Lambers Student Excellence Award

Stijntje Dijk ontvangt Lambers Student Excellence Award 2023

Om excellentie van studenten te stimuleren wordt jaarlijks de Professor H.W. Lambers Student Excellence Award uitgereikt aan een excellente student die in haar of zijn studieloopbaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uitzonderlijk goed heeft gepresteerd.

  Over de Lambers Student Excellence Award

  De Lambers Student Excellence Award bevat een geldbedrag van € 3.500 en een certificaat van waardering. Deze oorkonde wordt ondertekend door zowel de Rector Magnificus als de voorzitter van het Erasmus Trustfonds. De geldprijs is te besteden aan cursussen, workshops, congressen of trainingen (nationaal en internationaal), of een studieperiode in het buitenland. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de dies natalis.

  Studenten kunnen worden genomineerd op basis van uitstekende academische prestaties op het gebied van onderwijs en onderzoek.

  Kandidaten voor de Lambers Student Excellence Award worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  1. De student behaalde in 2022/2023 één (of meer) masterdiploma's met onderscheiding;
  2. De student heeft blijk gegeven van uitstekende onderzoeksvaardigheden, resulterend in een (concept) wetenschappelijke publicatie;
  3. De student heeft de ambitie om haar/zijn carrière in de academische wereld voort te zetten;
  4. De nominatie moet het volgende bevatten:
   • een begeleidende brief van de decaan;
   • Een aanbevelingsbrief van een referent
   • een curriculum vitae;
   • een cijferlijst van de Master(s);
   • een samenvatting van de Master scriptie/scripties;
   • een motivatiebrief van de kandidaat, waarin het volgende wordt toegelicht:
    • een motivatie voor de keuze van de studie(s);
    • plannen voor de toekomst;
    • een toelichting en argumentatie voor de bestemming van het prijzengeld.

  Alle nominaties dienen te worden gericht aan het College van Bestuur en digitaal als één pdf te worden ingediend bij awards@eur.nl. De uiterste inzenddatum is maandag 3 juni 2024 12 uur 's middags.

  De jury bestaat uit zes leden:

  • de rector magnificus (voorzitter);
  • twee hoogleraren;
  • de winnaar van de Education Prize van vorig jaar;
  • twee studenten van de Universiteitsraad. 

  2023: Stijntje Dijk MD, MSc

  2022: Else-Marie van den Herik & Nyota Kanyemesha

  2021: Charlie Sewalt en Ina Jäntgen 

  2020: Nikki Speklé

  2019: Silvan Licher MSc.

  2018: Mr.drs. Maikel Samsom

  2017: Fleur Osté en Brian Yuk Shouw Chung

  2016: Loes Jaspers

  2015: José Nederhand

  2014: Cleo Scholte

  2013: Elize de Mul

  2012: Abdelilah el Barzouhi 

  2011: Mostafa Mokhles

  Winnaars

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen