Medisch Dossier
Commissie Veilige Kennismakingstijd

Medisch Dossier

"naam vereniging"

    
volgnodatumaard klachtaanleidingoverweging / diagnosemaatregelrelatie KMTevaluatie Vereniging
1 bv nekpijnlang met gebogen hoofd moeten staanvermoeide nekspieren japrogrammaonderdeel wijzigen
2 bv rugpijnlang staanvermoeide rugspierenmag zittenjaprogrammaonderdeel wijzigen
3 bv hoofdpijnheeft dit vaker bij stressmigrainepijnstillerja/neensignaleren bij intakegesprek
4 bv buikpijnmaandelijksmenstruatiepijnstillerneen 
5 bv flauwvallenlang staanstressgesprekjaprogrammaonderdeel wijzigen
6 bv huilenonheuse bejegeningstressgesprekjaprogrammaonderdeel wijzigen
7 bv koorts griepevt quarantaineneen 
8 bv misselijkheidna eten van boterham met marmiteovermaat zout japrogrammaonderdeel wijzigen
9 bv knie verdraaidvoetballendistorsie knieSEH ja