Ethische toetsing

Vanaf 1 januari 2021 is het beleid 'Principes en voorschriften inzake de ethische toetsing van onderzoek bij Erasmus University Rotterdam' van toepassing.  

Een aanvraag kan worden ingediend door in te loggen op Ethics Monitor. Let op: de instructies voor het indienen van een aanvraag voor ethische toetsing verschillen per commissie. Zie de links hieronder voor meer informatie over elke commissie.

Erasmus Universiteit Rotterdam onderstreept het belang van ethische toetsing van onderzoeksprojecten, nog voordat er met het onderzoek gestart wordt. Gezien de grote diversiteit aan academische disciplines, heeft Erasmus Universiteit Rotterdam een aantal ethische commissies dan wel interne goedkeuringscommissies.  

Werknemers van de EUR gaan op het moment dat zij een werknemersrelatie aangaan met de EUR akkoord met de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit Netherlands Code of Conduct for Research Integrity.

Ethische toetsingscommissies  

Elke ethische toetsingscommissie heeft zijn eigen discipline specifieke procedure ontwikkeld. In overeenstemming met het van toepassing zijnde beleid is ethische toetsing in ieder geval verplicht wanneer het onderzoek één van de volgende elementen bevat:

 • Mensen 
 • (Bijzondere categorieën van) persoonsgegevens 
 • Niet EU-landen 
 • Kwesties op het gebied van omgeving, gezondheid en veiligheid, waaronder potentiële schade voor onderzoekers 
 • Potentieel misbruik van onderzoeksresultaten 
 • Potentiele belangenconflicten 
 • Externe stakeholders, waaronder subsidieverleners.  

Onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van EUR dat valt onder de Nederlandse Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen moet worden onderworpen aan ethische toetsing door de medisch-ethische toetsingscommissie (METC). Dit is het geval wanneer: 

 • Er sprake is van medisch wetenschappelijk onderzoek én 
 • Personen aan handelingen worden onderworpen of gedragsregels aan hen worden opgelegd.  

*Zowel de METC als de Ethische Toetsingscommissies van EUR kunnen beoordelen of een onderzoeksvoorstel onder deze wet valt. Studies die niet onder deze wet vallen, kunnen worden getoetst door een Ethische Toetsingscommissie van EUR.   

Onderzoek dat wordt verricht door onderzoekers van EUR en betrekking heeft op:  

 • Dieren 

moet worden onderworpen aan ethische toetsing door de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD). 

Wanneer data wordt verzameld of gebruikt, is het hebben van een datamanagementplan van belang. Neem voor algemene informatie contact op met Linda Jansen: ethics@eur.nl.  

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

Voor medisch georiënteerde projecten is het van belang om eerst te kijken of de WMO van toepassing is. Dit wordt gedaan door de chairs van de Medisch-ethische toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC. Op de website van het Erasmus MC, vind je de WMO criteria. 

Indien projecten getoetst moeten worden volgens de WMO, gebeurt dit door de METC. Op de website van het Erasmus MC, vind je meer informatie, waaronder contactinformatie.

Voor medisch georiënteerde onderzoeken waarvoor de WMO criteria niet van toepassing zijn, maar die wel ethische componenten bevatten geldt een afwijkende procedure. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Erasmus MC

RSM heeft twee ethische toetsingscommissies:

Volg de links voor meer informatie over de ethische toetsingscommissies en de procedure.

Onderzoekers die gebruik maken van het Erasmus Behavioural Lab dienen goedkeuring voor hun onderzoeksplan aan te vragen bij het Internal Review Board for Experimental Research.

Onderzoekers die onderzoek doen buiten het Erasmus Behavioral Lab, maar ook IRB-goedkeuring nodig hebben, kunnen hun onderzoeksvoorstel voorleggen aan de Internal Review Board for Non-experimental research.

Informatie over ethische toetsing bij ESHPM is beschikbaar op: https://my.eur.nl/en/eshpm-employee/ethical-review

ESSB heeft twee ethische toetsingscommissies. Informatie over ethische toetsing bij ESSB is beschikbaar op: https://my.eur.nl/en/essb-employee/research/ethics-review

Informatie over ethische toetsing bij ESHCC is beschikbaar op: https://my.eur.nl/en/eshcc-employee/research/ethics-privacy-data-management

Informatie over ethische toetsing bij ESL is beschikbaar op: https://my.eur.nl/en/esl-employee/research/research-services/ethics-review-committee

Informatie over ethische toetsing bij ESPhil is beschikbaar op: https://my.eur.nl/en/esphil-employee/research/research-ethics-review-committee

ISS-onderzoekers kunnen contact opnemen met Joanna Baskott; researchethics@iss.nl

Via de volgende links, vind je meer informatie over research ethics at ISS en de research ethics committee (interne procedures en documentatie).

IHS-onderzoekers kunnen contact opnemen met: Annette van Engen: vanengen@ihs.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen