Hoe publiceer ik Open Access?

De Erasmus Universiteit biedt verschillende manieren om je onderzoek Open Access beschikbaar te stellen, zodat er voor iedere situatie een passende oplossing is.

Goud Open Access

Houd bij deze manier van Open Access publiceren rekening met Article Processing Costs (gemiddeld €2.000) die betaald moeten worden, dit kan al vroeg worden ondervangen door deze kosten mee te nemen bij het opstellen van een onderzoeksaanvraag.

Uitgeversdeals
Bij veel tijdschriften zijn de APC's al op voorhand afgekocht door de Universiteitsbibliotheek, waardoor je als EUR- onderzoeker kosteloos Open Access kunt publiceren. Voor meer informatie hierover ga naar Uitgeversdeals.

Erasmus Open Access Fonds
Mochten er geen financiële middelen zijn om publicatie in een Open Access tijdschrift te publiceren, dan kan een aanvraag worden ingediend bij het Erasmus Open Access Fonds voor de vergoeding van de APC's. Aanvragen die aan de criteria voldoen worden gehonoreerd zolang het totale budget daartoe toereikend is. Voor meer informatie ga naar Erasmus Open Access Fonds.

Groen Open Access

Om de publicaties die niet in een Open Access tijdschrift zijn verschenen alsnog Open Access beschikbaar te stellen kan je het artikel deponeren in het institutioneel repositorium, Repub. Dit staat ook wel bekend als zelf-archivering, hieraan zijn geen kosten aan verbonden. Alle publicaties in het institutioneel repositorium zijn vindbaar via NARCIS, de landelijke portal voor wetenschappelijke informatie en worden geïndexeerd door zoekrobots en staan dus hoog in de zoekresultaten. Tevens wordt automatisch een koppeling gemaakt van je universitaire profielpagina naar de geregistreerde publicatie.

Uploaden naar RePub
Het uploaden van publicaties naar de universitaire repository (RePub) kan tijdens de registratie van de publicatie in Metis, het onderzoeksinformatiesysteem van de EUR. In de handleiding voor Personal Metis staat uitgelegd hoe je dit gemakkelijk kan doen.

Wanneer een faculteit geen gebruik maakt van Personal Metis kan de auteur de publicatie direct via de Submit button in RePub uploaden.

Check de copyrightregelingen van tijdschriften en uitgevers in de database Sherpa Romeo om te zien welke versie van jouw publicatie Open Access beschikbaar mag worden gemaakt via het insitutioneel repositorium.

  • Published version, ofwel de uitgeversversie: de uiteindelijk versie van je artikel die wordt gepubliceerd;
  • Accepted Version, ofwel de finale auteursversie: de laatste versie van je artikel vòòr de vormgeving van het tijdschrift.

Laat de finale auteursversie van je manuscript van een professionele EUR lay-out voorzien met behoud van de originele paginering. Klik hier voor meer informatie.

Amendement Taverne
Het artikel 25fa van de auteurswet biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers. De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.

Voor meer informatie ga naar Amendement Taverne.

Stroomschema: Hoe publiceer ik Open Access?