Is het verplicht?

De Europese Commissie, de meeste nationale onderzoeksfinanciers en de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) beschouwen Open Access als een prioriteit. Het doel is om 100% van de publiek gefinancierde wetenschappelijke publicaties Open Access beschikbaar te maken.

Op de Erasmus Universiteit is Open Access de publicatiestandaard voor kort wetenschappelijk werk. Daarom wordt van alle EUR-onderzoekers verwacht dat zij hun publicaties Open Access beschikbaar maken. Dit kan middels publicatie in een Open Access tijdschrift of door een versie van het werk beschikbaar te maken in het institutioneel repositorium Pure. Voor een overzicht van de verschillende manieren waarop je als EUR-onderzoeker je werk Open Access beschikbaar kan maken, ga naar Open Access op de EUR.

De meeste onderzoeksfinanciers eisen dat publicaties die het resultaat zijn van hun subsidies Open Access worden gepubliceerd. Volg de links hieronder voor het Open Access-beleid van de meest relevante onderzoeksfinanciers in Nederland:

Wordt jouw onderzoeksubsidie verstrekt door een andere partij? Raadpleeg de Sherpa Juliet database om erachter te komen welke Open Access eisen jouw financier stelt.

Plan S

Plan S is een initiatief van cOAlition S, een consortium van onderzoeksfinanciers die de transitie naar Open Access wil versnellen. Plan S eist dat alle publicaties voortkomend uit onderzoek dat gefinancierd wordt uit financiering van de aangesloten onderzoeksfinanciers Open Access beschikbaar gesteld wordt, zonder embargo.

In Nederland vallen publicaties onder Plan S als ze gefinancierd zijn door NWO- en ZonMw-subsidies voor calls die vanaf 1 januari 2021 zijn gepubliceerd.

Drie routes naar Plan S-compliance: 

  1. Het publiceren in een Open Access tijdschrift of platform dat is geregistreerd in de Directory of Open Access Journals en voldoet aan de betreffende technische richtlijnen en eisen van Plan S;
  2. Het publiceren in een (gesloten of hybride) abonnementstijdschrift en het direct, zonder embargo deponeren van een kopie van de publicatie (de Version of Record of tenminste het Author Accepted Manuscript) in een Open Access repositorium dat is geregistreerd in de Directory of Open Access Repositories en voldoet aan de betreffende technische richtlijnen en eisen van Plan S.
  3. Het publiceren in een tijdschrift waarvoor een transformatieve VSNU overeenkomst bestaat of in een tijdschrift dat door cOAlitie S is geaccepteerd als Transformative Journal.

NWO eist dat publicaties onmiddellijk (zonder embargo) open acces beschikbaar gesteld worden. Voor auteurs die gebruik willen maken van de groene route heeft cOAlitie S de Rights Retention Strategy ontwikkeld. Die strategie zorgt ervoor dat auteurs het recht behouden om hun werk onmiddellijk en onder een open licentie in Open Access te delen. Ook als de uitgever daar eventueel beperkingen aan stelt. Voor meer informatie over hoe de Rights Retention Strategy te gebruiken, ga naar de website van de NWO.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Open Access Officer Joy Dijksman via: openaccess@eur-nl.libanswers.com

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen