Onderzoeksbeoordeling

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als speerpunt om maatschappelijke impact te creëren op basis van fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit . Dit doen wij door een multidisciplinaire aanpak. Om de kwaliteit van ons onderzoek te waarborgen, houden wij periodieke beoordelingen, die ons helpen bij ons streven om ons onderzoek continu te verbeteren.

Standaard evaluatieprotocol

De evaluaties worden uitgevoerd met behulp van het Standaard Evaluation Protocol (SEP) dat is vastgesteld door de Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Elke zes jaar evalueren commissies van externe deskundigen op basis van dit protocol  de verschillende faculteiten en onderzoeksgroepen. Tussentijds wordt er intern nog een tussentijdse evaluatie gedaan, om te kijken hoe ver de verbeteringen naar aanleiding van de vorige evaluatie gevorderd zijn.

Conform de landelijke afspraken, zijn de evaluaties en de bestuurlijke reacties op deze evaluaties hieronder te vinden.

Overzicht onderzoeksbeoordelingen

2019

2017

2016

2015

2014

2013