Afvalmanagement

Waste bins on campus

Om bij te dragen aan het verlagen van onze CO2-voetafdruk hebben we in de Roadmap Sustainable campus verschillende maatregelen opgenomen om afval te reduceren.

Afvalmanagement op de EUR

Op de EUR wordt het scheiden van afval zoveel als mogelijk door medewerkers en studenten zelf gedaan. Om dit proces in goede banen te leiden zijn sinds eind augustus 2020 op de gehele campus nieuwe afvalbakken geplaatst. Hier wordt onder andere GFT, koffiebekers, papier, plastic en restafval gescheiden ingezameld. Overige reststromen als klein chemisch afval, glas, swill (gekookte voedselresten), witgoed, bouw- en sloopafval worden per type al gescheiden ingezameld via een afvalbeheerprocedure. 

Afvalscheiding brengt naast besparing van CO2 en energie ook een stuk bewustwording met zich mee wat uiteindelijk zal leiden tot een vermindering van de hoeveelheid afval. Hiermee draagt afvalscheiding mede bij aan het creëren van een afvalneutrale campus.

De beoogde maatregelen die de EUR nastreeft voor de komende jaren zijn:

  • 75% afvalreductie van het bedrijfsafval middels gescheiden inzameling;
  • 50% reductie van het geproduceerde afval;
  • 50% reductie van verpakkingsmateriaal;
  • 50% reductie van koffiebekers, en stimuleren van hergebruik door cupsharing.

Met deze maatregelen besparen we ruim 300 ton CO2 per jaar. Daarnaast gaan we dit jaar meer aandacht besteden aan de awareness over afval, in samenwerking met de afvalverwerker. 

Composteermachine

Composteermachine

Begin dit jaar is er een eerste aanzet tot het reduceren van de CO2-voetafdruk gemaakt in de vorm van een composteermachine. Een composteermachine zet in korte tijd organische fracties als swill en koffiedroes om in compost. Dit zorgt voor 85 – 90% reductie in volume en gewicht. Door deze vorm van afval op locatie te verwerken is er minder opslagruimte noodzakelijk en verbetert het de hygiëne omdat er geen swill-containers meer nodig zijn die doorgaans een voedingsbodem voor ratten biedt. Sinds de komst van de composteermachine is er 11.000 kg organisch afval omgezet in compost met als resultaat een besparing van 220 kg CO2 t.o.v. traditionele verwerking van GFT elders in NL. 

Waste separation bins

Benchmark afval Hoger onderwijs 2022 – 2024

We zijn als EUR actief betrokken bij de Afvalbenchmark Hoger Onderwijs, van de duurzaamheidskring ‘afval en circulair’ hoger onderwijs. Deze kring is een samenwerking van een twintigtal hoger onderwijsinstellingen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Stichting Stimular. Doel van de afvalbenchmark is om inzicht te krijgen in het afval van onderwijsinstellingen en om onderling resultaten te vergelijken en best practices te delen. Over heel 2021 en de eerste helft van 2022 scoort de EUR t.o.v. 6 andere universiteiten bovengemiddeld goed met een plek in de top 3. De Benchmark heeft ook  laten zien dat er nog verbeterpunten zijn, waarop het beleid zal worden aangepast. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen