Actueel

 • Nederlandse Economie groeit maar met 0.5% in het eerste kwartaal van 2019

  Voor het vierde kwartaal van 2018 voorzagen we nog een economische groei van 2.1%, ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Voor het huidige 2019Q1 verwachten we echter een flink daling van de groei.

 • Erasmus Q-Intelligence

  Data analytics: nieuw instrumentarium voor auditors en accountants

  Interview met prof.dr. Cees van Halem en dr. Kristiaan Glorie over de mogelijkheden van Data Analytics voor het vakgebied accounting & assurance.

 • Economie groeit met 2,1 %

  Na uitgebreid testen en evalueren, en vele berekeningen, kunnen we de vernieuwde indicator presenteren.
  Deze voorspelt dat het lopende derde kwartaal van 2018 een economische groei van 2.1% laat zien, ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

   

 • Certidicaatuitreiking collegejaar 2017 - 2018

  Uitreiking certificaten Programma Data & Business Analytics

  Op 14 september 2018 werden officieel de certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de Postacademische Opleiding Data & Business Analytics 2017 - 2018.

   

 • Het gat tussen Big Data en wijsheid

  Het gat tussen Big Data en Wijsheid

  Interview met prof.dr. Rommert Dekker, Carriere Magazine

  Big Data zijn inmiddels ongekend gemeengoed. Dankzij technologische ontwikkelingen worden er steeds meer data gegenereerd, opgeslagen en uitgewisseld. Desondanks maken overheden en bedrijfsleven nog niet optimaal gebruik van de mogelijkheden. Volgens prof. dr. ir. Rommert Dekker, academisch directeur van de opleiding Data & Business Analytics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, komt dat omdat men de technische vaardigheden daarvoor mist.
   

 • Big Data : approved articles

  In de publicatie 'Big Data; een definitiekwestie' beschreven we de verwarring in discussies over Big Data, veroorzaakt door de definitiekwestie. Naast deze kwestie, zorgt ook de verscheidenheid in het aanbod van online artikelen over Big Data voor mogelijke verwarring. Het aanbod van artikelen loopt uiteen van zeer positief tot kritisch en van toegankelijk tot ‘vol met terminologie’. Erasmus Q-Intelligence wijst u graag de weg door de wirwar van artikelen om u een goed beeld te geven van wat Big Data inhoudt en wat het voor u kan betekenen.

 • Big Data: een definitiekwestie

  Het thema Big Data krijgt de laatste tijd veel aandacht. Bijna dagelijks vindt men wel een kort artikel in de managementbladen. Het belang wordt zo groot geacht, dat Big Data hoofdletters krijgt toebedeeld. Wat desalniettemin opvalt is dat in weinig publicaties duidelijk wordt wat onder Big Data wordt verstaan. Forbes komt zelfs met 12 uiteenlopende definities. Met onduidelijkheid over terminologie zal snel verwarring ontstaan in discussies over Big Data.

 • De EICIE geeft een accurate weergave van de huidige stand van de economie

  In een recent onderzoek heeft Erasmus Q-Intelligence de prestaties van de Econometric Institute Current Indicator of the Economy (EICIE) onderzocht. De EICIE is een unieke indicator die kwartaalvoorspellingen geeft voor de jaarlijkse groei van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP).

 • Terugblik symposium Big Data: van wetenschap naar praktijk

  Ruim 175 geïnteresseerden bezochten het symposium ‘Big Data: van wetenschap naar praktijk’. Erasmus Q-Intelligence organiseerde dit symposium om deelnemers te informeren over wat de wetenschap kan betekenen voor praktische vraagstukken als het gaat om het opsporen van relevante, beslissingsondersteunende informatie uit grote databestanden.

 • Resultaten Business Indicators Programma

  De Goldschmeding Foundation en Erasmus Q-Intelligence hebben in 2015 het Business Indicators programma opgezet om een indicator te ontwikkelen die economische ontwikkelingen accuraat kan voorspellen.

  Deze zomer werd het programma officieel afgerond op de Erasmus Universiteit met een bijeenkomst die werd geopend door supervisor prof. dr. Frank van der Duyn Schouten.