MicroLabs: nu volledig online!

MicroLabs zijn korte, online how-to modules over specifieke onderwijskundige vraagstukken die twee tot vier uur duren. Elk MicroLab heeft een duidelijk doel en een duidelijke opbrengst. Na een voorbereiding (en kwalificatie) in Canvas kun je deelnemen aan een online live sessie van het MicroLab. Hierin ga je met je eigen onderwijsmateriaal aan de slag. Hierdoor ligt er na het MicroLab een concreet resultaat voor je eigen onderwijs.

De MicroLabs worden ontwikkeld door onderzoeks- en trainingsinstituut Risbo en mogelijk gemaakt door de Community for Learning & Innovation. Om de MicroLabs interactief te houden doen er maximaal 4 tot 6 docenten mee.

Na afloop van elk MicroLab maak je een proof of competence voor je eigen onderwijs.

MicroLabs

 • Badges

  Als je proof of competence positief beoordeeld wordt krijg je een virtuele badge met één innovatiepunt die je kunt gebruiken in je CV en op social media. Er volgt ook een registratie in het HR-systeem van de EUR. Wanneer je 5 innovatiepunten verzameld hebt ontvang je een uitnodiging om samen met een aantal peers een studiereis te maken naar 1 of 2 instellingen die innovatief onderwijs verzorgen.

Aanbod

Klik hieronder op een MicroLab voor meer informatie. Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • In dit individuele Design Lab leer je hoe je een educatieve video maakt die je in je eigen vak kunt gebruiken. Je maakt een structuur voor de video, maakt een bijbehorende PowerPoint presentatie en neemt je kennisclip op achter de computer. Je kunt deze video vervolgens gebruiken in je vak.

  Leerdoelen/competenties

  Na het volgen van dit individuele Design Lab kun je:

  • De relevantie beschrijven van (essentiële elementen) van de structuur van je video.
  • Een didactisch correct script schrijven voor een educatieve video.
  • Een educatieve video opnemen van begin tot eind.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit individuele Design Lab is bedoeld voor docenten die een educatieve video willen maken voor hun eigen vak. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

  Inhoud, vorm en tijdsinvestering

  Je begint met het online gedeelte waarin je leert hoe je een goede structuur maakt voor je educatieve video en deze op te nemen met je laptop. Vervolgens neem je met je laptop een korte video op van 3 minuten. Je krijgt feedback op je eigen structuur en je video. Op basis van deze feedback kan je de structuur aanpassen. Ten slotte kan je de uiteindelijke video opnemen. De totale tijdsinvestering is 8 uur verdeeld over 2 weken.

  Proof of Competence

  Je Proof of Competence (de educatieve video inclusief een plan hoe je het in je cursus zult gebruiken) zal worden beoordeeld door de trainer. Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

  Planning

  Datum
  22 februari 2021
  29 maart 2021
  26 april 2021
  24 mei 2021
  21 juni 2021

  Dit is een asynchrone MicroLab. U kunt zelf uw tijd hiervoor inplannen. Deelnemers zullen bijtijds worden gecontacteerd voor een individuele afspraak.

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Vraag jij je af hoe je de voorkennis van jouw studenten effectief kunt activeren aan het begin van een cursus of bij de introductie van een nieuw concept? Of wil je inzicht krijgen in de beginsituatie van je studenten om het ontwerp van je cursus of lesgeven hierop aan te passen? In dit MicroLab leer je hoe je de voorkennis van je studenten activeert en beoordeelt en welke interventies je kunt doen op basis van het niveau van de voorkennis van je groep studenten. Je zult de beginsituatie van je studenten analyseren, de benodigde voorkennis en vaardigheden bepalen die studenten nodig hebben om deel te nemen aan je cursus en je zult je eigen toetsing ontwikkelen om de voorkennis van studenten te beoordelen. Daarnaast leer je verschillende les- en leeractiviteiten over hoe je de voorkennis van studenten kunt activeren.

  Leerdoelen/competenties

  Na het volgen van deze flashmodule zul je in staat zijn om:

  • De benodigde voorkennis/het benodigde instapniveau voor je cursus te identificeren
  • De voorkennis van studenten te meten door middel van (klassen)toetsactiviteiten.
  • Passende interventies en ondersteunende materialen te creëren (op het gebied van inhoud, proces, product en klasomgeving) om je studenten het gat in hun voorkennis te laten opvullen.

  Inhoud, vorm en tijdsinvestering 

  Dit MicroLab heeft een blended opzet, wat betekent dat je online kunt voorbereiden en vervolgens een (online) sessie kunt houden met de trainer. In deze sessie zul je meer inspiratie krijgen voor het activeren van voorkennis, kun je jouw persoonlijke casus met de trainer bediscussiëren en kun je ervaringen delen met andere docenten van verschillende faculteiten (afhankelijk van het aantal deelnemers). Na de sessie zul je experimenteren met het activeren en/of beoordelen van de voorkennis binnen jouw cursus.

  De trainer kan je ondersteunen in het voorbereiden van of het reflecteren op dit experiment. Om dit MicroLab te voltooien, vragen we je een korte video te maken die je activiteit of interventie en haar resultaten laat zien.

  Proof of Competence

  Het MicroLab wordt afgerond met een video, dit is je Proof of Competence, waarin je:

  • Uitlegt welke verworven kennis, vaardigheden en competenties studenten nodig hebben om aan je cursus deel te nemen.
  • Een beschrijving geeft van de affectieve beginsituatie van je studenten wanneer ze je cursus starten.
  • Een beschrijving geeft van een toegepast assessment om de voorkennis van studenten te meten.
  • Een overzicht geeft van passende lesmethoden en ondersteunende materialen voor je studenten.

  Je zult een CLI/Risbo certificaat, een LinkedIn badge en een HR-registratie van voltooiing krijgen.

  Deelnemers zeggen..

  "Ik probeer de voorkennis van studenten meer serieus te nemen en er op de juiste manier mee om te gaan"

  Planning

  DatumTijd
  18 mei 202110:00 - 12:00 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Canvas is het Learning Management System voor de EUR en biedt mogelijkheden om jouw studenten online te activeren. In dit individuele Design Lab leert je hoe je een vak ontwerpt in Canvas LMS met active blended learning. Wij zullen je begeleiden met het ontwerpen van de Canvas omgeving om de leerervaring van jouw studenten te verbeteren. Tegen het einde van dit individuele Design Lab heb je een interactief herontwerp gemaakt van jouw vak in Canvas, met behulp van verschillende leeractiviteiten.

  Leerdoelen/competenties

  Na het volgen van dit individuele Design Lab kan je:

  • Een duidelijke structuur maken van het vak op basis van modules;
  • Blended learning-activiteiten ontwerpen voor Canvas (opdrachten, quizzen, peer review, discussies);
  • Een communicatiestructuur opzetten in Canvas (discussie, chat, announcements, inbox).

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is bedoeld voor EUR-docenten om hun eigen cursus opnieuw in te richten. Er is geen specifieke voorkennis vereist

  Inhoud, vorm en tijdsinvestering

  Je begint in week 1 met het online gedeelte, waar je de mogelijkheden van Canvas activiteiten leert kennen en theorie bestudeert over blended onderwijs. Na deze voorbereiding neem je in week 2 deel aan een online sessie waar je nadenkt en zult sparren over de leeractiviteiten die jij kan inzetten in jouw onderwijs. Als je nog vragen hebt over Canvas is er in week 3 ondersteuning op afstand beschikbaar en zullen de trainers je vragen beantwoorden. In week 4 laat je de Canvas cursus zien door middel van een korte video, waarmee je slaagt voor het individuele Design Lab. De totale tijdsinvestering is 15 uur verdeeld over 4 weken.

  Canvas is het nieuwe Learning Management System voor de EUR en biedt mogelijkheden om jouw vak opnieuw in te richten. In dit MicroLab leert je hoe je een vak ontwerpt in Canvas LMS met active blended learning. Wij zullen je begeleiden met het ontwerpen van de Canvas omgeving om de leerervaring van jouw studenten te verbeteren. Tegen het einde van deze module heb je een interactief herontwerp gemaakt van jouw vak in Canvas, met behulp van verschillende leeractiviteiten.

  Proof of Competence    

  Om je Proof of Competence te behalen, illustreer je in week 4 je vak opzet door het delen van je scherm. Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

  Planning

  Datum
  22 februari 2021
  29 maart 2021
  26 april 2021
  24 mei 2021
  21 juni 2021

  Dit is een asynchrone MicroLab. U kunt zelf uw tijd hiervoor inplannen. Deelnemers zullen bijtijds worden gecontacteerd voor een individuele afspraak.

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Heb je altijd al de aandacht en motivatie van jouw studenten willen vergroten tijdens jouw college? Neem dan deel aan deze MicroLab!

  In deze workshop leer je welk type onderwijs- en leeractiviteiten je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat jouw lezingen een impact hebben op het leerproces van de studenten. Er is veel onderzoek gedaan op het gebied van breinleren, in deze module zullen we de nieuwste resultaten met je delen. Bijvoorbeeld: hoe stimuleer je studenten om effectieve aantekeningen te maken tijdens jouw college. We zullen ook de vraag beantwoorden over hoe je jouw lezing kunt structureren met verschillende activiteiten en hoe je een plan in de praktijk kunt brengen. De module zal volledig online plaatsvinden. Deze bestaat uit een 3 uur online voorbereidingsopdrachten en een online workshop van een halve dag. De workshop richt zich echt op het idee om je voor te bereiden op het uitproberen van een activiteit in één van je eigen colleges.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Deze MicroLab is bedoeld voor docenten die een lezing willen houden met meer impact op het leerproces van de studenten. We hebben de workshop zo ontworpen dat deze waardevol is voor een willekeurig aantal studenten (kleine of grote groepen). We raden aan om eerst de Universitaire Onderwijskwalificatie (UTQ) te volgen voordat je deelneemt aan deze MicroLab.

  Leerdoelen en competenties

  Na het volgen van deze MicroLab kunt u:

  • Actieve onderwijs- en leeractiviteiten selecteren die overeenkomen met de doelstellingen van jouw lezing, doelgroep en groepsgrootte;
  • Een lesplan ontwikkelen voor jouw lezing dat bestaat uit een verscheidenheid aan onderwijs- en leeractiviteiten;
  • Een lesactiviteit implementeren in een van jouw colleges;
  • Nadenken over jouw sterke punten en verbeterpunten tijdens het lesgeven.

  Vorm en tijdsinvestering

  Voordat je de workshop kan bijwonen, vragen we je om opdrachten voor te bereiden en te uploaden in de online Canvas-module (3 uur). De workshop (4 uur) bestaat uit twee delen. In het eerste deel zullen we ons concentreren op het ontwerpen van een lezing en verschillende onderwijs- en leeractiviteiten. In het tweede deel krijg je de kans om te oefenen met de activiteit die je zou doen in één van jouw colleges of om praktische beperkingen te bespreken die je voorziet door de activiteit te doen.

  Proof of Competence

  De Proof of Competence bestaat uit de volgende delen:
  • Een lesplan dat bestaat uit verschillende onderwijs- en leeractiviteiten.
  • Een korte reflectie op de uitvoering van
  één of meer onderwijsactiviteiten die u in uw lezing hebt geïmplementeerd.

  Wanneer je de twee delen van het bewijs van competentie hebt voltooid, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

  Deelnemers zeggen..

  "Je kunt dit MicroLab direct toepassen op het eigen onderwijs"

  "De bijeenkomst moedigt aan tot interactie"

  "Hele fijne module, vooral ook omdat het kort en resultaatgericht is"

  Planning

  DatumTijd
  18 mei 202113.00 - 16.00 
  17 juni 202113.00 - 16.00 
  22 september 202113.00 - 16.00 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Onderzoek toont aan dat toetsing een belangrijke invloed heeft op het leerproces van studenten. Er is echter niet een beste vorm van toetsing. Hoe kun je de beste toetsvorm(en) kiezen voor je vak? Het kan helpen om daarvoor een assessment plan te maken om de juiste methode te kiezen. Daarna kun je het gewicht van iedere toetsvorm bepalen voor het uiteindelijk cijfer in je vak. Een assessment plan helpt ook om er zeker van te zijn dat de toetsvormen de leerdoelen dekken.

  Met een toetsmatrijs zorg je ervoor dat de beoogde leerdoelen in je toets gedekt worden. Dit draagt bij aan een valide en betrouwbare toets.

  Leerdoelen/competenties

  Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om:

  • Uit te leggen wat constructive alignment is en hoe je dit model kunt gebruiken voor je eigen vak.
  • Je eigen leerdoelen te evalueren, gebruikmaken van de vier elementen in een leerdoel en Bloom’s taxonomy.
  • De vijf factoren van de utiliteitsformule uit te leggen en deze kunt relateren aan de toetsvormen in jouw vak.
  • Met behulp van een assessment plan uit te leggen hoe de leerdoelen worden getoetst in je eigen vak.
  • Toetsvragen voor je eigen vak te categoriseren in een toetsmatrijs met behulp van de niveaus uit Bloom’s taxonomy.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  In dit MicroLab vragen we je om je eigen toetsplan mee te brengen. Indien dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. Er is geen specifieke voorkennis vereist om deel te nemen aan dit MicroLab.

  Graag maken we je er op attent dat de inhoud van dit MicroLab ook is verwerkt in de BKO, zoals die sinds juni 2018 gegeven wordt. Daarom raden we je aan niet deel te nemen aan dit MicroLab als je na die periode bent gestart met de BKO. Als je voor die datum de BKO hebt behaald, neem dan contact met ons op over de toegevoegde waarde van dit MicroLab.

  Inhoud, vorm en tijdsinvestering

  In de online omgeving van dit MIcroLab worden online video’s aangeboden over constructive alignment, het formuleren van geode leerdoelen, het selecteren van toetsvormen gebruikmakend van de utiliteitsformule en hoe je een assessment plan kunt maken. Het bekijken van deze video’s en de bijbehorende opdrachten duurt ongeveer drie uur.

  Gedurende het Lab (2 uur) zal je de mogelijkheid krijgen om je toetsvormen te bediscussiëren met peers. Daarnaast zal je leren hoe je een toetsmatrijs kunt maken om er voor te zorgen dat de leerdoelen gedekt worden in je toets en je in staat bent om toetsvragen te formuleren op het juiste cognitieve niveau.

  Proof of Competence

  Je sluit het MicroLab af met een Proof of Competence. Je zal dan een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie.

  Deelnemers zeggen..

  "Na het volgen van dit MicroLab heb ik mijn leerdoelen herzien en gezorgd voor betere afstemming van toetsing op de leerdoelen."

  Planning

  DatumTijd
  26 mei 2021 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Het maken van multiple-choice (MC) vragen kan een lastige taak zijn. Hoe zorg je er voor dat je toets betrouwbaar en valide wordt? In dit MicroLab leer je om de kwaliteitscriteria voor MC vragen toe te passen en op die manier te zorgen voor betrouwbaarheid en validiteit. Dit MicroLab heeft een blended format en bestaat uit een online voorbereiding en een workshop. Een van de voorbereidingsopdrachten is bijvoorbeeld het reviewen van voorbeeld MC vragen, welke je zal bespreken met peers tijdens de workshop. Na het afronden van dit MicroLab zal je je eigen MC toets hebben gemaakt of verbeterd.

  Leerdoelen/competenties

  Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om:

  • MC toetsen te construeren, gebruikmakend van de drie kwaliteitscriteria validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.
  • Je eigen MC vragen te evalueren gebruikmakend van deze kwaliteitscriteria.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is bedoeld voor docenten die een MC toets als toetsvorm gebruiken in hun vak. We vragen om eigen toetsproducten mee te brengen naar de workshop. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden. Er is geen specifieke voorkennis nodig voor het volgen van dit MicroLab. 

  Houd er rekening mee dat de inhoud van dit MicroLab ook aan bod komt in de BKO zoals het vanaf juni 2018 gegeven wordt.

  Inhoud, vorm en tijdsinvestering

  Je bereidt de workshop voor met de online materialen (video’s, handleidingen en voorbereidingsopdrachten). Deze dienen te worden geüpload in de Canvas module (2-3 uur). Tijdens een face-to-face workshop (2 uur) zul je feedback ontvangen op je eigen MC toets van zowel de trainer als je peers. 

  Proof of Competence

  Het MicroLab wordt afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie voor deelname.

  Deelnemers zeggen..

  "De checklist voor het opstellen van goede MC vragen is heel bruikbaar"

  "De voorbereidende videos waren geweldig"

  "Het actieve leerproces tijdens de workshop was goed"

  Planning

  DatumTijd
  2 juni 2021 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Wil je graag meer weten over hoe je goede open vragen en opdrachten kunt construeren en hoe deze te beoordelen? Dan is dit Microlab voor jou een aanrader. 

  In dit Microlab leer je hoe je goede open vragen en opdrachten kunt formuleren. Het kan soms best een uitdaging zijn om voor toetsen zoals mondelinge tentamens, presentaties en essays een betrouwbaar en transparant beoordelingsmodel op te stellen. 
  In dit Microlab zullen we ons dan ook richten op verschillende vormen van beoordelingsmodellen en hoe je deze modellen kunt inzetten om zo betrouwbaar en transparant mogelijk de toetsing na te kijken.

  De begrippen betrouwbaarheid, validiteit en transparantie zijn drie kwaliteitscriteria die volop verweven zijn in dit Microlab. In de voorbereidingsopdrachten in de online leeromgeving en in de bijeenkomst zullen we bespreken hoe je deze kwaliteitscriteria kunt gebruiken voor een zo goed mogelijke constructie van open vragen, opdrachten en beoordelingsmodellen.

  Leerdoelen/competenties

  Na het volgen van deze Microlab ben je in staat om:           

  • Open vragen of opdrachten te construeren volgens de drie kwaliteitscriteria*
  • Beoordelingsmodellen te ontwerpen volgens de drie kwaliteitscriteria*
  • Je eigen open vragen, opdrachten en beoordelingsmodellen te evalueren.

  * Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie   

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit Microlab is bedoeld voor docenten die in hun vak open vragen of opdrachten als toetsvorm gebruiken. In de bijeenkomst vragen we je om je eigen open vragen / opdrachten / beoordelingsmodellen mee te nemen. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. Er is geen specifieke voorkennis vereist voor dit Microlab.

  Let op, de inhoud van dit Microlab is ook opgenomen in de BKO vanaf juni 2018. Ben je van plan een BKO te starten of ben je al gestart na juni 2018? Dan kun je beter dit onderdeel in de BKO volgen. Wanneer je de BKO hebt afgerond voor deze datum, dan kan dan deze module nog steeds een aanvulling zijn.

  Inhoud, vorm en tijdsinvestering

  Voorafgaand aan de bijeenkomst vragen we je om voorbereidende opdrachten in te leveren in Canvas (ongeveer 2-3 uur voorbereiding). In de bijeenkomst bespreken we de voorbereidingsopdrachten, evalueer je je eigen toets producten en geef je feedback op toets producten van mede-deelnemers. Daarnaast ontvang je ook feedback van de trainer op jouw toets en beoordelingsmodel.

  Proof of Competence

  Je sluit het MicroLab af met een Proof of Competence. Je zal dan een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie.

  Deelnemers zeggen..

  "Ik kan nu een meer specifieke rubric maken"

  "Ik kan de kwaliteit van mijn open vragen in mijn toetsen verbeteren"

  "Goede voorbereidende videos"

  Planning

  DatumTijd
  1 juni 2021 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • In dit korte, blended MicroLab leer je hoe je het (leer)rendement van onderwijsbijeenkomsten kunt verhogen door activerende werkvormen in te zetten. Het MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en twee workshops van ca. 2 uur. Tijdens de workshops ervaar je zelf welk effect verschillende actieve werkvormen hebben, denk je na over hoe je werkvormen tijdens je eigen onderwijs zou kunnen inzetten en ga je aan de slag met je eigen plan voor een efficiënter(e) onderwijsgroep, werkcollege of practicum door middel van actieve werkvormen. Het MicroLab focust op kleinschalige onderwijsbijeenkomsten met een maximum van 20 deelnemers, in tegenstelling tot het MicroLab over Interactieve Hoorcolleges.

  Leerdoelen en competenties

  Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om voor kleinschalige onderwijsbijeenkomsten:

  • Actieve werkvormen te selecteren die passen bij de inhoud en het gedrag dat je wilt zien bij je studenten;
  • Een concreet lesplan te ontwikkelen gebruik makende van een of meerdere activerende werkvormen in jouw onderwijsbijeenkomst;
  • Te reflecteren op je eigen sterke en verbeterpunten in het uitvoeren van een activerende werkvorm in je eigen onderwijs.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is bedoeld voor docenten en tutoren die aan de slag willen met activerende werkvormen voor kleine groepen studenten, zoals in onderwijsgroepen, werkcolleges en practica. Het MicroLab is zo opgezet dat deze relevant is voor zowel docenten van vakken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) als van andere onderwijsmethoden. Er is geen voorkennis vereist voor dit MicroLab.

  Vorm en tijdsinvestering

  Het MicroLab heeft een blended karakter. Deelnemers bereiden zich voor in de online Canvas module met uitleg over activerend onderwijs, en denken na over hun eigen bijeenkomst waarvoor zij met activerende werkvormen aan de slag willen (ca. 1 uur). In de eerste workshop ervaren deelnemers het effect van verschillende activerende werkvormen (2 uur). Ter voorbereiding op de tweede workshop werken deelnemers vervolgens hun eigen casus verder uit met een of meerdere passende activerende werkvorm(en). In de tweede workshop oefenen alle deelnemers zelf met de door hun bedachte werkvorm en krijgen zij hierop feedback van peers en de trainer (2-3 uur). Ter afsluiting voert elke deelnemer een activerende werkvorm uit in een echte onderwijsbijeenkomst en schrijft hierover een korte reflectie. Hierbij observeren deelnemers bij elkaar in de onderwijsbijeenkomst.

  Proof of Competence

  Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, welke bestaat uit:

  • Een concreet plan voor een activerende werkvorm in het eigen onderwijs;
  • Het uitvoeren van de werkvorm tijdens een onderwijsbijeenkomst;
  • Een geschreven reflectie op deze uitvoering.

  Bij afronding ontvangt de deelnemer een CLI/Risbo certificaat, LinkedIn badge en HR registratie.

  Planning

  DatumTijd
  23 maart 202109.30 - 12.30 
  20 april 202109.30 - 12.30 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Storytelling is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en geschiedenis. In het onderwijs kan het als tool worden ingezet om studenten te motiveren, te betrekken, hun interesse te wekken en kritisch denken te stimuleren. Het creëert mogelijkheden voor discussie en het heeft een positief effect op de relatie tussen docent en de studenten.

  In dit MicroLab zal je een persoonlijk verhaal ontwikkelen dat helpt om je studenten te motiveren en de interesse voor het onderwerp van je vak op te wekken. Met behulp van theatertechnieken zal je leren om dit verhaal op inspirerende wijze over te brengen.

  Doelen en competenties

  Na het afronden van dit MicroLab is de deelnemer in staat om:

  • Een relevant en motiverend verhaal te ontwikkelen dat het doel van de cursus of onderwijssessie ondersteunt.
  • Een impactvol verhaal over te brengen tijdens een onderwijssessie.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is geschikt voor alle docenten, tutoren of andere staff van de EUR die onderwijssessies verzorgen, zoals tutorials, workshops of colleges. De vaardigheid storytelling is nuttig voor iedereen die studenten dienen te motiveren en betrekken in allerlei studieprogramma’s van de Erasmus Universiteit. Er is geen voorkennis nodig.

  Vorm en tijdsinvestering

  Ter voorbereiding op dit MicroLab zal je een outline van een persoonlijk verhaal maken.

  Tijdens het Lab (3,5 uur) zal je de mogelijkheid krijgen om dit persoonlijke verhaal verder te ontwikkelen voor onderwijsdoeleinden. Samen met de facilitators en andere deelnemers zal je je verhaal (her)ontwerpen om zodoende te zorgen voor een goede verbinding met de inhoud van je vak.

  Nadat je het verhaal hebt herschreven en afgemaakt, is het tijd om het verhaal op een zo goed mogelijke manier over te brengen. Je zal verschillende theater technieken oefenen en daarmee je verhaal zo inspirerend mogelijk over te brengen!

  Proof of Competence

  Het MicroLab zal worden afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR-registratie voor afronding.

  Deel 1. Upload het geschreven verhaal in Canvas.

  Deel 2. Upload een reflectie (ongeveer 2 blz.) op het vertellen van het verhaal aan studenten. Voeg ook feedback van studenten toe.

  Planning

  DatumTijd
  22 april 202113.00 - 16.00 
  9 juni 202113.00 - 16.00 
  12 oktober 202109:30 - 12:30

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • In deze MicroLab werk je aan het creëren van een inclusieve leeromgeving waarin studenten, ongeacht hun achtergrond (bijvoorbeeld nationaliteit, etnische achtergrond, geslacht, lichamelijke gezondheid, sociale klasse, vooropleiding), zich betrokken voelen en hun talenten kunnen tonen.

  Leerdoelen en competenties

  Na het volgen van deze MicroLab ben je in staat om:

  • Uit te leggen wat de impact van het onderwijs kan zijn op het gevoel van verbondenheid en prestaties van verschillende groepen studenten.
  • Met jouw studenten te communiceren vanuit het perspectief van diversiteit en inclusie;
  • Samenwerking tussen studenten met verschillende achtergronden te stimuleren;
  • Jouw onderwijs vorm te geven op een manier die uitdagend en aantrekkelijk is voor verschillende groepen studenten.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Het MicroLab is bedoeld voor docenten die op basis van hun eigen onderwijservaringen de interactie met en tussen studenten willen verbeteren om een ​​klasomgeving te stimuleren waarin verschillende groepen studenten zich betrokken voelen en een succesvolle studie-ervaring hebben. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

  Vorm en tijdsinvestering

  Het MicroLab is vraaggericht. Je brengt een concreet probleem in waar je mee te maken hebt (gehad). Je ervaart bijvoorbeeld dat je bepaalde groepen studenten niet volledig kunt bereiken tijdens jouw colleges of jouw werkgroepen: hoe kun je ze meer betrekken? Of: de samenwerking in projectgroepen tussen studenten met of zonder Nederlandse vooropleiding gaat niet goed: hoe verbeter je de samenwerking tussen jouw studenten?

  Ter voorbereiding op het MicroLab krijg je wetenschappelijke inzichten over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en een voorbereidende opdracht. Tijdens de MicroLab-sessie werk je samen met de andere deelnemers aan je specifieke case. Een belangrijk onderdeel van de sessie is een rollenspel: er wordt, met behulp van een ervaren trainer-acteur, geoefend met de cases die door deelnemers zijn ingebracht.

  Het onderwerp inclusief onderwijs zal vanuit drie verschillende invalshoeken worden benaderd: het perspectief van de student, de vooroordelen van (mogelijke) docenten en cultureel responsief onderwijs. Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, waarin je laat zien wat je gaat doen om je onderwijs inclusiever te maken. De totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur (inclusief voorbereidingstijd, 4 uur MicroLab-sessie, tijd besteed aan bewijs van competentie).

  Proof of Competence

  Het MicroLab wordt afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie voor deelname.

  Planning

  Binnenkort worden er nieuwe datums ingepland voor dit MicroLab.

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als doel een positieve impact te hebben op maatschappelijke uitdagingen. Dit proberen we ook middels ons onderwijs. Het aantal vakken waarin societal impact aan bod komt is de laatste paar jaar gestegen. Er blijft echter ruimte voor meer integratie van societal impact in bestaande curricula. Aangezien we de leiders van morgen onderwijzen, moeten we hen zien voor te bereiden op de uitdagingen van morgen.  

  Maar hoe kun je jouw vak herontwerpen om societal impact te integreren op een manier die past bij jouw discipline en vak en bij de bijbehorende beoogde leeropbrengsten? In dit MicroLab zul je leren hoe je een of meerdere Sustainable Development Goals (SDGs) kunt integreren in je vakontwerp volgens de principes van constructive alignment. Dit MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en een online workshop. 

  Doelen en competenties

  Na dit MicroLab ben je in staat om:

  • Mogelijkheden te identificeren om societal impact in je vak te integreren; 
  • Relevante lesmaterialen en/of -activiteiten gerelateerd aan societal impact te vinden; 
  • Een plan te ontwikkelen om societal impact in een of meerdere aspecten van je vak te integreren.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is bedoeld voor EUR-docenten en vakcoördinatoren die societal impact in hun eigen cursus willen integreren. Er is geen specifieke voorkennis vereist. We nodigen je uit om ook een mededocent, collega of zelfs een student uit je vak te laten deelnemen!

  Vorm en tijdsinvestering

  Dit MicroLab heeft een blended opzet en bestaat uit een online voorbereiding en één workshop.

  • Met de voorbereiding in de online Canvasomgeving (2,5 uur) leer je over de mogelijkheden binnen onderwijs voor societal impact en verken je verbanden tussen jouw vak en uitdagingen gerelateerd aan societal impact.
  • Gedurende de online workshop (2,5 uur) zul je meer inspiratie opdoen over de verbanden tussen jouw discipline en societal impact en onderwijsbenaderingen om je vak opnieuw vorm te geven. Je zult ook een start maken met een plan om societal impact in je eigen vak te integreren, samen met je peers en de trainer.
  • Na de workshop (2,5 uur) voltooi je jouw plan voor het integreren van societal impact in je vak met behulp van een toolbox. Deze bevat onderwijsmaterialen, bronnen en voorbeelden. Je zult feedback ontvangen op het herontwerp van je vak door een onderwijsadviseur van Risbo en je ideeën delen om meer collega’s te inspireren.

  Toetsing en certificaat

  Je Proof of Competence bestaat uit een plan om duurzame ontwikkeling in je vak te integreren volgens de principes van constructive alignment. Je zult een CLI/Risbo-certificaat ontvangen, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

  Planning

  DatumTijd
  18 maart 202109:00 - 12:00 
  19 mei 202109:30 - 12:30

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • De analyse van toetsresultaten van studenten is een belangrijke stap voordat de cijfers naar de studenten worden gecommuniceerd. In deze analyse kijk je naar de prestatie van studenten op verschillende taken en vragen, en onderzoek je de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dit kan voelen als een vervelende taak, maar in dit MicroLab zal je kennismaken met laagdrempelige mogelijkheden om de resultaten van toetsen of opdrachten te analyseren. Dit zal jou als docent waardevolle informatie opleveren. Niet alleen over de prestatie van de studenten, maar ook over de kwaliteit van het tentamen en de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Wat zijn relevante onderdelen voor een toetsanalyse? En hoe kun je hieruit conclusies trekken en een verbeterplan maken? Ontdek het in dit MicroLab!

  Doelen en competenties

  • De kwaliteit van een toets/opdracht te onderzoeken (gebaseerd op de analyse van de toets/opdracht en de resultaten).
  • Indien nodig, de juiste corrigerende maatregelen te nemen naar aanleiding van de analyse,
  • De toets/opdracht van een vak te evalueren (gebaseerd op feedback en reflectie) en verbeterplannen voor de toekomst te formuleren.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Het MicroLab is bedoeld voor docenten die geïnteresseerd zijn om te leren van hun toetsresultaten of in het verbeteren van de kwaliteit van hun toets. De inhoud is van toepassing op verschillende toetsvormen. Er is geen specifieke voorkennis nodig, maar het is handig om bekend te zijn met de kwaliteitscriteria voor de constructie van toetsen en opdrachten. Dit MicroLab kan een goed vervolg zijn op de inhoud van de BKO/UTQ en op de andere MicroLabs met betrekking tot toetsontwerp en constructie.

  Vorm en tijdsinvestering       

  Het MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en een workshop sessie, De online voorbereiding bestaat uit video’s, readings en assignments. De voorbeiding kost ongeveer 2 uur en is verplicht om aan de workshop sessie te mogen deelnemen. In de workshop sessie zal actief worden voortgebouwd op de voorbereidingsopdracht. De focus ligt daar op actieve discussie, begeleide oefening en peer learning.

  Planning

  DatumTijd
  15 juni 2021 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Escapegame - How to motivate students with gamebased learning elements

  Voel jij je ook uitgedaagd om je leerlingen aan te moedigen? Ben jij in voor een spelletje om te ontdekken hoe je de motivatie van studenten kunt (terug)winnen? Schrijf je dan in voor deze MicroLab! Op een spelende manier leer je praktische strategieën om de motivatie van je studenten te stimuleren en vast te houden.

  De MicroLab bestaat uit de online escapegame en een aansluitende sessie waarin je de inzichten uit de game uitwerkt en toepast op je eigen onderwijs. De online escapegame is volledig ontwikkeld binnen het leerplatform Canvas. Het is daarom ook een inspiratiebron om ‘gamebased learning’ toe te passen in je eigen onderwijs.

  Leerdoelen

  Na dit MicroLab ben je in staat om:

  • De motivatiefactoren toe te passen op het ontwerp van een les of vak om de motivatie van je studenten te stimuleren en te behouden.
  • Te reflecteren op de bruikbaarheid van gamebased learning om de motivatie van studenten in jouw onderwijs te stimuleren.

  Proof of Competence

  De Proof of Competence hangt af van je eigen focus tijdens deze MicroLab. Je kunt kiezen tussen:

  • Het ontwikkelen van een plan om de motivatie van je studenten te stimuleren en te behouden tijdens een specifieke les of je vakontwerp, en een reflectie nadat je dit hebt toegepast; of
  • Het ontwikkelen van een (klein) spel als leeractiviteit, en een reflectie na toepassing.

  Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie bij voltooiing.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Deze MicroLab is bedoeld voor (junior) docenten, waaronder PhD-studenten, tutors of TA's, die praktische strategieën willen leren om studenten te motiveren. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Deze MicroLab is ook interessant voor meer ervaren docenten die meer willen leren over het motiveren van studenten via gamebased learning.

  De online escaperoom wordt in twee- of drietallen gespeeld. Het is mogelijk om je aan te melden voor een escaperoom sessie samen met een collega. Beiden moeten zich afzonderlijk aanmelden.

  Inhoud, vorm en tijdsinvestering

  Deze MicroLab bestaat uit een online escapegame en direct erna een follow-up sessie. De totale sessie duurt 2,5 uur.

  • In de online escapegame leer je verschillende motivatiestrategieën, die je ontdekt door puzzels op te lossen.
  • In de vervolgsessie ga je de inzichten over het motiveren van studenten uit de escapegame uitwerken en toepassen op je eigen onderwijs. Ook delen we inspiratie om gaming-elementen in het onderwijs te implementeren.
  • Na de workshopsessie (+/- 2 uur) kun je je Proof of Competence afronden.

  Testimonial

  “I liked it very much. I can't believe you can build all of this in Canvas.I am excited to get started myself.”

  Planning

  DatumTijd
  31 maart 202113:00 - 15:30
  29 april 202109:30 - 12:00 
  31 mei 202113:00 - 15:30

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  Wil je een sessie samen inplannen met een team (minimaal 2 deelnemers, maximaal 6) ? Dat kan! Mail naar training@risbo.eur.nl.

 • Veel medewerkers van de Erasmus Universiteit begeleiden studenten tijdens hun studie. Maar hoe begeleid je je studenten goed? Dit MicroLab zal focussen op verschillende gebieden van studentbegeleiding en coaching vaardigheden, zoals het geven van constructieve feedback, actief luisteren, student motivatie, en praktische modellen om mee te werken tijdens je supervisie traject.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Het MicroLab is bedoeld voor docenten, promovendi of begeleiders die hun coaching vaardigheden willen verbeteren bij het begeleiden van studenten tijdens hun scriptieproces. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

  Doelen en competenties

  Na dit MicroLab ben je in staat de basisbegeleidingsvaardigheden toe te passen om studenten te ondersteunen bij het schrijven van hun scriptie. Je bent in staat tot:

  • Effectieve vragen stellen om studenten te stimuleren goed te reflecteren.
  • Identificeren van de behoeften van studenten door (actief) te luisteren op diepere niveaus.
  • Het GROW-model toe te passen tijdens de coaching.

  Inhoud, vorm en tijdsinvestering

  Dit MicroLab heeft een blended format, wat inhoudt dat je voorbereidende opdrachten doet in een Canvas-omgeving die je de voorkennis geeft die je nodig hebt voor de MicroLab-sessies. Er is één sessie voor dit MicroLab. De sessie- en voorbereidende opdrachten zijn verplicht. Voor de voorbereidende opdrachten bekijk je interactieve video's, lezingen en breng je je eigen inbreng en ervaring (indien aanwezig) naar voren. Tijdens de MicroLab-sessie bespreken we de input en gebruiken we verschillende tools om met de modellen en inhoud te werken. Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, waarin je laat zien hoe je je nieuwe superviserende vaardigheden in de praktijk gaat inzetten. Het Proof of Competence is ook te vinden in de Canvas-omgeving en kan worden gemaakt na de MicroLab-sessie. De totale tijdsinvestering is ongeveer 7 uur (inclusief voorbereidingstijd, 3 uur MicroLab-sessie, tijd besteed aan Proof of Competence).

  Assessment and badge

  Je Proof of Competence wordt beoordeeld door de trainer. Je krijgt een CLI/ Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie bij voltooiing.

  Planning

  DatumTijd
  19 april, 202113:00 - 16:00

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

Microlabs voor TA's en tutoren

Speciaal voor TA's en tutoren bieden we twee microlabs aan. Klik hier om je in te schrijven.

 • In dit MicroLab zul je met verschillende leeractiviteiten experimenteren die je zullen helpen om levendigere discussies en interactievere tutorials te creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leiden van discussies, het gebruiken van zogenaamde “icebreakers”, het “think-pair-share” principe etcetera.

  Doelen en competenties

  Na afronding van dit MicroLab heb je geleerd om:

  • De juiste actieve leeractiviteiten te kiezen en te gebruiken tijdens een tutorial
  • Te reflecteren op zowel je eigen sterke punten als op je verbeterpunten tijdens het gebruiken van de actieve leeractiviteiten.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is bedoeld voor Teaching Assistents en tutoren die beschikken over basale didactische vaardigheden en die interesse hebben in het verder ontwikkelen van hun didactische vaardigheden. De deelnemers van dit MicroLab moeten ook daadwerkelijk actief tutorials doceren zodat deze geobserveerd kunnen worden in het kader van dit MicroLab.

  Vorm en tijdsinvestering

  Dit MicroLab wordt in een blended vorm aangeboden. Deelnemers zullen starten in de online Canvas-omgeving waarin materiaal wordt aangeboden over verschillende soorten leeractiviteiten. De voorbereidende opdracht bestaat uit het voorbereiden van een korte instructie waarin een van die activiteiten wordt toegepast. Deze voorbereidende opdracht kost de deelnemers ongeveer drie uur. De workshop zelf neemt ongeveer drie uur in beslag. Tijdens de workshop zullen deelnemers aan de slag gaan met de voorbereidende opdracht en zullen zij leren om verschillende soorten actieve leeractiviteiten toe te passen.

  Toetsing & certificaat

  Het MicroLab wordt succesvol afgesloten indien voldaan is aan de volgende elementen:

  • De deelnemers heeft de voorbereidende opdracht met succes volbracht en toegepast tijdens de workshop.
  • De deelnemer is geobserveerd tijdens het verzorgen van een tutorial.
  • De deelnemers heeft gereflecteerd op het toepassen van actieve leeractiviteiten in zijn/haar eigen onderwijs.

  Planning

  DatumTijd
  14 april 202116:00 - 19:00 
  11 mei 202116:00 - 19:00

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Als docent sta je vaak voor een groep studenten voor de klas. Dit kan zijn om een theorie uit te leggen of om een oefening te begeleiden. Op dergelijke momenten sta je in het middelpunt van de aandacht en maakt het dus uit hoe je presenteert en spreekt.

  In dit MicroLab zul je aan de slag gaan met oefeningen rondom openbaar spreken die voornamelijk zullen focussen op het ontwikkelen van je lichaamstaal en op de ontwikkeling van je vocale presentatie. Tevens zal worden geoefend met de uitleg van complexe materie op verschillende niveaus en wordt aandacht besteed aan retorische vaardigheden.

  Doelen en competenties

  Na afronding van dit MicroLab heb je geleerd om:

  • Te reflecteren op het gebruik van je eigen non-verbale communicatie en het gebruik hiervan ook daadwerkelijk te verbeteren.
  • Retorische instrumenten in te zetten tijdens presentaties.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is bedoeld voor Teaching Assistents en tutoren die beschikken over basale didactische vaardigheden en die interesse hebben in het verder ontwikkelen van hun didactische vaardigheden. De deelnemers van dit MicroLab moeten ook daadwerkelijk actief tutorials doceren zodat deze geobserveerd kunnen worden.

  Vorm en tijdsinvestering

  Dit MicroLab wordt in een blended vorm aangeboden. Deelnemers starten in de Canvas-omgeving waarin relevant materiaal wordt aangeboden. Tevens zal deelnemers worden gevraagd om een introductie- en een ‘onderwijs speech’ voor te bereiden (de totale voorbereidingstijd wordt geschat op drie uur). Vervolgens zullen deelnemers aan de slag gaan met oefeningen rondom openbaar spreken en zullen de voorbereide voordrachten gehouden worden. Vanuit de groep wordt hierop feedback gegeven. De workshop duurt ongeveer drie uur.

  Toetsing & certificaat

  De MicroLab wordt succesvol afgesloten indien voldaan is aan de volgende elementen:

  • Het maken van de voorbereidende opdracht die wordt toegepast gedurende de workshop
  • De deelnemers geeft een tutorial gedoceerd die is geobserveerd door een van de trainers
  • De deelnemer heeft gereflecteerd op het openbaar spreken tijdens de eigen tutorials.

  • Observatie in de klas (optioneel)

  Als je dit MicroLab succesvol hebt afgerond, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat.

  Deelnemers zeggen ..

  "Ik vond de mogelijkheid om te oefenen met de Karaoke Powerpoint-oefening leuk."

  “Fijn dat iedereen die heeft deelgenomen aan de cursus tijd en aandacht heeft gekregen.“Fijn dat iedereen die heeft deelgenomen aan de cursus tijd en aandacht heeft gekregen.

  “Ik heb veel van deze training geleerd!”

  Planning

  DatumTijd
  20 april 202116:00 - 19:00 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Verschillende studentengroepen brengen voor jou als docent vaak verschillende uitdagingen met zich mee. Je moet onder meer zorgen voor een productieve leeromgeving, een balans vinden tussen autoriteit en vriendelijk zijn, en omgaan met moeilijke of uitdagende studenten of situaties. Tijdens dit MicroLab speel je een rollenspel over moeilijke situaties die in de klas kunnen voorkomen en oefen je verschillende leerstijlen / strategieën om deze aan te pakken.

  Doelen/competenties

  Na het volgen van dit MicroLab kun je:

  • Omgaan met moeilijke situaties die kunnen voorkomen binnen een onderwijsgroep

  • De eigen stijl van lesgeven aan verschillende studentengroepen aanpassen.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is bedoeld voor Teaching Assistants en tutoren die de cursus basisdidactiek hebben gevolgd en geïnteresseerd zijn om hun onderwijsvaardigheden verder te ontwikkelen.

  Vorm en tijdsinvestering

  Dit MicroLab heeft een gemengd karakter. Je start in de online Canvas-omgeving met ondersteunend materiaal. Als voorbereiding wordt gevraagd om een casus voor te bereiden van een moeilijke situatie die je hebt meegemaakt of verwacht te ervaren tijdens tutorials (ongeveer 3 uur totale voorbereidingstijd). Tijdens de fysieke workshop (3 uur) worden de voorbereide cases door middel van een rollenspel met een trainingsacteur behandeld en bespreek je samen met de groep de feedback en toepassing van groepsdynamica-theorieën.

  Toetsing en certificaat

  Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, welke bestaat uit:

  • Het voltooien van een voorbereidende opdracht die tijdens de workshop wordt toegepast

  • Reflectieverslag over de ervaringen tijdens het rollenspel

  • Observatie in de klas (optioneel)

  Als je dit MicroLab succesvol hebt afgerond, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat.

  Planning

  DatumTijd
  12 april 202116:00 - 19:00 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • Het vermogen om complexe concepten of ideeën op een eenvoudige en duidelijke manier duidelijk uit te leggen, is essentieel voor effectief onderwijs. Tijdens jouw werkcolleges kunnen studenten jou vaak vragen om iets nog een keer uit te leggen of alternatieve voorbeelden te geven. Bovendien begrijpt een deel van de leerlingen jouw uitleg soms niet, terwijl anderen dat wel doen. Als docent wil je jouw uitleg zo kunnen vormgeven dat iedereen in de klas deze kan volgen. In dit MicroLab oefen je met het geven van uitleg van complexe ideeën of concepten op meerdere begripsniveaus. Daarnaast leer je elementaire leertheorieën om een ​​effectieve verbale en visuele uitleg te geven.

  Doelen / competenties

  Na afronding van dit MicroLab kun je:

   • Hetzelfde concept op meerdere begripsniveaus uitleggen

  • Effectieve visuele uitleg geven (namelijk presentatiedia's ontwerpen)

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is bedoeld voor Teaching Assistants en tutoren die beschikken over basale didactische vaardigheden en die interesse hebben in het verder ontwikkelen van hun didactische vaardigheden.

  Vorm en tijdsinvestering

  Dit MicroLab heeft een gemengd karakter. Je start in de online Canvas-omgeving met ondersteunend materiaal. Ter voorbereiding wordt aan jou gevraagd om een ​​korte presentatie te maken waarin één concept op drie verschillende begripsniveaus wordt uitgelegd met behulp van presentatiedia's (ongeveer 3 uur totale voorbereidingstijd). Tijdens de fysieke workshop (3 uur) doorloop je een reeks oefeningen waarbij je leerprincipes toepast om een ​​eenvoudige uitleg te geven. Daarnaast geef je voorbereide uitleg en krijg je feedback van de trainer en de groep.

  Toetsing en certificaat

  Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, welke bestaat uit:

  • Het voltooien van een voorbereidende opdracht die tijdens de workshop wordt toegepast

  • Korte reflectie inclusief het maken van uitleg van een concept / theorie uit een eerder of toekomstig tutorial.

  • Observatie in de klas (optioneel)

  Wanneer je dit MicroLab succesvol hebt afgerond, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat.

  Deelnemers zeggen:

  “Ik heb echt genoten van de training en hoe die was opgebouwd. De training was erg nuttig en voorzag in een aantal goede tips voor een powerpointpresentatie. "

  "Ik waardeer het dat we onze uitleg op drie verschillende niveaus konden presenteren."

  "Ik vond het heel leuk om te leren van de presentaties van de andere deelnemers en de feedback op hun presentaties."

  Planning

  DatumTijd
  28 april 202116:00 - 19:00 

  Meld je aan

  Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.