ErasmusU_Online

Student studying in the Food Plaza.

ErasmusU_Online is een samenwerking tussen de Community for Learning & Innovation (CLI) en de EUR-faculteiten. Het streven is om online onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te stimuleren door de faculteiten te ondersteunen in het opzetten van geaccrediteerde online programma's.

ErasmusU_Online werkt aan het volledige spectrum van online onderwijs. Van online vakken binnen on-campus programma's tot volledig online (pre)master programma's. Op termijn wordt het online portfolio steeds verder uitgebreid en zal het een groeiend aantal toekomstige en huidige studenten bereiken.

De volgende projecten worden momenteel uitgevoerd:

Wat is de huidige status van ErasmusU_Online? Hieronder vind je de projecten die momenteel worden uitgevoerd, verkend of op een andere manier door ErasmusU_Online worden ondersteund.

De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) had in academisch jaar 2022-2023 de primeur met de eerste online master: Psychology of the Digital Media. In collegejaar 2023-2024 wordt dit programma weer volledig online aangeboden.

Uit de evaluatie van collegejaar 2022-2023 bleek dat studenten erg enthousiast waren over het online ontwerp van het programma dat een duidelijke structuur aanbood. Studenten vonden het een meerwaarde om een fulltime studie te kunnen volgen waarbij er flexibiliteit is op welke fysieke plek zij willen studeren. Ook docenten konden goed uit de voeten met het online programma. Ondanks de verschillen in het soort werkzaamheden vonden zij de werkdruk vergelijkbaar met een fysieke master. Bij het ontwerp en de uitvoering van de online master is support voor docenten cruciaal. De inzet van een tutor, en andere supportteams binnen ESSB droegen bij aan de kwaliteit en vindbaarheid van de online master.

“They felt that this allowed them to gather many different perspectives, and made interactions easier in the online environment, where large group conversations can sometimes be difficult to navigate.”

 • De Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) startte in academisch jaar 2022-2023 met een hybride pre-master Gezondheidswetenschappen, waarna het programma in collegejaar 2023-2024 volledig online naast de campusvariant werd aangeboden. Het Nederlandstalige fulltime programma bestaat uit 14 vakken die extra worden ondersteund door een online coordinator.
 • De online master Public Governance, Management and Policy (e-PGMP) van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is in september 2023 gestart met 22 online studenten, zowel Nederlands als internationals.

 • Het second degree Philosophy programma van Erasmus School of Philosophy (ESPhil): herontwerp van de eerste 9 vakken van dit programma naar online onderwijs. Aangezien deze vakken vooral worden ingepland na reguliere onderwijstijden, tussen 15:00-22:00 uur, kan het voor zowel student als docent waardevol zijn om onderdelen asynchroon online aan te bieden.

 • e-MSc Data Science & Marketing Analytics van Erasmus School of Economics (ESE). Onderwijskundig advies over leerdoelen voor deze nieuwe online master, en om een haalbaar en schaalbaar alternatief te ontwikkelen voor een scriptie voor 200 online studenten.

De Community for Learning & Innovation heeft het team van de European University of Post-Industrial Cities (UNIC) steun aangeboden bij de voorbereiding van de EUR-cursussen die geselecteerd werden om te worden opengesteld voor studenten van onze UNIC-partners. De volgende cursussen worden momenteel ondersteund: 

ESHCCUrban History: Rotterdam in Global Perspective
ESHCCFeeding, Breeding and Bleeding for World Domination 1870 - 1950
ESSBDigital Media @ Work
ESLMinor Political Economy of European Integration
RSMGlobal Supply Chain Mangement
RSMInnovation Management

ErasmusU_Online draagt ook bij aan de ontwikkeling van:

 • De deeltijd bachelor rechten (Vrijdagmiddagonderwijs) (ESL)
 • De online cursussen van ISS
 • Ideeën voor een pre-master Global Health (Erasmus MC)

Er wordt ook samengewerkt met:

 • De Engelstalige pre-master Bedrijfskunde (RSM)

Yello homepage

ErasmusU_Online ziet het als de verantwoordelijkheid van de universiteit om sociale verbondenheid en het gevoel erbij te horen te faciliteren en te stimuleren door cursussen te ontwerpen die de sociale betrokkenheid in de les vergroten.

Daarnaast heeft ErasmusU_Online een online sociaal platform opgezet om ook de sociale betrokkenheid buiten het klaslokaal te stimuleren. Dit platform is vooral actief in de ‘onboarding’ periode van studenten, in de eerste drie maanden van het collegejaar. Het online sociale platform is geïntegreerd in Canvas en beschikbaar voor alle studenten die online onderwijs volgen. Momenteel nemen zo’n 280 studenten van drie online programma’s (RSM en ESSB) deel aan het sociale platform. Het platform heeft de naam Yello gekregen.

News

Meer weten?

E-mailadres
cli@eur.nl

Neem contact op met de Community for Learning & Innovation.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen