Energie en gebouwen

Campus - Polak building

Het vastgoed van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wordt gefaseerd aangepakt om  warmtevraag, elektriciteits- en waterverbruik terug te dringen. De EUR draait volledig op hernieuwbare energie. Naast het meerjarenplan beschreven in de Portefeuilleroutekaart Energietransitie koopt de EUR Garanties van Oorsprong in op windenergie. Ook wekken we op negen daken zelf energie op en worden steeds meer gebouwen aangesloten op WKO-installaties (warmte/koude-opslag). Voor onze verwarming gebruiken we stadswarmte, maar we compenseren voor de daaruit voortkomende uitstoot met CO2 compensatie.

Alexander Santos Lima

Portefeuilleroutekaart Energietransitie

Bij het doorontwikkelen van de campus nemen verschillende maatregelen om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen, waaronder:

 • Duurzame warmte-terugwinning;
 • Aanbrengen van intelligente verlichting;
 • Aanbrengen van LED-verlichting;
 • Slim koelen van datacenters;
 • Aanbrengen van zonnepanelen;
 • Aansluiten van meer gebouwen op WKO;
 • Aanleg van groene daken (sedumdaken).
Campus Woudestein at night

We streven ernaar te voldoen aan de doelstellingen voor CO2- reductie uit het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord (28 juni 2019) staat dat er voor sectoren binnen het maatschappelijk vastgoed sectorale routekaarten opgesteld dienen te worden. In deze routekaarten wordt geanalyseerd welk vastgoed er is, en hoe de CO2-emissie daarvan gereduceerd kan worden om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. We streven naar een reductie van de CO2-emissie van 49% in 2030 en 95% in 2050 (ten opzichte van 2021). 

Het doel van de Portefeuilleroutekaart voor de periode vanaf 2022 tot 2050 is om een korte- en lange termijnplan voor het betreffende vastgoed, waarmee wordt aangegeven op welke wijze aanpassingen in dit vastgoed worden doorgevoerd om daarmee te voldoen aan het klimaatakkoord.

Energieverbruik

Het energieverbruik van de stadsverwarming (opgewekt met industriële restwarmte) op campus Woudestein is 2023 is stabiel gebleven met 36.064 GJ, ten opzichte van 35.859 GJ in 2022. Dat is ondanks de twee nieuwe gebouwen die eind 2022 zijn opgeleverd op de campus; Langeveld Building (BREEAM Outstanding) en Sports Building (energieneutraal). De verwachting is dat het energieverbruik zal dalen na de duurzame renovatie van ons grootste gebouw Tinbergen Building. Deze renovatie gaat van start in 2024.  

Het verbruik van elektriciteit toont een daling, van 16.328,001 KWH in 2022 naar 14.215,357 KWH in 2023, ondanks de toegenomen vraag naar elektriciteit door de energietransitie. Het drinkwaterverbruik op de campus steeg van circa 58.882 m3 in  2022 naar 78.000 m3 in 2023. Mogelijk kan dit worden verklaard doordat er in de eerste helft van 2022 nog meer thuis werd gewerkt vanwege de coronapandemie.

Openingstijden kantoorgebouwen beperkt om energie te besparen

Sinds 1 april 2023 zijn kantoren minder lang open, om de energieconsumptie van EUR terug te dringen.

Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.

Nederlandse windenergie

Alle energie van de EUR wordt duurzaam ingekocht middels  'Garanties van Oorsprong' van Nederlandse windenergie. Voor 2021 kocht de EUR 17.500 megawattuur windenergie. Dat staat gelijk aan zo'n acht windturbines die gedurende het hele jaar door voor de EUR draaien en duurzame elektriciteit leveren.

Warmte- en koudeopslag (WKO)

Daarnaast past de EUR waar het kan warmte-/koudeopslag toe, dit is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Deze techniek wordt gebruikt om gebouwen duurzaam te verwarmen en/of te koelen. De volgende gebouwen zijn al aangesloten op de WKO:

 • Erasmus Paviljoen (incl. 1e etage van het Hatta gebouw);
 • Universiteitsbibliotheek;
 • Polak Building;
 • Sanders Building;
 • Erasmus Sport (nieuwbouw);
 • Langeveld Building;
 • Theil Building.

In de toekomst worden ook Van der Goot Building, Tinbergen Building, Bayle Building en Mandeville Building aangesloten op de WKO. Reguliere warmte wordt geleverd door de stadsverwarming (opgewekt met industriële re

Studenten op de trap van Langeveld Building
Eric Fecken
Zonnepanelen Erasmus Building

Zonne-energie

Ten slotte wekt de EUR zelf ook elektriciteit op door middel van zonnepanelen op de daken van de Erasmus Building, Theil Building, de Universiteitsbibliotheek, het Erasmus Paviljoen, Polak Building, Langeveld Building, Sports Building, Van der Goot Building en Mandeville Building. In 2023 werd 358.613 KWh aan elektriciteit opgewekt met deze zonnepanelen. 

De EUR maakt jaarlijks een energiejaarrapportage met uitgebreide informatie over het energieverbruik. 

BREEAM-NL

BREEAM certificering is op dit moment de standaard voor het bepalen van de duurzaamheid van gebouwen en de gebouwde omgeving. De nieuwbouw van het Langeveld Building is gedaan volgens de hoogste ‘BREEAM Nieuwbouw en Renovatie’ richtlijn: 'Outstanding'. Daarnaast wordt nu onderzocht of de bestaande gebouwen gecertificeerd kunnen worden volgens BREEAM-in-USE. Voor de toekomstige sloop van gebouwen zal onderzocht worden of dit ook kan via BREEAM-NL Sloop en Demontage.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen