Ethische toetsing

Op 1 januari 2021 treedt het beleid 'Principes en voorschriften inzake de ethische toetsing van onderzoek bij Erasmus University Rotterdam' in werking. 

Een aanvraag kan worden ingediend door in te loggen op Ethics Monitor

Erasmus Universiteit Rotterdam onderstreept het belang van ethische toetsing van onderzoeksprojecten, nog voordat er met het onderzoek gestart wordt. Gezien de grote diversiteit aan academische disciplines, heeft Erasmus Universiteit Rotterdam een aantal ethische commissies dan wel interne goedkeuringscommissies. Voor sommige disciplines is een ethische commissie nog in de maak.

Werknemers van de EUR gaan op het moment dat zij een werknemersrelatie aangaan met de EUR akkoord met de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit Netherlands Code of Conduct for Research Integrity. De toetsing bevat belangrijke onderdelen met betrekking tot de medische wetenschappen, de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen die ethische kwesties kunnen beïnvloeden (onderhevig aan ethische principes, methodologie, proefpersonen, instemming van proefpersonen, bescherming van persoonlijke gegevens en privacy). Nadat een onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de Ethical Review Board, verschuift de verantwoordelijkheid voor het werk van de individuele onderzoeker naar de faculteit, mits de onderzoeker de procedure volgt waarvoor de goedkeuring was verleend.

Ethische commissies

Elke ethische commissie heeft zijn eigen discipline specifieke procedure ontwikkeld. Echter, in overeenstemming met de principes zoals gespecificeerd in de ethische vereisten voor onderzoek gesubsidieerd door H2020, wordt een ethische beoordeling sterk aangeraden in gevallen waarbij:

 • Menselijke proefpersonen betrokken zijn
 • Dieren betrokken zijn
 • Niet-EU-landen betrokken zijn

Als er data wordt verzameld of gebruikt, moet er altijd een datamanagementplan beschikbaar zijn.

Ethische toetsing wordt momenteel ondernomen voor alle onderzoeken waarbij dat wettelijk vereist is, of waar dat verplicht gesteld wordt door een subsidiegever. Sommige faculteiten hebben aanvullende eisen. Onderzoekers kunnen contact opnemen met de contactpersoon of het secretariaat van de ethische commissie die voor hen van toepassing is. Zie onderstaande lijst voor meer informatie. 

Neem voor algemene informatie contact op met Linda Jansen: ethics@eur.nl

 • De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

  Voor medisch georiënteerde projecten is het van belang om eerst te kijken of de WMO van toepassing is. Dit wordt gedaan door de chairs van de Medisch-ethische toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC. Op de website van het Erasmus MC, vind je de WMO criteria. 

  Indien projecten getoetst moeten worden volgens de WMO, gebeurt dit door de METC. Op de website van het Erasmus MC, vind je meer informatie, waaronder contactinformatie.

  Voor medisch georiënteerde onderzoeken waarvoor de WMO criteria niet van toepassing zijn, maar die wel ethische componenten bevatten geldt een afwijkende procedure. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Erasmus MC

 • RSM heeft twee ethische toetsingscommissies:

  Volg de links voor meer informatie over de ethische toetsingscommissies en de procedure.

 • Onderzoekers die gebruik maken van het Erasmus Behavioural Lab dienen goedkeuring voor hun onderzoeksplan aan te vragen bij het Internal Review Board for Experimental Research (ERIM IRB-E).

  Onderzoekers die onderzoek doen buiten het Erasmus Behavioral Lab, maar ook IRB-goedkeuring nodig hebben, kunnen hun onderzoeksvoorstel voorleggen aan de Internal Review Board for Non-experimental research (ERIM IRB-NE).

 • ESHPM-onderzoekers kunnen contact opnemen met: research.reviewboard@eshpm.eur.nl

 • ESSB heeft twee ethische toetsingscommissies:

 • ESHCC-onderzoekers kunnen hun onderzoek voorleggen aan de ESHCC Ethics Review Board.

 • Neem voor meer informatie contact op met Tijs Gelens, MA (gelens@eur.nl).

 • For more information please contact secretary Tijs Gelens, MA (gelens@eur.nl).

 • ISS-onderzoekers kunnen contact opnemen met Joanna Baskott; researchethics@iss.nl

  Via de volgende links, vind je meer informatie over research ethics at ISS en de research ethics committee (interne procedures en documentatie).

 • IHS-onderzoekers kunnen contact opnemen met: Annette van Engen: vanengen@ihs.nl