Duurzaam Inkopen

Trees

Duurzaamheid staat volop in de belangstelling. Gelukkig beginnen steeds meer mensen te beseffen dat het verduurzamen van onze manier van leven in de wereld essentieel is voor de huidige en toekomstige generaties.

Het nemen van verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling is dan ook een van de strategische prioriteiten in de Strategie van de Erasmus Universiteit voor 2024. Het is een verantwoordelijkheid waarvoor de Erasmus Universiteit aandacht wil in alle lagen en afdelingen binnen de universiteit. Eén van de doelstellingen in deze duurzame ontwikkeling is het bijdragen aan het aanpakken en oplossen van de uitdagingen in de samenleving, zoals omschreven in de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Hoe doet de universiteit het op het gebied van duurzaamheid?

Lees over de belangrijkste activiteiten en resultaten tot en met 2022 in ons Sustainability Report

Campustuin Woudestein

Duurzaam Inkopen

Voor inkopen bij de Erasmus Universiteit betekent het nemen van verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling dat voor iedere inkoop verkend wordt of en op welke wijze bijgedragen kan worden aan deze ontwikkeling. Zo houden we in alle fasen van het inkoopproces rekening met enerzijds milieuaspecten zoals circulariteit en CO2-reductie, en anderzijds sociale aspecten, zoals het stimuleren van social return. Daarbij nemen we ook mee wat de impact is die een bijdrage heeft.

De Erasmus Universiteit wil met duurzaam inkopen de positieve maatschappelijke impact verhogen, versnellen en meetbaar maken. Hierbij wordt uitgegaan van de Triple Top Line benadering, die zich richt op het maximaliseren van de positieve impact van economische activiteiten op de omgeving en maatschappij.

Meer over duurzaam inkopen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen