MicroLabs

MicroLabs zijn korte how-to modules over specifieke onderwijskundige vraagstukken die twee tot vier uur duren. Elk MicroLab heeft een duidelijk doel en een duidelijke opbrengst. Na een online voorbereiding (en kwalificatie) ga je in het MicroLab met je eigen onderwijsmateriaal aan de gang. Hierdoor ligt er na het MicroLab een concreet resultaat voor je eigen onderwijs.

De MicroLabs worden ontwikkeld door onderzoeks- en trainingsinstituut Risbo en mogelijk gemaakt door de Community for Learning & Innovation. Om de MicroLabs interactief te houden doen er maximaal 4 tot 6 docenten mee.

Na afloop van elk MicroLab maak je een proof of competence voor je eigen onderwijs.

 • Badges

  Als je proof of competence positief beoordeeld wordt krijg je een virtuele badge met één innovatiepunt die je kunt gebruiken in je CV en op social media. Er volgt ook een registratie in het HR-systeem van de EUR. Wanneer je 5 innovatiepunten verzameld hebt ontvang je een uitnodiging om samen met een aantal peers een studiereis te maken naar 1 of 2 instellingen die innovatief onderwijs verzorgen.

Aanbod

Klik hieronder op een MicroLab voor meer informatie. Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

 • In deze MicroLab leer je hoe je een educatieve video maakt die je in je eigen vak kunt gebruiken. Je schrijft een script voor de video, maakt een bijbehorende PowerPoint presentatie en neemt vervolgens - na een camera-training - je kennisclip op in de Erasmus Studio. Je kunt deze video vervolgens gebruiken in je cursus.

  Leerdoelen/competenties

  Na het volgen van dit MicroLab kun je:

  • De relevantie beschrijven van (essentiële elementen) van het scripten;
  • Een didactisch correct script schrijven voor een educatieve video;
  • Een educatieve video opnemen van begin tot eind;
  • Een videoscript evalueren, geschreven door een peer.

  Doelgroep en vereiste voorkennis

  Dit MicroLab is bedoeld voor docenten die een educatieve video willen maken voor hun eigen vak. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

   Inhoud, vorm en tijdsinvestering

   Je begint met het online gedeelte waarin je leert hoe je een goed script kunt schrijven voor je educatieve video. Vervolgens krijg je een persoonlijk cameratraining in de Erasmus studio. Een professionele cameratrainer begeleidt en traint jou in het gebruik van de juiste technieken. Na de cameratraining maak je een PowerPoint presentatie en upload je het laatste script op Canvas. Je bekijkt een script van een peer en je krijgt ook feedback op je eigen script. Op basis van deze feedback kan je het script aanpassen. Ten slotte vindt de tweede bijeenkomst plaats in de studio waar je de educatieve video opneemt. De totale tijdsinvestering is 15-20 uur (waarvan 70% online) verdeeld over 5 weken.

   Proof of Competence

   Je Proof of Competence (de educatieve video inclusief een plan hoe je het in je cursus zult gebruiken) zal worden beoordeeld door de trainer. Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

   Planning

   Canvas voorbereidingCamera trainingOpnames in DIY booths
   13 januari 202023 januari 09:00-12:0013 februari 13:00-14:30 of 14:30-17:00
   24 februari 20205 maart 09:00-12:0027 maart 13:00-14:30 of 14:30-17:00

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • In deze MicroLab leer je hoe je verschillen in voorkennis tussen je studenten kunt meten en hoe je deze verschillen kunt gebruiken in het ontwerp van je vak en in je lessen. Je leert om de beginsituatie van je studenten te analyseren, de noodzakelijke voorkennis en vaardigheden die studenten nodig hebben om deel te nemen aan je cursus te bepalen en om je eigen meting van de voorkennis van studenten op te zetten. Daarnaast leer je verschillende onderwijsactiviteiten om de voorkennis van studenten te activeren.

   Deze MicroLab heeft een ‘blended’ opzet, wat betekent dat je je online voorbereidt en je voorbereidende opdrachten meeneemt naar de workshop. Er is een korte workshop van twee uur waarin je je verder verdiept in de materialen van de Microlab en ervaringen zult delen met andere docenten van verschillende faculteiten. Na de workshops experimenteer je met een assessmenttechniek, die je in een van je lessen uitprobeert. Om de Microlab af te ronden vragen we je een korte video te maken waarin je je ervaringen toelicht en feedback te geven op een andere video van een peer.

   Leerdoelen/competenties

   Na het volgen van deze MicroLab ben je in staat om:

   • de noodzakelijke voorkennis / ingangsniveau voor je vak te identificeren;
   • de voorkennis van studenten te meten met een assessment;
   • passende interventies en ondersteunend materiaal te ontwerpen (op het gebied van inhoud, proces, product en leerklimaat) zodat studenten hun kloof in voorkennis kunnen dichten;
   • de verschillen in voorkennis tussen studenten te gebruiken als een verrijking voor je vak.

   Inhoud, vorm en tijdsinvestering 

   Je begint in de online leeromgeving met het maken van de voorbereidende opdrachten (totale bestede tijd: 2 tot 3 uur).

   In de workshop bespreken en evalueren we de voorbereidende opdracht. Je ontvangt peer-feedback op je assessment en je geeft zelf feedback op het werk van een andere deelnemer. We bespreken ook de moeilijke situaties met betrekking tot het omgaan met verschillen in voorkennis van studenten. Aan het einde van deze workshop heb je een authentieke assessment die je in je vak kunt implementeren.

   Om deze Microlab af te ronden, presenteer je je ervaringen in een korte video over de implementatie van je assessment in de praktijk. Zijn je verwachtingen waargemaakt en hoe heb je deze techniek gebruikt om te anticiperen op verschillen in voorkennis?

   Proof of Competence

   Deze Microlab wordt afgesloten met een korte video, Proof of Competence, die bestaat uit:

   • Een beschrijving van het minimale cognitieve beginniveau van je vak en hoe je dit van te voren communiceert aan je studenten;
   • Een beschrijving van de affectieve kenmerken van uw studenten wanneer zij aan het vak beginnen;
   • Een beschrijving van een geïmplementeerde assessment om de voorkennis van studenten te meten;
   • Een overzicht van de juiste lesmethoden en ondersteunend materiaal voor je studenten.

   Wanneer je al deze onderdelen hebt voltooid, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

   Deelnemers zeggen..

   "Ik probeer de voorkennis van studenten meer serieus te nemen en er op de juiste manier mee om te gaan"

   Planning

   DatumTijd
   11 februari 2020 (dinsdag)10:00 - 12:00
   17 maart 2020 (dinsdag)13:00 - 15:00
   29 april 2020 (woensdag)10:00 - 12:00
   2 juni 2020 (dinsdag)13:00 - 15:00

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • Canvas is het nieuwe Learning Management System voor de EUR en biedt mogelijkheden om jouw vak opnieuw in te richten. In dit MicroLab leert je hoe je een vak ontwerpt in Canvas LMS met active blended learning. Wij zullen je begeleiden met het ontwerpen van de Canvas omgeving om de leerervaring van jouw studenten te verbeteren. Tegen het einde van deze module heb je een interactief herontwerp gemaakt van jouw vak in Canvas, met behulp van verschillende leeractiviteiten.

   Leerdoelen/competenties

   Na het volgen van dit MicroLab kan je:

   • Een duidelijke structuur maken van het vak op basis van modules;
   • Blended learning-activiteiten ontwerpen voor Canvas (opdrachten, quizzen, peer review, discussies);
   • Een communicatiestructuur opzetten in Canvas (discussie, chat, announcements, inbox).

   Doelgroep en vereiste voorkennis

   Dit MicroLab is bedoeld voor EUR-docenten om hun eigen cursus opnieuw in te richten. Er is geen specifieke voorkennis vereist

   Inhoud, vorm en tijdsinvestering

   Er is een online gedeelte (in Canvas), een bijeenkomst in de tweede week en een optionele bijeenkomst aan het einde van het MicroLab om vragen te stellen en hulp te krijgen bij het creëren van het vak in Canvas. Je begint met het online gedeelte, waar je de basisprincipes van Canvas leert kennen. Later, in de face-to-face sessie, zullen we enkele best practices illustreren en kan je in het laatste uur van de persoonlijke sessie aan je eigen vak werken. Na dit face-to-face gedeelte kun je je wenden tot het tweede online gedeelte over leeractiviteiten en communicatie met studenten. Als je nog vragen hebt over Canvas is er een optionele reünie waarin we al je vragen zullen beantwoorden. De totale tijdsinvestering is 15-20 uur (waarvan 60% online) verdeeld over 5 weken.

   Proof of Competence    

   Om je Proof of Competence te behalen, schrijf je een reflectie over de structuur van jouw vak in Canvas. Je krijgt een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

   Planning

   Canvas voorbereiding

   (online)

   Eerste bijeenkomst

   (13:00-15:30, donderdag)

   Tweede bijeenkomst

   (13:00-15:30, vrijdag)

   20 januari 202030 januari 202021 februari 2020
   24 februari 20205 maart 202027 maart 2020


   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • Heb je altijd al de aandacht en motivatie van jouw studenten willen vergroten tijdens jouw college? Neem dan deel aan deze MicroLab!

   In deze workshop leer je welk type onderwijs- en leeractiviteiten je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat jouw lezingen een impact hebben op het leerproces van de studenten. Er is veel onderzoek gedaan op het gebied van breinleren, in deze module zullen we de nieuwste resultaten met je delen. Bijvoorbeeld: hoe stimuleer je studenten om effectieve aantekeningen te maken tijdens jouw college. We zullen ook de vraag beantwoorden over hoe je jouw lezing kunt structureren met verschillende activiteiten en hoe je een plan in de praktijk kunt brengen. De module bestaat uit 3 uur online voorbereidingsopdrachten en een workshop van een halve dag. De workshop richt zich echt op het idee om je voor te bereiden op het uitproberen van een activiteit in één van je eigen colleges.

   Doelgroep en vereiste voorkennis

   Deze MicroLab is bedoeld voor docenten die een lezing willen houden met meer impact op het leerproces van de studenten. We hebben de workshop zo ontworpen dat deze waardevol is voor een willekeurig aantal studenten (kleine of grote groepen). We raden aan om eerst de Universitaire Onderwijskwalificatie (UTQ) te volgen voordat je deelneemt aan deze MicroLab.

   Leerdoelen en competenties

   Na het volgen van deze MicroLab kunt u:

   • Actieve onderwijs- en leeractiviteiten selecteren die overeenkomen met de doelstellingen van jouw lezing, doelgroep en groepsgrootte;
   • Een lesplan ontwikkelen voor jouw lezing dat bestaat uit een verscheidenheid aan onderwijs- en leeractiviteiten;
   • Een lesactiviteit implementeren in een van jouw colleges;
   • Nadenken over jouw sterke punten en verbeterpunten tijdens het lesgeven.

   Vorm en tijdsinvestering

   Voordat je de workshop kan bijwonen, vragen we je om opdrachten voor te bereiden en te uploaden in de online Canvas-module (3 uur). De workshop (4 uur) bestaat uit twee delen. In het eerste deel zullen we ons concentreren op het ontwerpen van een lezing en verschillende onderwijs- en leeractiviteiten. In het tweede deel krijg je de kans om te oefenen met de activiteit die je zou doen in één van jouw colleges of om praktische beperkingen te bespreken die je voorziet door de activiteit te doen.

   Proof of Competence

   De Proof of Competence bestaat uit de volgende delen:
   • Een lesplan dat bestaat uit verschillende onderwijs- en leeractiviteiten.
   • Een korte reflectie op de uitvoering van
   één of meer onderwijsactiviteiten die u in uw lezing hebt geïmplementeerd.

   Wanneer je de twee delen van het bewijs van competentie hebt voltooid, ontvang je een CLI / Risbo-certificaat, een LinkedIn-badge en een HR-registratie van voltooiing.

   Deelnemers zeggen..

   "Je kunt dit MicroLab direct toepassen op het eigen onderwijs"

   "De bijeenkomst moedigt aan tot interactie"

   "Hele fijne module, vooral ook omdat het kort en resultaatgericht is"

   Planning

   DateTime
   4 februari 2020 (dinsdag)13.00 – 17.00
   19 maart 2020 (donderdag)13.00 – 17.00
   14 april 2020 (dinsdag)13.00 – 17.00
   21 mei 2020 (donderdag)13.00 – 17.00
   7 juli 2020 (dinsdag)13.00 – 17.00

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • Onderzoek toont aan dat toetsing een belangrijke invloed heeft op het leerproces van studenten. Er is echter niet een beste vorm van toetsing. Hoe kun je de beste toetsvorm(en) kiezen voor je vak? Het kan helpen om daarvoor een assessment plan te maken om de juiste methode te kiezen. Daarna kun je het gewicht van iedere toetsvorm bepalen voor het uiteindelijk cijfer in je vak. Een assessment plan helpt ook om er zeker van te zijn dat de toetsvormen de leerdoelen dekken.

   Met een toetsmatrijs zorg je ervoor dat de beoogde leerdoelen in je toets gedekt worden. Dit draagt bij aan een valide en betrouwbare toets.

   Leerdoelen/competenties

   Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om:

   • Uit te leggen wat constructive alignment is en hoe je dit model kunt gebruiken voor je eigen vak.
   • Je eigen leerdoelen te evalueren, gebruikmaken van de vier elementen in een leerdoel en Bloom’s taxonomy.
   • De vijf factoren van de utiliteitsformule uit te leggen en deze kunt relateren aan de toetsvormen in jouw vak.
   • Met behulp van een assessment plan uit te leggen hoe de leerdoelen worden getoetst in je eigen vak.
   • Toetsvragen voor je eigen vak te categoriseren in een toetsmatrijs met behulp van de niveaus uit Bloom’s taxonomy.

   Doelgroep en vereiste voorkennis

   In dit MicroLab vragen we je om je eigen toetsplan mee te brengen. Indien dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. Er is geen specifieke voorkennis vereist om deel te nemen aan dit MicroLab.

   Graag maken we je er op attent dat de inhoud van dit MicroLab ook is verwerkt in de BKO, zoals die sinds juni 2018 gegeven wordt. Daarom raden we je aan niet deel te nemen aan dit MicroLab als je na die periode bent gestart met de BKO. Als je voor die datum de BKO hebt behaald, neem dan contact met ons op over de toegevoegde waarde van dit MicroLab.

   Inhoud, vorm en tijdsinvestering

   In de online omgeving van dit MIcroLab worden online video’s aangeboden over constructive alignment, het formuleren van geode leerdoelen, het selecteren van toetsvormen gebruikmakend van de utiliteitsformule en hoe je een assessment plan kunt maken. Het bekijken van deze video’s en de bijbehorende opdrachten duurt ongeveer drie uur.

   Gedurende het Lab (2 uur) zal je de mogelijkheid krijgen om je toetsvormen te bediscussiëren met peers. Daarnaast zal je leren hoe je een toetsmatrijs kunt maken om er voor te zorgen dat de leerdoelen gedekt worden in je toets en je in staat bent om toetsvragen te formuleren op het juiste cognitieve niveau.

   Proof of Competence

   Je sluit het MicroLab af met een Proof of Competence. Je zal dan een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie.

   Deelnemers zeggen..

   "Na het volgen van dit MicroLab heb ik mijn leerdoelen herzien en gezorgd voor betere afstemming van toetsing op de leerdoelen."

   Planning

     
   14 januari 2020 (dinsdag)10:00 - 12:00
   7 april 2020 (dinsdag)09:30 - 12:00

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • Het maken van multiple-choice (MC) vragen kan een lastige taak zijn. Hoe zorg je er voor dat je toets betrouwbaar en valide wordt? In dit MicroLab leer je om de kwaliteitscriteria voor MC vragen toe te passen en op die manier te zorgen voor betrouwbaarheid en validiteit. Dit MicroLab heeft een blended format en bestaat uit een online voorbereiding en een workshop. Een van de voorbereidingsopdrachten is bijvoorbeeld het reviewen van voorbeeld MC vragen, welke je zal bespreken met peers tijdens de workshop. Na het afronden van dit MicroLab zal je je eigen MC toets hebben gemaakt of verbeterd.

   Leerdoelen/competenties

   Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om:

   • MC toetsen te construeren, gebruikmakend van de drie kwaliteitscriteria validiteit, betrouwbaarheid en transparantie.
   • Je eigen MC vragen te evalueren gebruikmakend van deze kwaliteitscriteria.

   Doelgroep en vereiste voorkennis

   Dit MicroLab is bedoeld voor docenten die een MC toets als toetsvorm gebruiken in hun vak. We vragen om eigen toetsproducten mee te brengen naar de workshop. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op voor andere mogelijkheden. Er is geen specifieke voorkennis nodig voor het volgen van dit MicroLab. 

   Houd er rekening mee dat de inhoud van dit MicroLab ook aan bod komt in de BKO zoals het vanaf juni 2018 gegeven wordt.

   Inhoud, vorm en tijdsinvestering

   Je bereidt de workshop voor met de online materialen (video’s, handleidingen en voorbereidingsopdrachten). Deze dienen te worden geüpload in de Canvas module (2-3 uur). Tijdens een face-to-face workshop (2 uur) zul je feedback ontvangen op je eigen MC toets van zowel de trainer als je peers. 

   Proof of Competence

   Het MicroLab wordt afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie voor deelname.

   Deelnemers zeggen..

   "De checklist voor het opstellen van goede MC vragen is heel bruikbaar"

   "De voorbereidende videos waren geweldig"

   "Het actieve leerproces tijdens de workshop was goed"

   Planning

   DatumTijd
   4 februari 2020 (dinsdag) 09:30 - 12:00
   12 mei 2020 (dinsdag) 09:30 - 12:00

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • Wil je graag meer weten over hoe je goede open vragen en opdrachten kunt construeren en hoe deze te beoordelen? Dan is dit Microlab voor jou een aanrader.  

   In dit Microlab leer je hoe je goede open vragen en opdrachten kunt formuleren. Het kan soms best een uitdaging zijn om voor toetsen zoals mondelinge tentamens, presentaties en essays een betrouwbaar en transparant beoordelingsmodel op te stellen. 
   In dit Microlab zullen we ons dan ook richten op verschillende vormen van beoordelingmodellen en hoe je deze modellen kunt inzetten om zo betrouwbaar en transparant mogelijk de toetsing na te kijken.

   De begrippen betrouwbaarheid, validiteit en transparantie zijn drie kwaliteitscriteria die volop verweven zijn in dit Microlab. In de voorbereidingsopdrachten in de online leeromgeving en in de bijeenkomst zullen we bespreken hoe je deze kwaliteitscriteria kunt gebruiken voor een zo goed mogelijke constructie van open vragen, opdrachten en beoordelingsmodellen.

   Leerdoelen/competenties

   Na het volgen van deze Microlab ben je in staat om:           

   • Open vragen of opdrachten te construeren volgens de drie kwaliteitscriteria*
   • Beoordelingsmodellen te ontwerpen volgens de drie kwaliteitscriteria*
   • Je eigen open vragen, opdrachten en beoordelingsmodellen te evalueren.

   * Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie   

   Doelgroep en vereiste voorkennis

   Dit Microlab is bedoeld voor docenten die in hun vak open vragen of opdrachten als toetsvorm gebruiken. In de bijeenkomst vragen we je om je eigen open vragen / opdrachten / beoordelingsmodellen mee te nemen. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. Er is geen specifieke voorkennis vereist voor dit Microlab.

   Let op, de inhoud van dit Microlab is ook opgenomen in de BKO vanaf juni 2018. Ben je van plan een BKO te starten of ben je al gestart na juni 2018? Dan kun je beter dit onderdeel in de BKO volgen. Wanneer je de BKO hebt afgerond voor deze datum, dan kan dan deze module nog steeds een aanvulling zijn.

   Inhoud, vorm en tijdsinvestering

   Voorafgaand aan de bijeenkomst vragen we je om voorbereidende opdrachten in te leveren in Canvas (ongeveer 2-3 uur voorbereiding). In de bijeenkomst bespreken we de voorbereidingsopdrachten, evalueer je je eigen toets producten en geef je feedback op toets producten van mede-deelnemers. Daarnaast ontvang je ook feedback van de trainer op jouw toets en beoordelingsmodel.

   Proof of Competence

   Je sluit het MicroLab af met een Proof of Competence. Je zal dan een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie.

   Deelnemers zeggen..

   "Ik kan nu een meer specifieke rubric maken"

   "Ik kan de kwaliteit van mijn open vragen in mijn toetsen verbeteren"

   "Goede voorbereidende videos"

   Planning

   DatumTijd
   10 maart 2020 (dinsdag) 09:30 - 12:00 
   9 juni 2020 (dinsdag) 09:30 - 12:00 

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • Leer hoe diepere niveaus van luisteren, het gebruiken van krachtige vragen en het vinden van alternatieve perspectieven het mogelijk maken om collega's en studenten te coachen. Dit helpt hen in hun persoonlijke ontwikkeling. 

   Planning 

   Binnenkort worden er nieuwe datums ingepland voor dit MicroLab.

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • In dit korte, blended MicroLab leer je hoe je het (leer)rendement van onderwijsbijeenkomsten kunt verhogen door activerende werkvormen in te zetten. Het MicroLab bestaat uit een online voorbereiding en twee workshops van ca. 2 uur. Tijdens de workshops ervaar je zelf welk effect verschillende actieve werkvormen hebben, denk je na over hoe je werkvormen tijdens je eigen onderwijs zou kunnen inzetten en ga je aan de slag met je eigen plan voor een efficiënter(e) onderwijsgroep, werkcollege of practicum door middel van actieve werkvormen. Het MicroLab focust op kleinschalige onderwijsbijeenkomsten met een maximum van 20 deelnemers, in tegenstelling tot het MicroLab over Interactieve Hoorcolleges.

   Leerdoelen en competenties

   Na het volgen van dit MicroLab ben je in staat om voor kleinschalige onderwijsbijeenkomsten:

   • Actieve werkvormen te selecteren die passen bij de inhoud en het gedrag dat je wilt zien bij je studenten;
   • Een concreet lesplan te ontwikkelen gebruik makende van een of meerdere activerende werkvormen in jouw onderwijsbijeenkomst;
   • Te reflecteren op je eigen sterke en verbeterpunten in het uitvoeren van een activerende werkvorm in je eigen onderwijs.

   Doelgroep en vereiste voorkennis

   Deze MicoLab is bedoeld voor docenten en tutoren die aan de slag willen met activerende werkvormen voor kleine groepen studenten, zoals in onderwijsgroepen, werkcolleges en practica. Het MicroLab is zo opgezet dat deze relevant is voor zowel docenten van vakken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) als van andere onderwijsmethoden. Er is geen voorkennis vereist voor dit MicroLab.

   Vorm en tijdsinvestering

   Het MicroLab heeft een blended karakter. Deelnemers bereiden zich voor in de online Canvas module met uitleg over activerend onderwijs, en denken na over hun eigen bijeenkomst waarvoor zij met activerende werkvormen aan de slag willen (ca. 1 uur). In de eerste workshop ervaren deelnemers het effect van verschillende activerende werkvormen (2 uur). Ter voorbereiding op de tweede workshop werken deelnemers vervolgens hun eigen casus verder uit met een of meerdere passende activerende werkvorm(en). In de tweede workshop oefenen alle deelnemers zelf met de door hun bedachte werkvorm en krijgen zij hierop feedback van peers en de trainer (2-3 uur). Ter afsluiting voert elke deelnemer een activerende werkvorm uit in een echte onderwijsbijeenkomst en schrijft hierover een korte reflectie. Hierbij observeren deelnemers bij elkaar in de onderwijsbijeenkomst.

   Proof of Competence

   Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, welke bestaat uit:

   • Een concreet plan voor een activerende werkvorm in het eigen onderwijs;
   • Het uitvoeren van de werkvorm tijdens een onderwijsbijeenkomst;
   • Een geschreven reflectie op deze uitvoering.

   Bij afronding ontvangt de deelnemer een CLI/Risbo certificaat, LinkedIn badge en HR registratie.

   Planning

     
   13 januari 2020 (maandag)10:00 - 12:00
   19 februari 2020 (woensdag)10:00 - 12:00
   7 april 2020 (dinsdag) 10:00 - 12:00

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • Storytelling is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en geschiedenis. In het onderwijs kan het als tool worden ingezet om studenten te motiveren, te betrekken, hun interesse te wekken en kritisch denken te stimuleren. Het creëert mogelijkheden voor discussie en het heeft een positief effect op de relatie tussen docent en de studenten.

   In dit MicroLab zal je een persoonlijk verhaal ontwikkelen dat helpt om je studenten te motiveren en de interesse voor het onderwerp van je vak op te wekken. Met behulp van theatertechnieken zal je leren om dit verhaal op inspirerende wijze over te brengen.

   Doelen en competenties

   Na het afronden van dit MicroLab is de deelnemer in staat om:

   • Een relevant en motiverend verhaal te ontwikkelen dat het doel van de cursus of onderwijssessie ondersteunt.
   • Een impactvol verhaal over te brengen tijdens een onderwijssessie.

   Doelgroep en vereiste voorkennis

   Dit MicroLab is geschikt voor alle docenten, tutoren of andere staff van de EUR die onderwijssessies verzorgen, zoals tutorials, workshops of colleges. De vaardigheid storytelling is nuttig voor iedereen die studenten dienen te motiveren en betrekken in allerlei studieprogramma’s van de Erasmus Universiteit. Er is geen voorkennis nodig.

   Vorm en tijdsinvestering

   Ter voorbereiding op dit MicroLab zal je een outline van een persoonlijk verhaal maken.

   Tijdens het Lab (3,5 uur) zal je de mogelijkheid krijgen om dit persoonlijke verhaal verder te ontwikkelen voor onderwijsdoeleinden. Samen met de facilitators en andere deelnemers zal je je verhaal (her)ontwerpen om zodoende te zorgen voor een goede verbinding met de inhoud van je vak.

   Nadat je het verhaal hebt herschreven en afgemaakt, is het tijd om het verhaal op een zo goed mogelijke manier over te brengen. Je zal verschillende theater technieken oefenen en daarmee je verhaal zo inspirerend mogelijk over te brengen!

   Proof of Competence

   Het MicroLab zal worden afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR-registratie voor afronding.

   Deel 1. Upload het geschreven verhaal in Canvas.

   Deel 2. Upload een reflectie (ongeveer 2 blz.) op het vertellen van het verhaal aan studenten. Voeg ook feedback van studenten toe.

   Planning

   DatumTijd
   28 januari 2020 (dinsdag)10:00-12:30

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.

  • In deze MicroLab werk je aan het creëren van een inclusieve leeromgeving waarin studenten, ongeacht hun achtergrond (bijvoorbeeld nationaliteit, etnische achtergrond, geslacht, lichamelijke gezondheid, sociale klasse, vooropleiding), zich betrokken voelen en hun talenten kunnen tonen.

   Leerdoelen en competenties

   Na het volgen van deze MicroLab ben je in staat om:

   • Uit te leggen wat de impact van het onderwijs kan zijn op het gevoel van verbondenheid en prestaties van verschillende groepen studenten.
   • Met jouw studenten te communiceren vanuit het perspectief van diversiteit en inclusie;
   • Samenwerking tussen studenten met verschillende achtergronden te stimuleren;
   • Jouw onderwijs vorm te geven op een manier die uitdagend en aantrekkelijk is voor verschillende groepen studenten.

   Doelgroep en vereiste voorkennis

   Het MicroLab is bedoeld voor docenten die op basis van hun eigen onderwijservaringen de interactie met en tussen studenten willen verbeteren om een ​​klasomgeving te stimuleren waarin verschillende groepen studenten zich betrokken voelen en een succesvolle studie-ervaring hebben. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

   Vorm en tijdsinvestering

   Het MicroLab is vraaggericht. Je brengt een concreet probleem in waar je mee te maken hebt (gehad). Je ervaart bijvoorbeeld dat je bepaalde groepen studenten niet volledig kunt bereiken tijdens jouw colleges of jouw werkgroepen: hoe kun je ze meer betrekken? Of: de samenwerking in projectgroepen tussen studenten met of zonder Nederlandse vooropleiding gaat niet goed: hoe verbeter je de samenwerking tussen jouw studenten?

   Ter voorbereiding op het MicroLab krijg je wetenschappelijke inzichten over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en een voorbereidende opdracht. Tijdens de MicroLab-sessie werk je samen met de andere deelnemers aan je specifieke case. Een belangrijk onderdeel van de sessie is een rollenspel: er wordt, met behulp van een ervaren trainer-acteur, geoefend met de cases die door deelnemers zijn ingebracht.

   Het onderwerp inclusief onderwijs zal vanuit drie verschillende invalshoeken worden benaderd: het perspectief van de student, de vooroordelen van (mogelijke) docenten en cultureel responsief onderwijs. Het MicroLab wordt afgesloten met een Proof of Competence, waarin je laat zien wat je gaat doen om je onderwijs inclusiever te maken. De totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur (inclusief voorbereidingstijd, 4 uur MicroLab-sessie, tijd besteed aan bewijs van competentie).

   Proof of Competence

   Het MicroLab wordt afgerond met een Proof of Competence. Je zal een CLI/Risbo certificaat ontvangen, een LinkedIn badge en een HR registratie voor deelname.

   Planning

   DateTime
   21 januari 2020 (dinsdag)13.00 – 17.00
   25 februari 2020 (dinsdag)10.00 – 14.00

   Meld je aan

   Klik hier om je in te schrijven voor een MicroLab. Deelname is voor EUR docenten gratis.