Integriteitscommissie

Current facets (Pre-Master)

De integriteitscommissie is de commissie voor het onderzoek naar integriteitsschendingen die niet vallen onder het domein van de commissie wetenschappelijke integriteit. De commissie kent qua samenstelling een personele unie met de Commissie seksuele intimidatie, agressie en geweld (SIAG).

Klik hier voor meer informatie.