ErasmusU_Online

Student studying in the Food Plaza.

ErasmusU_Online is een samenwerking tussen de Community for Learning & Innovation (CLI) en de EUR faculteiten. Het streven is om online onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te stimuleren door de faculteiten te ondersteunen in het opzetten van geaccrediteerde online programma's

ErasmusU_Online werkt aan het volledige spectrum van online onderwijs. Van online cursussen binnen on-campus programma's tot volledig online (pre)master programma's. Op termijn wordt het online portfolio steeds verder uitgebreid en zal het een groeiend aantal toekomstige en huidige studenten bereiken.

Wat is de huidige status van ErasmusU_Online? Hieronder vind je de projecten die momenteel worden uitgevoerd, verkend of op een andere manier door ErasmusU_Online worden ondersteund.

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2022.

De volgende projecten worden momenteel uitgevoerd:

 • De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) heeft de start van de eerste online master goedgekeurd: Psychology of the Digital Media. Vanaf dit academisch jaar zal de master volledig online doorgaan. De online aspecten van de master worden gedurende het jaar geëvalueerd.
 • De Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) is begonnen met de geleidelijke invoering van een volledig online pre-master Health Sciences track naast het aanbod op de campus. De 17 online studenten die dit academisch jaar van start zijn gegaan, zullen vier cursussen volledig online kunnen volgen en de rest in een hybride setting. Het volledige online pre-mastertraject start vanaf september 2023.
 • De ESSB online master Public Governance, Management and Policy (o-PGMP) is goedgekeurd door de vice-decaan onderwijs en de opleidingscommissie en start als online master in september 2023.

Er zitten verschillende projecten in de verkennende fase die, na een positief besluit van de betrokken faculteiten, zullen worden uitgevoerd en geïmplementeerd onder de paraplu van ErasmusU_Online:

 • ESE e-MSc Data Science & Marketing Analytics
 • ESPhil second degree programme Philosophy (Bachelor)
 • ESHCC online master Digitalisation, Surveillance and Societies

De Community for Learning & Innovation heeft het team van de European University of Post-Industrial Cities (UNIC) steun aangeboden bij de voorbereiding van de EUR-cursussen die geselecteerd werden om te worden opengesteld voor studenten van onze UNIC-partners. De volgende cursussen worden momenteel ondersteund:

ESHCCUrban History: Rotterdam in Global Perspective 
ESHCCFeeding, Breeding and Bleeding for World Domination 1870-1950
ESSBDigital Media @ Work 
ESSBTechnology, Policy and Society 
ESLMinor Political Economy of European Integration
ESLMinor Economic Analysis of European Integration
RSMGlobal Supply Chain Management
RSMInnovation Management

ErasmusU_Online draagt ook bij aan de ontwikkeling van:

 • De deeltijd bachelor rechten (Vrijdagmiddagonderwijs) (ESL)
 • De online cursussen van ISS
 • Ideeën voor een pre-master Global Health (Erasmus MC)

Er wordt ook samengewerkt met:

 • De Engelstalige pre-master Bedrijfskunde (RSM)

Yello homepage

ErasmusU_Online ziet het als de verantwoordelijkheid van de universiteit om sociale verbondenheid en het gevoel erbij te horen te faciliteren en te stimuleren door cursussen te ontwerpen die de sociale betrokkenheid in de les vergroten. Daarnaast heeft ErasmusU_Online een online sociaal platform opgezet om ook de sociale betrokkenheid buiten het klaslokaal te stimuleren. Het online sociale platform is geïntegreerd in Canvas en beschikbaar voor alle studenten die online onderwijs volgen. Momenteel nemen 200 studenten van drie faculteiten (RSM, ESHPM en ESSB) deel aan het sociale platform. Het platform heeft de naam Yello gekregen.

In het komende studiejaar (2022/2023) zal Yello als pilot draaien. Tijdens de pilot zal het projectteam werken aan de implementatie, adoptie en evaluatie van het platform. Gedurende het academisch jaar zullen verschillende evaluaties worden uitgevoerd. Het doel van deze evaluaties is tweeledig: op basis van de resultaten zullen verbeteringen worden aangebracht om de adoptie te optimaliseren en de resultaten zullen worden gebruikt als input voor de proof of value. Tot juli 2023 zal het platform zijn waarde voor de studenten en de universiteit moeten bewijzen. De proof of value is het eindproduct van de proeffase.

News

Meer weten?

E-mailadres
cli@eur.nl

Neem contact op met de Community for Learning & Innovation.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen