Onderwijs

Vakken en opleidingen over duurzaamheid
two girls talking and sitting outside

Duurzaamheid in het onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam betekent aandacht besteden aan economische, sociale en milieugerichte ontwikkeling. Het doel is dat EUR afgestudeerden, de leiders van de toekomst, begrijpen wat de uitdagingen zijn die we moeten overwinnen voor onze samenleving en het milieu.

De EUR biedt in het onderwijs verschillende opleidingen en vakken aan waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Hieronder staan een aantal opties weergegeven.

Binnen al onze bacheloropleidingen is er ruimte ingebouwd voor keuzevakken. Heb je interesse in duurzaamheid, dan kun je kiezen uit een aantal vakken die dit thema benaderen vanuit diverse academische invalshoeken - van economie tot filosofie.

 • Cheap: A Critique of Capitalism in the Web of Life
 • Degrowth (ISS faculty)
 • Economics of Fashion and Sustainability
 • Economic Geography of Creativity and Urban Development
 • Economics of Sustainability
 • Economics of Sustainability (EUC)
 • Ecophilosophy: Beyond Sustainability and Environment
 • Environmental Economics
 • Ethiek, duurzaamheid en compliance (in het Nederlands)
 • Finance for Positive Change
 • Food and nutrition
 • Global Challenges
 • Global Environmental Politics
 • Governing just sustainability transitions
 • Organizations & Social Movements
 • Plant Physiology & Sustainable Agriculture
 • Pluralist Economic Perspectives on Climate Change
 • Principles of Ecology
 • Sustainability in the Visual Arts and Crafts
 • Sustainable Development in Historical Perspective
 • The Climate Crisis: Ecology, Economy & Politics in the Anthropocene

Op dit moment zijn er twee Engelse majors beschikbaar:

Voor ambitieuze studenten biedt de Erasmus Universiteit Rotterdam diverse honoursprogramma's. Binnen die programma's is er ruimschoots aandacht voor uitdagingen op het vlak van duurzaamheid en klimaatverandering, die de studenten vanuit diverse disciplines benaderen.

Wil je je verdiepen in duurzaamheidskwesties en zoek je een opleiding voor professionals? Bekijk welke studies over duurzaamheid je kunt volgen naast je werk.

Vind een duurzame opleiding of publicatie met de SDGs mapper

De SDG mapper wordt gebruikt om te classificeren in hoeverre ons onderwijs en onderzoek gerelateerd zijn aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Het laat zien of onze academische publicaties en opleidingen betrekking hebben op één of meer van de SDG’s. De SDG’s zijn dus geen resultaat- of impactmaatstaf, maar bieden een kader dat nuttig is voor het formuleren van maatschappelijke impactambities, strategieën en activiteiten op individueel, afdelings-, facultair en universitair niveau.

Het mapping-algoritme is open source en beschikbaar via Github. Momenteel zijn in deze alpha-versie alleen Engelstalige academische artikelen en cursusbeschrijvingen opgenomen uit PURE, ons Current Research Information System (CRIS) en OSIRIS. Nederlandstalige artikelen en cursusbeschrijvingen worden in een volgende versie automatisch vertaald en opgenomen. Onderzoekers van het International Institute of Social Studies valideren het SDG-algoritme door handmatige en algoritmische labeling van alle onderzoeksartikelen te vergelijken. Daarnaast wordt het EUR-algoritme momenteel vergeleken met dat van Elsevier en Leiden's CWTS.

Community for Learning & Innovation - Alexander Santos Lima

Transformatief onderwijs voor duurzaamheid

Transformatief onderwijs heeft tot doel studenten in staat te stellen om levenslange leerlingen te worden die hun omgevingen op rechtvaardige en duurzame manieren begrijpen en vorm te geven.

Over DIT
Teacher with students

Ontmoet de duurzaamheidsdocenten van de EUR

Tijdens de Sustainability Days 2023 presenteerden docenten van verschillende scholen van de EUR hun educatieve activiteiten en gingen zij in gesprek met zowel medewerkers als studenten over de mogelijkheden van duurzaamheidsonderwijs.

Ontmoet de duurzaamheidsdocenten

Climate & Ecological Literacy to Action workshop 
In 2023 werd een reeks immersieworkshops voor medewerkers en studenten over de 'Climate & Ecological Literacy to Action' georganiseerd. Deze reeks aan workshops bood inzicht en krachtige benaderingen van koolstofemissiereducties, ondersteuning van biodiversiteit en harmonisatie van ecosystemen. De deelnemers ontwierpen met een team in hun vakgebied een realistisch en uitvoerbaar plan. De workshopreeks, onder leiding van Joey Johannsen (RSM), werd ondersteund door Sustainability Liaison Network, Sustainability Program, RSM, DIT platform en zal in 2024 worden voortgezet. Lees meer over de workshops uit 2023 op MyEur.

Nieuws over duurzaamheid in het onderwijs

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen