Case based learning

De docent die deze werkvorm aan teachEUR toevoegt, raakte bij Harvard geïnspireerd om de fameuze 'case method' toe te passen op zijn geschiedenisonderwijs. 

Studenten gaan eerst zelf met een casus uit de echte wereld aan de slag en bespreken die later samen vanuit verschillende standpunten. Zo leren ze het oneens met elkaar te zijn.

Doel van de activiteit
Brainstorm | Kennis uitwisselen | Vaardigheden oefenen | Samenvatten / afronden | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment | Voorafgaand aan lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
> 60 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium
Materialen

MS Teams, Zoom

We gaan er in dit geval vanuit dat deze werkvorm tijdens een collegereeks gebruikt wordt. Bekijk ter inspiratie  de voorbeelden die je bij de downloads vindt.

Stap 1

Bedenk een raamwerk voor de reeks cases die je gaat behandelen:

 • Welke (morele) principes liggen eraan ten grondslag, welke literatuur bied je daarbij aan? Het idee is dat de groepjes beschrijven hoe ze de principes hanteren als uitgangspunt voor de rest van de cases. 
 • Welke cases ga je in het licht van die principes behandelen?

Je kunt hier het '1. Case Plan Template' en de voorbeelden die je vindt bij de downloads gebruiken.

Stap 2

Werk de cases uit (max. 1 A4). Gebruik complexe problemen uit de echte wereld en bedenk bij iedere casus één morele vraag. De praktijk leert dat het formuleren van een goede vraag de grootste uitdaging van deze werkvorm is. Een voorbeeld: "Who may represent our country? Migration, Citizenship and Identity at the FIFA-World Cup 1930-2018".  De volledige casus en meer voorbeelden vind je bij de downloads.

Voor het opbouwen van je case kun je de download'2. Case study template' gebruiken. 

Stap 3

Bereid het eerste college van de reeks voor:

 • Bedenk hoe je de groepjes voor de collegereeks gaat indelen en richt dat in Canvas in.
 • Behandel de (morele) principes aan de hand van de opgegeven literatuur en leg de eerste opdracht uit (beschrijving maken van hoe ze principes gaan hanteren). 
 • Leg de werkwijze voor de komende weken uit. Bij Varianten, tips & tricks hieronder vind je een voorbeeld. 

Stap 4

Voorbereiding volgende colleges. Leidt iedere casus in met een hoorcollege, selecteer relevante literatuur, etc. 

Stap 5

Voorbereiding bespreking casus. Wekelijks levert iedere groep de uitgewerkte casus in die de basis vormt voor de bespreking. De nabespreking wordt bij voorkeur per groepje gedaan. Zorg dat je een aantal vragen of standpunten achter de hand hebt om het gesprek te voeden als dat nodig is. 

Stap 6

Aan het einde van de reeks schrijven studenten een zelfevaluatie. Ook hiervan vind je een voorbeeld bij de downloads.

Deze werkvorm is een bijdrage van prof. dr. Gijsbert Oonk (ESHCC). Nadat hij zelf een opleiding volgde aan Harvard Business School wilde hij de case study methode toepassen op zijn onderwijs in geschiedenis en sociale wetenschappen. Om deze lesmethode duurzaam te ontwikkelen, heeft hij een CLI Fellowship aangevraagd en samen met Gijs van Campenhout een cursus ontwikkeld en in de praktijk toegepast. De hele collegereeks "Utopia for Beginners: Teaching Global Challenges through Local Cases" draait om meningsvorming als proces; aftasten en bevragen, leren het oneens met elkaar te zijn in plaats van gelijk krijgen. Vaardigheden die passen  bij praktische problemen waarmee ze te maken kunnen krijgen als overheidsfunctionarissen, managers of verantwoordelijke burgers. 

In het eerste college werd het werken met de case method uitgelegd en een basis gelegd voor alle cases die in de weken erna volgen. Studenten kregen eerst de morele principes van rechtvaardigheid (libertair, communautair en een tussenvorm) uitgelegd aan de hand van literatuur. Daarna kregen ze de opdracht om eerst de constitutie van hun Utopia te schrijven. Vanaf de 2e week kregen ze na het college steeds een nieuwe casus met morele dilemma's zoals:

 • Who can apply for citizenship? From former slaves in the 19th century to refugees in 21th century.
 • Has a conservative religious hotel owner the right to refuse a double bedroom to a married gay couple.

Na afloop van de collegereeks schreven de studenten een evaluatie. In hun terugkoppeling gaven studenten aan dat deze manier van werken ze heeft geleerd hoe belangrijk het is naar elkaars argumenten te blijven luisteren, wat de rol van (social) media is bij het vormen van een mening en hoe gepolariseerd het publieke debat tegenwoordig is. Ook gaven ze aan dat het werken met een zelfgeschreven grondwet ze hielp om juist níét vanuit hun eigen overtuigingen en vooroordelen te denken. Het zorgde voor een veilige setting en nodigde uit creatief te zijn en eens een heel ander standpunt in te nemen. Voorbeelden van cases, de startopdracht voor het schrijven van een grondwet en de eindevaluatie vind je bij de downloads hieronder. 

Oonk en Van Campenhout hebben voor deze cursus uitgebreide lesinstructies geschreven. Als je onderwijs geeft aan de EUR en aan de slag gaat met case based learning, kun je die aanvragen door een mail te sturen naar cli@eur.nl

Voor deze collegereeks was iedere week als volgt opgebouwd:

 • maandag: hoorcollege en uitreiken casus (volledige groep van ca. 80 personen)
 • dinsdag t/m donderdag: casus individueel of in kleine groepjes uitwerken en inleveren
 • vrijdag: casus bespreken in tutorgroepen van ca. 20 studenten

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of Erasmus MC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Deze werkvorm kun je offline en online doen. Online gebruik je MS Teams of Zoom. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen