Artikelen

Auditors plaatsen zich buiten de groep

Professor dr. Frans van der Meché

“De mens is altijd al op zoek geweest naar waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Dus dat is niets nieuws. Door de ontwikkeling van bijvoorbeeld functionele MRI-scans weten we echter sinds een aantal jaren veel meer over hoe het brein werkt. Dankzij neuro-economics kunnen we beter zien hoe keuzegedrag werkt. Hoe kun je bijvoorbeeld de positieve centra in de hersenen stimuleren?

‘Gelukkig personeel zorgt voor winst’.

Guy van Liemt in dagblad Trouw d.d. 14 april 2014 

De Maserati van de board

Professor dr. Frans van der Meché

Ergens heb ik wel eens gelezen dat het IQ van het gemiddelde bestuurslid in Nederland boven de 140 ligt. Boardbeslissingen die het IQ van 80 nog niet halen, vullen echter steeds vaker de kolommen van de krant. We denken wel dat we in onze directies rationeel beslissingen nemen, maar de invloed van ons brein en onbewuste drijfveren op ons gedrag en daarmee op bestuursbeslissingen is enorm.

Vrouwen leggen het beleggers beter uit

(Het Financieele Dagblad, donderdag 27 maart 2014 door Daan Ballegeer).
CFO van Ordina is Jolanda Poots, zij is  lid van de Raad van Advies van het Erasmus Executive Program The New CFO.

In het wereldje van de financieel directeuren steken vrouwen met kop en schouders boven hun mannelijke tegenhangers uit als het op het communiceren met beleggers aankomst. De producent van metaallegeringen AMG (Amy Ard), het ICT-bedrijf (Ordina) (Jolanda Poots).

Corporate governance in ontwikkeling

Bert de Groot (september 2013)

Het zelf-kapitalisme is een halt toegeroepen door maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee heeft ook corporate governance een andere invulling gekregen en laat dit nu ook net het thema zijn waarop de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) thoughtleader is in Nederland.

Risicobereidheid CEO’s en CFO’s verschilt niet echt

Verschenen in CFO (februari 2013)

In de beeldvorming over het bestuur van ondernemingen wordt de CEO gezien als de persoon die de grootste risico's neemt en is de CFO degene die voorzichtiger is en die zo nodig op de rem trapt. In werkelijkheid is de risicobereidheid van CEO's en CFO's niet zo verschillend.

MCA: Governance in de Boardroom

Verschenen in het Vaktijdschrift MCA (februari 2013)

Op vrijdag 7 september 2012 hield de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) haar jaarlijkse symposium dat tevens de opening van het ESAA-collegejaar betreft. Het symposium had als thema ‘Effectieve Governance in de boardroom: van hard controls naar soft controls’: een zeer actueel en relevant onderwerp.

Scenariobudgettering

Verschenen in CFO magazine (mei 2012)

Wim Van der Stede en Dimitri Kruik bespreken scenariobudgettering als een manier waarop bedrijven prestatie- en risicomanagement op een succesvolle manier kunnen integreren.

Gedragscode voor social media?

Verschenen in Audit Magazine (maart 2012)

Auditors vormen bij uitstek een beroepsgroep die met normen te maken heeft. Zij zijn gehouden aan hun eigen gedragsregels van integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid en bekwaamheid. Niet direct de beroepsgroep die je associeert met de vluchtigheid van social media.

De commissaris en social media

Social media bieden ondernemingen een nieuwe manier om te communiceren met stakeholders, wat zijn weerslag kan hebben op de strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten. Ook voor commissarissen is het van belang vertrouwd te raken met social media, die zowel kansen als risico’s met zich meebrengen.

Hans Gortemaker over de eventuele veranderingen van de accountantswet

In de Tweede Kamer wordt gespeculeerd over veranderingen van de Wet op het Accountantsberoep. Amendementen zijn ingediend die direct ingrijpen in de relatie tussen ondernemingen en hun accountant. Maar zijn zwarte lijsten met verboden diensten en een verplichte stoelendans wel de juiste oplossingen voor de huidige problematiek? Hans Gortemaker, hoogleraar accountancy aan de Erasmus School of Economics, staat 10 februari jongstleden over deze kwestie met een opiniestuk in Het Financieele Dagblad.

“Een onafhankelijk oordeel van de accountant kan soms bedreigd worden door financiële belangen, de selectie en aansturing van de accountant en andere vormen van dienstverlening naast de controlefunctie. Maar de voorgestelde regels geven vooral schijnzekerheid. De werkomgeving van de accountant is daarvoor te dynamisch en, helaas, soms te creatief”, aldus Hans Gortemaker.

Meer aandacht voor overheidsgedomineerde organisaties

Bij ondernemingen waarin de overheid een grote invloed heeft, bijvoorbeeld bij de zogenaamde overheidsgedomineerde ondernemingen (OGO’s), kan de rol van de Raad van Commissarissen wezenlijk verschillen ten opzichte van een toezichthouder bij andere organisaties. Vreemd genoeg is er in het denken over goed ondernemingsbestuur tot nu toe weinig aandacht voor deze invloed. Nader onderzoek naar de rol van de (interne) toezichthouder bij OGO’S is dan ook van belang.

Artikel over het Programma Pensioenexecutive in SPOTLIGHT

SPOTLIGHT, het kwartaalblad van SPO, opleidingsinstituut in de pensioenbranche (voorjaar 2012).

Het gloednieuwe Pensioenexecutive program biedt ervaren pensioenprofessionals een kans op fundamentele verdieping van hun kennis. Samen met kopstukken uit de universitaire wereld en gepromoveerde professionals uit de praktijk, duikt u diep in de achterliggende dynamiek van uw werkveld.

Erasmus Commissaris Panel: "MVO hoort in de bestuurskamer"

Het Financieele Dagblad, 27 december 2011

Erasmus Commissaris Panel vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘geen modeverschijnsel’. Meerderheid van commissarissen vindt dat mvo-resultaten beloning bestuur mogen beïnvloeden.

‘Pensioenexecutives denken dieper na’

Artikel over het Programma Pensioenexecutive in vakblad 'PensioenAdvies'. (december 2011)

Op 12 januari 2012 start de Erasmus Universiteit Rotterdam met een nieuwe opleiding voor ervaren pensioenprofessionals: het Pensioenexecutive program. Deze opleiding heeft tot doel kennis aan te reiken vanuit diverse wetenschappelijke disciplines. U als professional in het pensioenvak, kunt uw eerdere praktijkgerichte opleidingen nu aanvullen met een kennisintensief programma dat zich overwegend richt op fundamentele aspecten van het pensioenstelsel.

Internal Auditor en Commissaris: een relatie op afstand

Verschenen in Audit Magazine (december 2011)

Internal Auditor en Commissaris: een relatie op afstand.

Management Control: Krijgen prestaties en risico’s de aandacht die ze verdienen?

Dimitri Kruik in tijdschrift MCA, december 2011, nummer 6.

De crisis zet onze management control systemen onder zware druk. Budgetten worden continu bijgesteld en het wordt ook steeds duidelijker dat veel risicomanagementmechanismen weinig bijdragen tot het echt beheersen van risico’s. Deels omdat veel accountants, auditors en adviseurs niet lijken te weten wat ‘real time’ managen van onzekerheid betekent en hun toevlucht zoeken in bureaucratische ERM-systemen, die slecht geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering. Managers op hun beurt zijn geneigd om weinig controle op prestaties op of boven norm te richten en onevenredig veel op prestaties die de norm niet halen. Scenario en continuous budgeting vervangen het alleen bijsturen op afwijkingen door gedegen analyse van de werkelijke onderliggende problematiek.

Naar een duurzaam Nederlands Pensioenstelsel

Op 2 september 2011 organiseerde de Erasmus School of Accounting & Assurance een symposium over het Nederlandse pensioenstelsel en de duurzaamheid hiervan. Dit betrof niet de persoonlijke insteek van pensioenen maar de maatschappelijke insteek en de professionele rol bij dit thema. Pensioen is voor iedereen een discussiepunt en keynote speaker prof. dr. Jan Peter Balkenende gaf zijn visie op het Nederlandse pensioenstelsel.

Het brein van de auditor

Verschenen in Audit Magazine (maart 2011)

Het Brein van de Auditor: het brein pakt ons in.

De stand van Corporate Governance in Nederland

Verschenen in Audit Magazine (maart 2011)

De stand van Corporate Governance in Nederland.