Collaborative Grants - Coordinatorship Enablement Packages 

De Coordinatorship Enablement Packages (CEP) zijn een strategisch instrument om EUR-onderzoekers te ondersteunen, te stimuleren en in staat te stellen de uitdaging van het coördineren van een groot onderzoeksinitiatief aan te gaan.

Ze zijn beschikbaar voor elke onderzoeker die werkzaam is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en die zich in een zeer vroeg stadium bevindt van de voorbereiding van een voorstel voor een belangrijk onderzoeksinitiatief zoals gedefinieerd door de volgende toepassingscriteria:

 • Het voorstel betreft een subsidie voor samenwerking en de EUR is de coördinerende entiteit.
 • De totale begroting van het project bedraagt ten minste € 2.000.000.
 • Het begrotingsaandeel voor de Erasmus Universiteit Rotterdam bedraagt ten minste € 300.000.

Het CEP bestaat uit een reeks aanvullende maatregelen die hieronder worden beschreven.

Financiële ondersteuning

Een budget van € 20.000 voor materiële kosten voor de voorbereiding van het voorstel. Dit budget kan bijvoorbeeld worden gebruikt om partners in te vliegen voor een intensieve conceptontwikkeling of schrijfsessie, een klein prototype of proof of concept te financieren, een postdoc in te huren om het schrijfproces te ondersteunen en externe diensten zoals grafisch ontwerp, infographics en redactie in te huren.

Het budget kan voorlopig ook worden gebruikt voor "uitkoop" van onderwijstijd.

Proposal Development Expertise

Erasmus Research Services (ERS) heeft een groeiende capaciteit die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van grote onderzoeksinitiatieven.

Elk initiatief waaraan een CEP wordt toegekend, krijgt een van de subsidieadviseurs van ERS en/of een business developer toegewezen. Zij treden op als partners in het voorstel en leveren praktijkgerichte bijdragen en advies op maat. Elk voorstel heeft unieke behoeften, maar het partnerschap omvat doorgaans:

 • Ontwerpen van het voorstelontwikkelingsplan en een actieve rol bij het sturen van het proces.
 • Het concept helpen vormgeven en afstemmen op de verwachtingen van het gesprek, zowel formeel als contextueel.
 • Ontwikkeling van het consortium. Het zoeken en aantrekken van nieuwe partners uit zowel de openbare als de particuliere sector, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en de academische wereld.
 • Het identificeren en veiligstellen van bronnen voor medefinanciering.
 • Het identificeren van toepasselijke effecttrajecten en meeschrijven aan het effectgedeelte.
 • Ondersteuning bij de voorbereiding van het interview, indien van toepassing.
 • Praktisch advies over het integreren van de beginselen van Open en Verantwoordelijke Wetenschap en Diversiteit en Inclusie in uw voorstel.
 • Proefevaluaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van het team en de huidige ervaring van de beoordelaar.
 • Projectbeheer van het co-creatieve proces: organisatie van consortiumvergaderingen, versiebeheer, referentiemateriaal, budgettering en het verzamelen van administratieve gegevens van de partners.

Op dit moment voorziet het team niet in het schrijven van voorstellen.

Post-Award Project Manager

Succesvolle CEP-voorstellen hebben een reikwijdte en omvang die resulteren in projecten van grote complexiteit. Tegelijkertijd omvatten deze projecten verschillende externe partners die allemaal naar de coördinator kijken voor niet alleen academisch maar ook operationeel leiderschap. Voor het succes van deze projecten en de reputatie van de projectleider is het van essentieel belang dat er een doeltreffend en specifiek projectbeheer is.

Daarom moeten CEP-voorstellen in hun begroting redelijke middelen reserveren voor projectbeheer. Standaard zullen deze projectmanagers worden ondergebracht bij het ERS-team dat gespecialiseerd is in grote initiatieven. In uitzonderlijke gevallen kan de indiener een andere regeling bepleiten.

Beoordelingscriteria

In dit stadium worden initiatieven die een CEP aanvragen uitsluitend beoordeeld op reikwijdte, gereedheid van het concept en levensvatbaarheid van het voorgestelde initiatief in relatie tot de formele verwachtingen van de uitnodiging. De academische verdienste of het innovatiepotentieel van het voorgestelde werk zal pas in latere stadia een criterium zijn.

In 2021 zijn acht en in 2022 elf CEP's opgeleverd. Er kunnen nu aanvragen worden ingediend voor voorstellen met deadlines voor calls in 2023 en daarna.

Er is ruimte voor zestien nieuwe CEP's die in 2023 zullen worden toegekend en die op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt" ter beschikking zullen worden gesteld aan initiatieven die daarvoor in aanmerking komen.

Voorwaarden en ondersteunende documentatie

Jouw initiatief komt in aanmerking en is klaar voor een CEP als:

 1. je initiatief voldoet aan de criteria voor het toepassingsgebied (zie bovenaan deze pagina) en;
 2. je een idee hebt voor een projectplan en je een call hebt gevonden om het in te dienen en;
 3. je in principe de toezegging hebt van een kernconsortium van ten minste drie partners.

Bovendien is een door de decaan van de faculteit ondertekende steunbrief vereist. Het moet:

 1. de aanvrager steunen om door te gaan met de ontwikkeling van het voorstel en;
 2. de gemiddelde tijd te vermelden in FTE die de aanvrager verwacht te besteden aan de ontwikkeling van het voorstel en;
 3. bevestigen dat het voorgestelde initiatief strookt met de onderzoeksstrategie van de faculteit.

Deadline

Aanvragen voor CEP moeten ten minste 4 kalendermaanden voor de uiterste termijn van de financieringscall worden ingediend. De CEP-capaciteit is echter beperkt en zal worden toegewezen op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt".

Er is geen grens aan hoe ver van tevoren een CEP kan worden aangevraagd en wij moedigen alle aanvragers aan hun aanvraag in te dienen zodra zij daarvoor in aanmerking komen.

Aanmelden

Vul dit formulier in om je aan te melden.

Het ERS-team beoordeelt elke aanvraag en neemt binnen 10 werkdagen contact met je op voor het resultaat.

Contact

Het doel van deze fase van het proefproject is het testen van de aanvraag- en evaluatieprocedure. Als je een fout hebt ontdekt, laat het ons dan weten. 

Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor begeleiding, vragen of verduidelijkingen via researchgrants@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen