergrond in de politieke wetenschappen richt Flor's onderzoek zich op duurzaamheidstransities en machtsverhoudingen.

 • prof. dr. Jurian Edelenbos

  Academic Director Vital Cities and Citizens

  In zijn onderzoek besteedt Jurian speciale aandacht aan bestuursnetwerken, community-based initiatieven en grensoverschrijdend leiderschap.

Vakken: Managing Interactive Governance
Scriptiebegeleiding
Docenten: dr. José Nederhand, dr. Flor Avelino, prof. dr. Jurian Edelenbos

 

Vakken: Urban Sustainability
Scriptiebegeleiding
Docenten: dr. José Nederhand, dr. Jan Fransen

 

Vakken: Urban Economic Development
Scriptiebegeleiding
Docenten: dr. Jan Fransen

Begeleiding: prof. dr. Jurian Edelenbos

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Vital Cities and Citizens.

Partners

Cities in de International Journal of Urban Policy and Planning

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen