Digital Auditing in één dag | Masterclass

Professionals in een zaaltje delen informatie met elkaar over de Digital Auditing-opleiding

Als er één vakgebied is dat continu aan verandering onderhevig is, dan is het IT wel. Bovendien raken deze changes niet alleen IT zelf, maar ook alle expertises die gebruik maken van IT. Zo ook Digital Auditing. De term ‘Digital Auditing’ staat voor het gebruikmaken van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie biedt bij de accountantscontrole. Dit heeft betrekking op zowel het gebruik van IT-toepassingen en data-analyse in de audit, auditing with IT, als ook op het auditen van IT-toepassingen zelf, auditing of IT, wat traditioneel in samenwerking wordt gedaan met de IT-auditor. In het Executive Program Digital Auditing ligt de nadruk op auditing with IT. In een dag zullen we aan de hand van een praktijkcasus laten zien hoe je data-analyse kan gebruiken in de verschillende fases van de controle.

Professional schudt de hand van een deelnemer na het afsluiten van een presentatie

Waarom deze dag?

Big-data wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Het gebruik van data wordt ook steeds belangrijker in de controle. Door data-analyse toe te passen kan een controle gerichter en soms ook efficiënter worden uitgevoerd. Dit vereist ook een andere manier van denken en insteken van een controle. Tijdens de masterclass Digital Auditing in één dag wordt stilgestaan bij:

  • Hoe data op een effectiever manier te gebruiken in de controle
  • Aandachtspunten bij het verkregen van data: hoe zorg dat deze volledig en betrouwbaar is
  • Gebruik van data-analyse bij de risico-inschatting
  • Gebruik van process-mining bij het doorgronden van processen
  • Gebruik van data-analyse bij gegevensgerichte werkzaamheden
  • Wijze van evalueren van de uitkomsten en de rapportage hierover

De training is gebaseerd op NBA-Handreiking 1141. De theorie wordt telkens gecombineerd met een doorlopende praktijkcasus. Aan het einde van de dag bent u in staat om NBA-Handreiking 1141 in de praktijk toe te passen.

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
De kosten voor deze masterclass bedragen €850. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Locatie
De masterclass vindt plaats op een geschikte locatie in (de omgeving van) Rotterdam.

Voertaal en groepsgrootte
De voertaal van het programma is in de basis de Nederlandse taal. De groepsgrootte is maximaal 25 personen, zodat de bijeenkomsten een interactief karakter hebben en er ruimte is voor onderlinge discussie.

Het programma Digital Auditing is opgezet door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Op het gebied van de inhoud zoeken we de samenwerking op met andere universitaire opleidingen waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University. Elk programma heeft en behoudt echter zijn eigen identiteit.

Bij de opzet van het Executive Program Digital Auditing is het beroepsprofiel van de Controlerend Accountant leidend. Het Digital Auditing Framework vormt de basis voor het programma. Na het succesvol afronden van het programma, is de deelnemer als Digital Auditor in staat om aan de hand van intensief gebruik van IT en de daarop gebaseerde data-analyse-instrumenten tijdens de audit proactief de dialoog aan te gaan met de cliënt. Tevens is de Digital Auditor in staat om het werk van de IT-auditor te beoordelen. Hiermee wordt impliciet aangegeven dat het deskundigheidsniveau van de Digital Auditor zowel het onderdeel ‘auditing with IT’ als het onderdeel ‘auditing of IT’ betreft.

Het programma volgt het framework van rechts naar links (van IT naar business) met uitzondering van de eerste bijeenkomst: dat is een algemene introductie. Het curriculum is verder vooral gericht op closing the gap voor de huidige generatie Register Accountants (RA’s); ter ondersteuning van het gebruik van nieuwe technologieën in de audit.

Tijdens de colleges staan we uitgebreid stil bij het onderwerp data-analyse en de praktische toepassingen hiervan in de audit. Aan de hand van een real life casus bespreken we expliciet de do’s en don’ts bij het verkrijgen en vaststellen van de betrouwbaarheid van data. Ook het gebruik van data bij de risicoanalyse, process mining en bij gegevensgerichte werkzaamheden komt aan bod. We gaan dus niet alleen in op de theorie, maar we gaan ook daadwerkelijk aan de slag met de data zelf.

De masterclass Digital Auditing in één dag wordt georganiseerd door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Program Director van het programma is Auke de Bos, de coördinatie is in handen van Bart van den Bergh.

Onze docenten zijn:
Prof.dr. Auke de Bos RA - Hoogleraar Financial Auditing
Robin Scheffer MSc RA – Docent Financial Auditing en Digital Auditing
Bart van den Bergh MSc RA - Docent Financial Auditing & inhoudelijk coördinator
Patrick Frijns RE RA CISA - Docent praktijkcasus

De masterclass wordt in 2024 aangeboden op dinsdag 11 juni 2024 en op donderdag 17 oktober 2024. De masterclass duurt van 09:00-18:00 uur. Een lunch is inbegrepen.

De masterclass Digital Auditing in één dag is geschikt voor registeraccountants van (interne) accountantsorganisaties met een ruime werkervaring als accountant. Bij deze RA’s speelt de vraag: ‘Ben ik in deze tijd van technologische ontwikkelingen in het beroep nog wel up to standard?’ Het programma is behalve voor openbare accountants ook relevant voor accountants in business (‘What to expect when expecting the auditor’) en interne accountants.

Deelnemers ontvangen een deelnamecertificaat van deelname van de Erasmus School of Accounting & Assurance, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Opleidingscoördinatiecentrum

Masterclass Digital Auditing

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 10 408 23 40
Adres: Burgemeester Oudlaan 50
Van der Goot Building - Kamer M5-21
3062 PA  Rotterdam

Meer lezen over Digital Auditing? Check onderstaande blogs!

Data volgens de menselijke maat

Foto van enen en nullen waarvan sommige een rood gekleurd hart vormen

Audit met data is de toekomst

Professional raakt het touchscreen van een tablet aan

Afstudeeropdracht IT-Auditing

Student zit voor zijn laptop en bestudeert de informatie op het scherm

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen