Artificial Intelligence en de impact op de auditpraktijk.

Vrijdag 21 juni 2024 van 13:30-16:30 uur

Elk jaar sluiten de post-master opleidingen IT-Auditing & Advisory (RE) en Internal Auditing & Advisory (RO) het collegejaar feestelijk af met een gezamenlijk symposium. 

Dit jaar organiseert de ITAA opleiding het symposium met als titel Artificial Intelligence en de impact op de auditpraktijk. Onder leiding van kerndocent dr. Bert-Jan Butijn leveren diverse sprekers een bijdrage.  

Tevens viert de ITAA opleiding haar 35-jarig bestaan. Alle huidige studenten en alumni van beide opleidingen en overige belangstellenden zijn van harte welkom. 

Programma: 
13.00-13.30 uurInloop
13.30-13.40 uurOpening dagvoorzitter en kerndocent dr. Bert-Jan Butijn en inleiding op het thema
13.40-14.10 uur

Een verkenning van de ontwikkelingen en impact van AI

Jan van Rijn vertelt over de huidige ontwikkelingen in AI, wat het wel en wat het niet kan, en over zijn werk bij de onderzoeksgroep over ‘Trustworthy Artificial Intelligence’. Daarbij gaat hij ook in op het meten van bepaalde eigenschappen van algoritmen, met name robuustheid verificatie.

Dr. Jan van Rijn is Assistant Professor bij Leiden Institute of Advanced Computer Science van de Universiteit van Leiden.

14.10-14.40 uur

Toezicht op AI

Damian Borstel gaat in op welke risico’s zijn verbonden aan het gebruik van AI, de wet- en regelgeving op dit gebied zoals de European AI Act en de doelstellingen van deze wet. Ten slotte besteedt hij ook aandacht aan de controle van naleving op deze wet.

Damian Borstel MSc is senior Toezichthouder (Expertisecentrum) bij de AFM en tevens PhD researcher.

14.40Pauze
15.10-15.40 uur

De AI uitdagingen bij de overheid

Paul van der Pal behandelt EU-regelgeving en licht in het bijzonder de meest recente EU AI Act nader toe. Zo ook gaat hij in op wat de AI Act voor auditors kan betekenen. Voorts belicht hij de dilemma’s bij het gebruik van AI binnen de overheid zelf.

Ir. Paul van der Pal is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en lid van het AI Act team.

15.40-16.20 uur

De impact van AI voor de auditor

Mona de Boer gaat in op de rol en vereisten van auditors bij het toezicht op AI-gebaseerde processen. Welke uitdagingen en kansen zijn er en hoe beïnvloedt c.q. verandert AI de auditpraktijk?

Dr. Mona de Boer RE RA, Partner Data en Technology, PWC. Zij is recent gepromoveerd op ‘Trustworthy AI and accountability” yes, but how?’

16.20-16.30 uurRecap en Afsluiting  door de dagvoorzitter

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam (Woudestein)

Ik wil me aanmelden!

Aanmelding Bevat verplichte velden
* is een verplicht veld
Aanhef Bevat verplichte velden
Uitgenodigd via
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Dank voor uw aanmelding.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail.

Meer informatie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen