Toelating

Bedrijfskunde
Banner - BA 2020-2021

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

 • een vwo-diploma
 • een hbo-propedeusediploma
 • een hbo-diploma
 • een wo-propedeusediploma
 • een wo-diploma
 • een buitenlands diploma

Vwo-diploma

Diploma’s met de vwo-profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid geven rechtstreeks toelating tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Voor diploma’s met het profiel Cultuur en Maatschappij is aanvulling vereist op wiskunde C door wiskunde A of wiskunde B. Dit kun je aantonen door:

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets succesvol afronden; of
 • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Onze ervaring is dat een voldoende voor wiskunde A dan wel B en behoorlijke kennis van de Engelse taal essentieel zijn voor het succesvol voltooien van deze opleiding.

Hbo-propedeusediploma

Studenten met een hbo-propedeuse zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je bent alleen toelaatbaar indien je in het bezit bent van een hbo-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) in het eerste jaar van het HBO hoger of gelijk is aan een 7,5 én je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent. Dit laatste kun je doen door: 

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets succesvol afronden; of
 • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.
E-mail: studieadviseur@rsm.nl

Hbo-diploma

Studenten met een vierjarige, afgeronde, aan Bedrijfskunde verwante hbo-studie kunnen worden toegelaten tot de pre-master indien zij aan de toelatingseisen voldoen. Zie voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving: hbo pre-master site

Indien je niet toelaatbaar bent tot de pre-master, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent tot de bachelor toelaatbaar indien

- je voldoet aan de eisen gesteld bij hbo-propedeusestudenten (zie hier boven), óf
- je een hbo-einddiploma bezit en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent. Dit laatste kun je doen door: 

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets succesvol afronden; of
 • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.
E-mail: studieadviseur@rsm.nl

Wo-diploma

Studenten met een afgeronde wo-bachelor, -master of drs. opleiding, kunnen worden toegelaten tot onze opleiding Master in Management (MiM) indien zij voldoen aan de toelatingseisen. Zie voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving: Master in Management site.

Indien je niet toelaatbaar bent tot de Master, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien
- je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B, óf
- je in het bezit bent van een wo-diploma en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent.
Dit laatste kun je doen door: 

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets succesvol afronden; of
 • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.
E-mail: studieadviseur@rsm.nl

Niet-Nederlands Diploma

Als je je aanmeldt met een niet-Nederlands diploma moet je rekening houden met toelatingstoetsen. Dit kan een toets Nederlands, Engels en/of wiskunde zijn. We adviseren daarom je zo snel mogelijk voor de studie Bedrijfskunde in Studielink aan te melden. Na aanmelding ontvang je een email met een link naar het Osiris Aanmeldportaal en het verzoek een aantal documenten te uploaden (diploma (indien beschikbaar) en cijferlijst). Na ontvangst zullen we je aanmelding op toelaatbaarheid controleren en je hierover per email informeren.
Let op: ook een International Baccalaureate of European Baccalaureate behaald in Nederland valt in deze categorie.
Voor algemene vragen over toelating met een niet-Nederlands diploma kun je een email sturen naar admissions.office@eur.nl.

Overige

Als je eenentwintig jaar of ouder bent en niet beschikt over een van de vereiste vooropleidingen, kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je neemt dan deel aan een toelatingsonderzoek (Colloquium Doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Kijk voor meer informatie op de website van het ESSC, telefoonnummer 010 – 4082323 of neem contact op met de studieadviseur tijdens het telefonisch spreekuur: Maandag- of woensdagochtend van 10:00 – 11:00 uur op telefoonnummer  010 – 408 18 91.

 

Bekijk aanvullende informatie over de pagina Toelating & Aanmelding op rsm.nl.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen