Ontwikkelgesprekken Kwaliteitszorg Onderwijs

Periodieke evaluaties van onze onderwijsprogramma’s door panels van deskundigen (peer review panels) vervullen een belangrijke rol in ons kwaliteitszorgsysteem. In deze panels zit ook altijd een student. Elke zes jaar worden alle opleidingen aan de EUR geaccrediteerd. Deze accreditatie is een kwaliteitslabel dat aantoont dat een programma een positieve beoordeling heeft ontvangen vanuit de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Tussen twee accreditaties in wordt binnen de EUR bovendien altijd een tussentijdse opleidingsevaluatie georganiseerd. Daarin wordt een panel uitgenodigd om met de opleiding in gesprek te gaan over de voortgang op de verbeterpunten naar aanleiding van de vorige accreditatie en over de innovatie- en ontwikkelvragen van de opleiding.

Verslagen ontwikkelgesprekken

Deze evaluaties door peers hebben dus twee doelen: verantwoording en verbetering. Conform het NVAO kader voert elke opleiding na het visitatiebezoek in het kader van externe accreditatie nog een toekomstgericht 'ontwikkelgesprek' met het visitatiepanel. Tijdens dit ontwikkelgesprek worden toekomstige ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen besproken vanuit een ontwikkelingsperspectief. De agenda wordt opgesteld door de opleiding. Hoewel het ontwikkelgesprek onderdeel is van de opleidingsvisitatie, maken de uitkomsten geen deel uit van de accreditatiebeoordeling. Op deze pagina publiceren wij het verslag van deze gesprekken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen