Energie en gebouwen

Campus - Polak building

Het vastgoed van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt de komende jaren gefaseerd aangepakt om de warmtevraag, elektriciteitsbehoefte en het waterverbruik terug te dringen. Naast het meerjarenplan beschreven in de Portefeuilleroutekaart Energietransitie koopt de EUR Garanties van Oorsprong in op windenergie. Ook wekken we op meerdere daken zelf energie op en worden gebouwen aangesloten op WKO-installaties.

Energieverbruik

In 2021 is 42.419 GJ stadsverwarming, 14.354 MWh elektriciteit en circa 34.369 m3 drinkwater verbruikt op Campus Woudestein. Alle verbruiken zijn licht gestegen in 2021 t.o.v. 2020, doordat de campus weer intensiever werd gebruikt na de gedeeltelijke opheffing van de corona-maatregelen. Dit is terug te zien in het hogere energie- en waterverbruik.

Nederlandse windenergie

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) maakt gebruik van duurzame energie. Om te beginnen koopt de EUR 'Garanties van Oorsprong' van Nederlandse windenergie in: voor 2021 kocht de EUR 17.500 megawattuur windenergie. Dat staat gelijk aan zo'n acht windturbines die gedurende het hele jaar door voor de EUR draaien en duurzame elektriciteit leveren.

Warmte- en koudeopslag (WKO)

Daarnaast past de EUR waar het kan warmte-/koudeopslag toe, dit is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Deze techniek wordt gebruikt om gebouwen duurzaam te verwarmen en/of te koelen. De volgende gebouwen zijn al aangesloten op de WKO:

  • Erasmus Paviljoen (incl. 1e etage van het Hatta gebouw);
  • Universiteitsbibliotheek;
  • Polak Building;
  • Sanders Building;
  • Erasmus Sport (nieuwbouw);
  • Langeveld Building;
  • Theil Building.

In de toekomst worden ook Van der Goot Building, Tinbergen Building, Bayle Building en Mandeville Building aangesloten op de WKO. Reguliere warmte wordt geleverd door de stadsverwarming (opgewekt met industriële restwarmte).

Studenten op de trap van Langeveld Building
Eric Fecken
Zonnepanelen Erasmus Building

Zonne-energie

Ten slotte wekt de EUR zelf ook elektriciteit op door middel van zonnepanelen op de daken van de Erasmus Building, Theil Building, de Universiteitsbibliotheek, het Erasmus Paviljoen, Polak Building, Van der Goot Building en Mandeville Building. De EUR maakt jaarlijks een energiejaarrapportage met uitgebreide informatie over het energieverbruik. 

BREEAM-NL

BREEAM certificering is op dit moment de standaard voor het bepalen van de duurzaamheid van gebouwen en de gebouwde omgeving. De nieuwbouw van het Langeveld Building is gedaan volgens de hoogste ‘BREEAM Nieuwbouw en Renovatie’ richtlijn: 'Outstanding'. Daarnaast wordt nu onderzocht of de bestaande gebouwen gecertificeerd kunnen worden volgens BREEAM-in-USE. Voor de toekomstige sloop van gebouwen zal onderzocht worden of dit ook kan via BREEAM-NL Sloop en Demontage.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen