Het Edubadges project

People in the Education Lab

Edubadges is het SURF-platform voor digitale certificaten van het Nederlands hoger onderwijs. Edubadges stellen medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in staat om studenten en collega's in het onderwijs een badge toe te kennen, na het succesvol en gevalideerd afronden van een (extra-curriculaire) activiteit.

De edubadge wordt elektronisch uitgereikt op het veilige en vertrouwde SURF-platform. Ondersteunend en academisch personeel kunnen deze badge vervolgens claimen in hun persoonlijke rugzak op het platform en hun prestaties delen met hun netwerk.

Projectdoelen

Het doel van het Edubadges project is in de eerste plaats om tot een gedeeld begrip te komen van de toepassing van Edubadges om studenten en onderwijzend personeel te belonen voor het succesvol afronden van activiteiten binnen een Erasmus context. Hiervoor heeft het project een operationeel kader ontwikkeld dat onder andere beschrijft welk type activiteiten in aanmerking komen voor badges.

Ten tweede wil het project binnen de universiteit processen opzetten om de selectieve ontwikkeling van nieuwe badges en de toekenning van badges te vergemakkelijken. Om dit te bereiken heeft het project ondersteunend materiaal ontwikkeld voor beide processen. Alle faculteiten/organisaties die nieuwe badges willen ontwikkelen doen dat door eerst een Edubadges-coördinator aan te stellen die de aanvraag voor de ontwikkeling van nieuwe badges beoordeelt.

Het Edubadges project is een samenwerkingsverband van EUR faculteiten, M&C, HR, Risbo en CLI.

Ontwikkeling van nieuwe badges

Ben je in dienst van de EUR? En coördineer je een extra-curriculaire activiteit voor studenten of een activiteit ter versterking en/of vernieuwing van het onderwijs voor onderwijspersoneel? Dan komt deze activiteit wellicht in aanmerking voor de ontwikkeling van nieuwe badges.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen