Bekijk het studieprogramma

Bedrijfskunde
Banner - BA 2020-2021

Studie in cijfers

12-18u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
73%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
Bekijk alle

Hoe is het onderwijs ingericht?

De beste manier om een drijvende kracht achter positieve verandering in de wereld en het bedrijfsleven te zijn is goed academisch onderwijs waar je leert om een kritische, creatieve, betrokken en samenwerkende denker en doener te worden.

Rotterdam School of Management (RSM) is de business school van de Erasmus Universiteit. Hier leer je op een unieke manier meerwaarde te creëren voor jezelf, je organisatie en de maatschappij als geheel. RSM wordt consequent gerekend tot één van de meest toonaangevende business schools van Europa op het gebied van onderwijs en onderzoek. Onze erkende opleidingen dragen bij aan de bevordering van excellentie in alle aspecten van management.

Tijdens, maar zeker ook na je studie maak je deel uit van het actieve en internationale netwerk van RSM. Voor onze afgestudeerden gaan hierdoor heel veel deuren open.

Inhoud van de Bacheloropleiding

De driejarige bacheloropleiding is in de eerste twee jaren onderverdeeld in vier blokken per jaar. Per blok krijg je vier, vijf of zes vakken en bij veel vakken werk je samen in kleine werkgroepen.

Je duikt regelmatig in de praktijk en er wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. Aan het eind van elk blok heb je schriftelijke toetsen. Tijdens deze jaren werk je continu aan je onderzoeksvaardigheden en je professionele ontwikkeling. In het begin van het derde jaar kun je kiezen tussen een minor, een stage of een exchange, terwijl je in het tweede deel van het derde jaar keuze hebt uit vijf tracks met daaraan gekoppeld het bachelor project. Wil je na je bachelor doorstuderen, dan kun je kiezen uit de masterprogramma’s van RSM of een master aan een andere faculteit of universiteit.

Bachelor in Bedrijfskunde: het eerste jaar

In het eerste jaar krijg je een inleiding in bedrijfsprocessen. Welke relevante processen zijn er? Hoe hangen die met elkaar samen? Daarnaast leggen vakken als wiskunde en statistiek de basis voor verdiepende vakken in het tweede en derde jaar.

Een belangrijk onderdeel van het vak professionele ontwikkeling is het mentoraat. Deze kleinschalige werkgroepen worden ieder begeleid door een mentor; een ouderejaarsstudent. Deze mentor helpt je op weg met je studie en ook met allerlei praktische zaken die komen kijken bij studeren. Zo vind je snel je weg op de universiteit.

Bachelor in Bedrijfskunde: Het tweede en derde jaar 

In het tweede jaar ga je meer de diepte in en bestudeer je managementvraagstukken. De vakken variëren van strategisch management tot corporate finance. Ook leer je over het aansturen van bedrijfsprocessen en wordt de link met entrepreneurship gelegd.

Bachelor in Bedrijfskunde: Het derde jaar

Je vult zelf de eerste helft (30 EC) van het derde jaar in. Je kiest dan uit drie

mogelijkheden:

 • minor bij RSM of bij een andere faculteit of universiteit, aangevuld met keuzevakken (bijvoorbeeld het interim project, het vak Engels of een keuzevak aan een andere faculteit of universiteit)
 • stage in binnen- of buitenland, aangevuld met keuzevakken (bijvoorbeeld het interim project, het vak Engels of een keuzevak aan een andere faculteit of universiteit)
 • internationale uitwisseling via het bachelor exchange programma, al dan niet aangevuld met keuzevakken.

In de laatste blokken van je bachelor kies je voor een track (22 EC) waarin je een aantal samenhangende vakken volgt in combinatie met het Bachelor Project. Je kiest de track die het beste aansluit bij je passie en je interesses. 

Note: Wij streven ernaar om iedere student in hun eerste voorkeur te plaatsen, echter door beperkte capaciteit en het gebruik van een loting systeem kan het voorkomen dat studenten in hun tweede voorkeur worden geplaatst.

De tracks zijn Engelstalig. Je volgt dit samen met studenten in RSM’s bachelorprogramma International Business Administration.

Internationale oriëntatie

Bedrijfskunde en management zijn per definitie internationaal gericht. Dat geldt zeker ook voor de Rotterdamse opleiding. RSM Erasmus University heeft een sterke internationale uitstraling en is gevestigd in een stad met veel internationale ondernemingen en activiteiten.

Bachelor

In de bacheloropleiding kom je deze internationale gerichtheid tegen in:

 • internationale cases en opdrachten;
 • projecten bij internationale bedrijven;
 • internationale studiereizen en studieprojecten;
 • buitenlandse (gast)docenten;
 • groot aanbod van Engelstalige bachelorvakken;
 • veel Engelstalige literatuur;
 • uitwisselingsmogelijkheden met meer dan 150 top business schools en universiteiten binnen en buiten Europa.

Wisselwerking met bedrijfsleven

Samenwerking met bedrijven en confrontatie met de managementpraktijk is voor een bedrijfskundeopleiding van groot belang. Om die reden zul je tijdens je studie op allerlei manieren kennismaken met het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een ‘Strategisch bedrijfsplan’, het maken van cases en opdrachten en het uitvoeren van onderzoeksprojecten binnen bedrijven.

Wetenschappelijke benadering

In de bedrijfskundeopleiding wordt veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke vorming van de studenten. Als Rotterdamse bedrijfskundestudent leer je managementproblemen kritisch te onderzoeken en vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. Veel van die problemen zijn complex van aard en vereisen een analytische geest en een ondernemende houding. Studeren aan een universiteit betekent dat je veel vraagstukken zelfstandig en samen met andere studenten en onderzoekers onderzoekt en daarover rapporteert.

Professionele ontwikkeling

In de Rotterdamse opleiding geldt het motto: denken en doen. Voor een bedrijfskundige is ontwikkeling van persoonlijke en academische vaardigheden van groot belang. Denken en doen gaan samen, evenals het ontwikkelen en toepassen van kennis. Door de hele opleiding heen ontwikkel je vaardigheden in onderzoeken, presenteren, schrijven, discussiëren, luisteren, samenwerken, projectmanagement, enzovoort.

Op deze pagina willen wij jou vertellen wat wij van jou, vwo-scholier, verwachten voordat je besluit je via Studielink in te schrijven voor deze studie.

1. Laat je goed informeren over deze studie. Dit kan je doen door:

 • deze website in zijn geheel te lezen;
 • de brochure te downloaden en goed door te nemen;
 • je op te geven voor Proefstuderen of voor één van onze Meeloopdagen. Zie de pagina Voorlichting op deze website voor de data en details;
 • te komen naar één van onze voorlichtingsbijeenkomsten; de Erasmus Open Dag Najaar of de Erasmus Open Dag Voorjaar of naar een van onze voorlichtingsmiddagen. Zie de pagina Voorlichting op deze website voor de data en details; en
 • een afspraak te maken met één van onze studieadviseurs.

2. Onderschat de zwaarte van deze studie niet. Afgelopen studiejaar heeft 66% van onze eerstejaars studenten voldaan aan de eisen om aan het tweede studiejaar (Bachelor 2) te beginnen. Dit betekent dus dat een groot deel van de Bachelor 1 studenten zelf vroegtijdig met de studie gestopt is of niet het minimum aantal punten heeft gehaald en dus de studie heeft moeten staken.

3. Een goed begin is het halve werk! Dit betekent dat je al op het vwo je zaken goed op orde moet hebben. Onderzoek onder de eerstejaars studenten van afgelopen jaar heeft aangetoond dat er een duidelijk verband ligt tussen de hoogte van het cijfer voor de vakken Wiskunde A en B, Economie, Management & Organisatie en Nederlands enerzijds en de kans van slagen in het eerste Bachelor jaar anderzijds.

4. Hetzelfde onderzoek toonde aan wat het gemiddelde eindcijfer is van vwo-studenten die met succes het eerste jaar van de studie Bedrijfskunde hebben gehaald. Voor Wiskunde A en B ligt dat gemiddelde cijfer tussen de 7 en de 8, Voor Economie, Management & Organisatie en Nederlands ligt dat tussen de en de 7.

5. Kijk op de website van de faculteit met betrekking tot de eisen van Wiskunde voorkennistoets.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen