ERC Advanced Grants

De ERC kent Advanced Grants toe aan gevestigde, vooraanstaande academici die een langdurige subsidie nodig hebben om baanbrekend en risicovol onderzoek te verrichten. Bekijk welke onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam zo'n project konden starten dankzij een ERC Advanced Grant.

ERC Advanced Grant in 2020

In 2020, Prof Thea Hilhorst (ISS) received an ERC Advanced Grant for her project 'Humanitarian governance: accountability, advocacy, alternatives'. The ERC awarded her this grant for a 5-year research project into how humanitarian governance is evolving, how civil society actors and crisis-affected people shape humanitarian governance, and how humanitarian studies can become more participatory and respectful of local research capacities. It aims to understand what patterns of governance emerge in different types of crises and in different contexts of state–society relations, government traditions, and styles of statehood. The study focuses on Colombia, Ethiopia, and the Democratic Republic of Congo (DRC) as case studies.

In addition, it will study the international policies of climate-related displacement to understand how humanitarian governance is challenged through accountability and advocacy practices. The evaluation committee states that the research is unique as it proposes methodologies 'to de-colonize humanitarian research and to develop a bottom-up perspective that has been largely missing to date.'

Voorgaande jaren

  • In 2019, ontving prof.dr. Jun Borras een ERC Advanced Grant voor zijn onderzoek naar land politiek in Afrika, Azie en Latijns-Amerika, 

    Borras zal deze subsidie gebruiken om zijn bestaande onderzoek naar landpolitiek en landhervormingen uit te breiden. Hij kijkt dan met name naar de effecten van deze politiek op vijf terreinen: voedsel, klimaatverandering, arbeid, burgerschap en geopolitiek in Afrika, Azie en Latijns-Amerika.  

    Voor meer informatie zie project pagina (English). 

  • In 2017 ontving prof. dr. Jan Hoeijmakers (Erasmus MC) een ERC Advanced Grant voor zijn project  'DNA damage and ageing'. Hiermee kan Hoeijmakers zijn onderzoek voortzetten naar het verband tussen DNA-schade en -reparatie, en neurodegeneratie en veroudering. Hoeijmakers ontdekte in eerder onderzoek dat tekorten in het DNA van mensen en muizen ervoor zorgen dat ouderdom sneller optreedt in praktisch elk orgaan. Toen hij muizen op een dieet zetten, zag hij hun levensduur 200% vergroten en werden de muizen een stuk gezonder. Hoeijmakers wil nu het mechanisme achter dit dieet beter leren begrijpen. Hoe kunnen we deze kennis toepassen in een klinische setting en zo patiënten met dementie een beter leven bieden? Dit onderzoek zou kunnen bijdragen aan het gezonder ouder worden van mensen en het voorkomen van ouderdomsziekten, zoals Alzheimer, Parkinson en kanker.

  • http://www.odissei-data.nl/en (ODISSEI staat voor Open Data Infrastructure for Social and Economic Innovations)

ERC Advanced Grant