Subsidiemogelijkheden

Er is een breed scala aan subsidiemogelijkheden. Je kunt een subsidie aanvragen als individu of in groepsverband, voor alle mogelijke onderzoeksgebieden en voor een veelvoud aan activiteiten. Daarom is het ondoenlijk om alle mogelijkheden te noemen. Op deze pagina vind je een overzicht van enkele belangrijke subsidies voor onderzoek.

We adviseren je om voordat je subsidie aanvraagt, contact op te nemen met de funding officer van jouw faculteit of met Erasmus Research Services. Zij kunnen je helpen in kaart te brengen voor welke financieringsinstrumenten je in aanmerking komt en kunnen je informeren over de exacte vereisten waar een subsidieaanvraag aan moet voldoen.

Persoonlijke subsidies

Overzicht:

DoelMet deze beurs kunnen onderzoekers die onlangs zijn gepromoveerd gedurende drie jaar onafhankelijk onderzoek doen en hun ideeën verder ontwikkelen.
Bedrag van de subsidieDe maximale subsidie bedraagt € 280.000.
DoelgroepDe Veni-beurs is bedoeld voor onderzoekers die recentelijk zijn gepromoveerd, aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek vertonen. Veni-aanvragers moeten in de afgelopen drie jaar gepromoveerd zijn.
Meer informatie

NWO webpagina over Veni

DoelDeze subsidie stelt onderzoekers die al een aantal jaren postdoctoraal onderzoek hebben gedaan in staat een eigen innovatieve onderzoekslijn te ontwikkelen en een of meer onderzoekers aan te stellen.
Bedrag van de subsidie De maximale subsidie bedraagt € 800.000.
DoelgroepJe kunt een Vidi-beurs aanvragen als je meerdere jaren onderzoek hebt gedaan op postdocniveau. In dit onderzoek heb je innovatieve ideeën opgedaan die je zelfstandig en succesvol hebt kunnen doorontwikkelen. Je bent niet langer dan acht jaar geleden gepromoveerd, gerekend vanaf de datum van promotie tot de benchmarkdatum voor de Vidi-ronde (1 oktober).
Meer informatie

NWO webpagina over Vidi

Doel

Deze subsidie is bestemd voor excellente senior onderzoekers die met succes hebben aangetoond dat zij in staat zijn hun eigen innovatieve onderzoekslijnen te ontwikkelen en als coach voor jonge onderzoekers te fungeren. De onderzoeksgroep moet structureel worden ingebed in de onderzoeksinstelling.

Bedrag van de subsidie De maximale subsidie bedraagt € 1.500.000. 
DoelgroepOnderzoekers die in de afgelopen 15 jaar zijn gepromoveerd, kunnen een Vici-beurs aanvragen.
More information

NWO webpagina over Vici

DoelInternationale onderzoekservaring is vaak essentieel voor het opbouwen van een wetenschappelijke carrière. Rubicon biedt getalenteerde onderzoekers die in het afgelopen jaar zijn gepromoveerd de kans om voor een periode van 12 tot 24 maanden ervaring op te doen bij een toponderzoeksinstelling buiten Nederland.
Bedrag van de subsidie De in aanmerking komende kosten omvatten het salaris inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden, reiskosten en onderzoekskosten.
Doelgroep

Postdoctoraalonderzoekers die momenteel promotieonderzoek verrichten of die in de twaalf maanden voorafgaand aan de desbetreffende termijn gepromoveerd zijn, kunnen een voorstel indienen. Aanvragers die nog bezig zijn met promotieonderzoek kunnen alleen een aanvraag indienen als hun promotor een schriftelijke verklaring overlegt waarin hij zijn proefschrift goedkeurt.

Vrouwen worden opgeroepen om zich aan te melden.

In de vijf jaar direct voorafgaand aan de indieningstermijn moeten aanvragers gedurende een periode van ten minste drie jaar voltijds wetenschappelijk onderzoek hebben verricht aan een academische onderzoeksinstelling in Nederland.

Meer informatie

NWO webpagina over Rubicon

DoelHet doel van de Open Competitie - SSH is het faciliteren van excellent, niet geprogrammeerd, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek dat primair gericht is op een onderzoeksvraag en onderzoeksprobleem uit de sociale of geesteswetenschappen. Het financieringsinstrument is bedoeld voor een bredere groep onderzoekers in verschillende stadia van hun academische loopbaan.
Bedrag van de subsidie

Extra Small-Scale Grants (XS): onderzoekers met een veelbelovend idee die vijf tot tien jaar geleden zijn gepromoveerd - maximaal 50.000 euro.

Medium-Scale Grants (M): ervaren onderzoekers die ten minste 10 jaar geleden zijn gepromoveerd - maximaal 400.000 euro.

Large-Scale Grants (L): gevorderde onderzoekers die ten minste 15 jaar geleden zijn gepromoveerd - maximaal 750.000 euro.

DoelgroepHet onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverschrijdend karakter hebben. Het onderzoek kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.
Meer informatie

NWO webpagina over Open Competitie SSH

Overzicht:

DoelDe Marie Skłodowska-Curie-postdoctorale beurzen zijn bedoeld om de loopbaan van onderzoekers te ondersteunen en excellentie in het onderzoek te bevorderen. Onderzoekers met een PhD die hun onderzoeksactiviteiten in het buitenland willen uitvoeren, nieuwe vaardigheden willen verwerven en hun carrière willen ontwikkelen, komen in aanmerking voor een aanvraag.
Bedrag van de subsidie De beurs dekt gewoonlijk twee jaar salaris, een mobiliteitstoelage, onderzoekskosten en overheadkosten voor de gastinstelling.
DoelgroepOnderzoekers met maximaal acht jaar postdoctorale onderzoekservaring kunnen deze subsidie aanvragen.
Meer informatie

Webpagina van de Europese Commissie over MSCA

DoelERC-subsidies voor starters zijn bedoeld voor beginnende wetenschappers die onder toezicht al uitstekend werk hebben geleverd, klaar zijn om zelfstandig te werken en potentieel hebben om een onderzoeksleider te worden.
Bedrag van de subsidieDe maximale subsidie bedraagt 1,5 miljoen euro. 
DoelgroepOnderzoekers met twee tot zeven jaar ervaring sinds de voltooiing van hun doctoraat kunnen een ERC-subsidie voor starters aanvragen. Aanvragers moeten reeds blijk hebben gegeven van een onafhankelijk onderzoekspotentieel en van persoonlijke groei.
Meer informatie

ERC webpagina over Starting Grants

DoelERC-consolidatorsubsidies zijn bedoeld ter ondersteuning van hoofdonderzoekers in de loopbaanfase waarin zij wellicht nog bezig zijn hun eigen onafhankelijke onderzoeksteam of -programma te consolideren. De missie van de ERC is het stimuleren van onderzoek van de hoogste kwaliteit in Europa en het ondersteunen van door onderzoekers aangestuurd grensverleggend onderzoek op basis van wetenschappelijke excellentie.
Bedrag van de subsidie De maximale subsidie bedraagt 2 miljoen euro. 
DoelgroepOnderzoekers met meer dan zeven en maximaal twaalf jaar ervaring sinds de voltooiing van hun doctoraat en met een uitstekende wetenschappelijke staat van dienst kunnen een aanvraag indienen voor een ERC-consolidatorsubsidie.
Meer informatie

ERC webpagina over Consolidator Grants

DoelERC-subsidies voor gevorderden zijn bedoeld ter ondersteuning van gevestigde, toonaangevende hoofdonderzoekers die financiering op lange termijn wensen om een baanbrekend, risicovol project uit te voeren. Van aanvragers wordt verwacht dat zij actieve onderzoekers zijn met een aantoonbare staat van dienst wat betreft belangrijke onderzoeksprestaties in de afgelopen tien jaar. Zij moeten uitzonderlijke leiders zijn in termen van originaliteit en betekenis van hun onderzoeksbijdragen.
Bedrag van de subsidieDe maximale subsidie bedraagt 2,5 miljoen euro. 
DoelgroepGevestigde onderzoekers die financiering op lange termijn zoeken om een baanbrekend, risicovol project uit te voeren, kunnen deze subsidie aanvragen. Aanvragers moeten in de afgelopen tien jaar belangrijke onderzoeksresultaten hebben geboekt en de originaliteit en het belang van hun onderzoeksbijdragen aantonen.
Meer informatie

ERC webpagina over Advanced Grants

Samenwerkingssubsidies

Lees meer over de Nederlandse financieringsmogelijkheden.

DoelHet Zwaartekracht-programma richt zich op wetenschappelijke consortia die het potentieel hebben om op hun gebied tot de wereldtop te behoren.
Bedrag van de subsidie 

Financiering kan worden aangevraagd voor nieuwe kosten die rechtstreeks verband houden met het onderzoeksprogramma of de organisatie van het consortium. Dit omvat:

  • Nieuwe (en bestaande) personeels- en materiaalfaciliteiten;
  • Investeringen in apparatuur/infrastructuur en andere faciliteiten, alsmede de kosten voor de exploitatie daarvan, tot maximaal 25% van de gevraagde bijdrage;
  • Beheerskosten voor het consortium voor een periode van maximaal 10 jaar.

Bovendien kunnen de hoofdaanvrager en maximaal vijf medeaanvragers aanspraak maken op de kosten van vervangend personeel om hun normale taken uit te voeren terwijl zij onderzoek doen, tot een maximum van twintig procent van het totale salaris.

DoelgroepToponderzoekers die innovatief en invloedrijk onderzoek doen op hun vakgebied. Alleen het bestuur van de universiteit kan voorstellen indienen. Neem contact op met een subsidiemedewerker voor meer informatie.
Meer informatieNWO webpagina over Zwaartekracht

Lees meer over Europese subsidiemogelijkheden.

Horizon Europe is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het programma vergemakkelijkt samenwerking en versterkt de impact van onderzoek en innovatie bij de ontwikkeling, ondersteuning en uitvoering van EU-beleid en bij het aanpakken van mondiale uitdagingen. Het ondersteunt het creëren en beter verspreiden van excellente kennis en technologieën.

Gedetailleerde informatie over Horizon Europe vind je op de webpagina van Horizon Europe.

Gedetailleerde informatie over open calls voor het indienen van voorstellen is te vinden op het Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie.

De Marie Skłodowska-Curie-acties zijn het referentieprogramma van de Europese Unie voor doctoraal onderwijs en postdoctorale opleiding. In het kader van dit programma zijn drie soorten beurzen beschikbaar: 

Doctorale netwerken (voorheen ITN genoemd): Ondersteuning van programma's voor de opleiding van doctoraatskandidaten in academische en niet-academische organisaties. Volg de link voor meer informatie over doctorale netwerken.

Personeelsuitwisselingen: Bevordering van samenwerking tussen organisaties door uitwisseling van personeel. Volg de link voor meer informatie over personeelsuitwisselingen.

COFUND: Cofinanciering van regionale, nationale en internationale programma's. Volg de link voor meer informatie over COFUND.

Onderzoeksinspanningen kunnen essentieel zijn om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In sommige gevallen zijn deze zo groot dat nationale onderzoeksprogramma's ze alleen niet doeltreffend kunnen aanpakken. Toch wordt het overgrote deel van de onderzoeksprogramma's in Europa op geïsoleerde wijze uitgevoerd, wat leidt tot ongewenste versnippering of ondoeltreffendheid. Gezamenlijke programmering beoogt deze situatie te verhelpen.

Meer informatie is te vinden op de webpagina van Joint Programming.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen