Lambers Student Excellence Award

De Lambers Student Excellence Award wordt uitgereikt aan een excellente student die uitzonderlijk goed heeft gepresteerd in haar of zijn studiecarrière. 

Wat kun je winnen?

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 3.500,- plus een ARK-medaille en certificaat van waardering (ondertekend door zowel de Rector Magnificus als de voorzitter van het Erasmus Trustfonds). De geldprijs is te besteden aan cursussen, workshops, congressen of trainingen (nationaal en internationaal), of een studieperiode in het buitenland. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Dies Natalis

Criteria

Studenten die voor de prijs in aanmerking komen, hebben uitstekende studieresultaten laten zien met de afronding van 2 masters of uitstekende studieresultaten en onderzoekskwaliteiten laten zien tijdens de research master. Studenten die willen meedingen naar de prijs, kunnen zichzelf kenbaar maken via hun faculteit. Studenten kunnen worden geselecteerd op basis van:

Uitstekende studieresultaten

  • twee masterdiploma's, waarvan één met onderscheiding cum laude;
  • de twee masterdiploma's zijn behaald binnen twee verschillende disciplines, waarbij de meest recente graad is behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • beide masterdiploma's zijn behaald in de laatste 3 jaar en de uiterste datum van indiening van de voordracht. Op de dag van de deadline moeten de studies worden afgerond of wordt de afstudeerdatum door de examencommissie gepland (in dit geval moet een brief van de examencommissie aan de voordracht worden toegevoegd).

Uitstekende studieresultaten en onderzoekskwaliteiten in een research master

  • de student staat ingeschreven bij een research master, of hij/zij heeft in het academisch jaar 2021-2022 de mastergraad behaald aan de EUR.

Het nomineren geschiedt door één PDF-bestand per kandidaat te sturen naar awards@eur.nl
De deadline hiervoor is voor 12.00 uur maandag 6 juni 2022. 

Jury

De jury bestaat uit vijf leden:

  • de Rector Magnificus (voorzitter);
  • twee professoren;
  • twee studenten van de Universiteitsraad. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen