Inschrijven

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Voldoe je aan de toelatingseisen en wil je je aanmelden voor deze masterspecialisatie? Vanaf oktober 2023 kun je je voor de opleiding aanmelden. 

Status van de aanmelder

Deadline voor het indienen van een volledige aanmelding

Aanmelders met een niet-EER (Europese Economische Ruimte) nationaliteit

3 April 2024

Aanmelders met een EER nationaliteit

3 April 2024

Let op: Wij kunnen alleen aanmeldingen in behandeling nemen die voor of op de deadline als volledig zijn beoordeeld. Om er zeker van te zijn dat je aanmelding volledig is voor de deadline, adviseren we je om je zo vroeg mogelijk aan te melden.

 

Capaciteitsbeperking

De master psychologie biedt jaarlijks plaats aan een maximaal aantal studenten. Dit betekent dat er bij overschrijding van de beschikbare plekken voor dit programma er een selectieprocedure zal plaatsvinden. Voor dit programma is de kans klein dat de beschikbare plekken worden overschreden. Indien dit wel het geval zal zijn, worden aanmelders hierover geïnformeerd na de aanmelddeadline.

Hieronder vind je alle informatie omtrent de aanmeld- en selectieprocedure.

Hoe meld ik mij aan?

Stap-voor-stap aanmeldingsprocedure

In het EUR Aanmeldportaal kun je je aanmelding voltooien door de verplichte vragen te beantwoorden, de benodigde documenten te uploaden en je track/specialisatie te kiezen.

 • Je ontvangt na je aanmelding in Studielink een e-mail met je inlognaam en wachtwoord (ook wel bekend als ERNA gegevens) voor het EUR Aanmeldportaal en een e-mail met als onderwerp: “Vervolg van je Studielink-aanmelding” met een link naar EUR Aanmeld Portaal.

Let erop dat je tijdens je aanmeldingsprocedure meerdere automatische e-mails kunt ontvangen. Deze kunnen gemarkeerd worden als spam dus zorg ervoor dat je regelmatig je spam/junk map checkt in je mail.

De volgende documenten (in pdf) worden van je gevraagd tijdens de aanmeldingsprocedure.

Een scan (foto) van de persoonlijke gegevens van je paspoort/ ID kaart en (mits toepasselijk) verblijfsvergunning (beide kanten). De documenten moeten geldig zijn. Dit is niet vereist als je een Nederlands paspoort hebt of als je een student bent/ bent geweest aan een Nederlandse universiteit.

 • Als je nog geen diploma hebt behaald, voeg dan een officiële kopie van je meest recente cijferlijst toe.
 • In het geval dat je officiële cijferlijst geen inschrijfgegevens bevat (de naam van je opleiding, aantal studiepunten behaald/nog te behalen), vereisen wij een verklaring van je universiteit met de informatie die mist inclusief een verwachte afstudeerdatum (meestal is dit een verklaring van de administratie afdeling van je opleiding).

Huidige studenten van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mogen hun studentenkopie van het studievoortgangsoverzicht uploaden.

Op je officiële cijferlijst (getekend en gestempeld door de universiteit) moet de volgende informatie staan:

 • Alle cijfers vanaf het begin van het programma. Het is wenselijk dat de nog te behalen vakken ook vermeldt staan op de lijst.
 • De psychologie specialisatie/major die je hebt gevolgd of volgt op dit moment (indien van toepassing). Als dit niet staat vermeldt op je cijferlijst, kan je naast je cijferlijst een officiële verklaring van je universiteit uploaden.
 • Het algehele gemiddelde cijfer van bachelor jaar 1 en 2 gecombineerd.

Huidige studenten van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mogen hun studentenkopie van het studievoortgangsoverzicht uploaden inclusief de bovenstaand genoemde informatie.

Upload een screenshot van het resultaat van de online statistiektoets. We vragen je deze toets te maken om ons een indicatie van je statistiek kennis te geven. Het resultaat van deze toets heeft verder geen invloed op je toelating.

Deze toets is enkel voor aanmelders die geen BA hebben afgerond aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

Behalve de bovengenoemde documenten die vereist zijn voor je aanmeldingsprocedure mag je ook aanvullende documenten uploaden waarvan jij denkt dat die je profiel versterken (bijvoorbeeld bewijs van taalkennis, aanbevelingsbrieven, cv, motivatiebrief etc.). Let er op dat je er hier niet te veel van upload om er voor te zorgen dat deze de vereiste documenten niet overschaduwen.

Upload een uitgebreide beschrijving van vakken die relevant zijn voor de specialisatie, met daarnaast een beschrijving van de gevolgde vakken in methodiek en statistiek in PDF format, inclusief: het aantal studiepunten (EC’s), het doel van het vak, de inhoud van het vak, type examen, bibliografie van het lesmateriaal etc. Bijvoorbeeld: https://eur.osiris-student.nl/onderwijscatalogus/extern/indeling/ESSB_MPSY_KP Het formulier voor deze beschrijving vind je in het aanmeldportaal.

LET OP: dit is niet nodig indien je een bacheloropleiding psychologie hebt gevolgd of volgt aan de faculteit ESSB van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Selectieprocedure

Onderstaand wordt de selectieprocedure omschreven die zal plaatsvinden als de beschikbare plekken voor dit programma worden overschreden.

De selectie is gebaseerd op de volgende selectie instrumenten:

 • Het gemiddeld cijfer van alle behaalde cijfers in bachelor jaar 1 en 2 (weging 60%)
 • Selectietoets: bestaande uit statistiekvragen (weging 30%) en motivatievragen (weging 10%)

Alle kandidaten die voldoen aan de toelatingseisen zullen in mei een uitnodiging ontvangen voor de deelname aan de selectietoets met aanvullende informatie.  

De selectietoets zal plaatsvinden op donderdag 23 mei (2024) om 09.30 tot 12:30 uur. Voor kandidaten woonachtig in Nederland zal de selectietoets op de campus in Rotterdam gaan plaatsvinden. Als je niet woonachtig bent in Nederland, krijg je de mogelijkheid om de toets online (proctored) te maken. Meer informatie volgt in de uitnodiging in mei.

De capaciteit wordt verdeeld onder alle toelaatbare aanmelders op basis van de volgorde op de ranglijst. Kandidaten krijgen een rangnummer op basis van de eerdergenoemde selectiecriteria.

Op 1 juni word je per email geïnformeerd over je rangnummer. Aanvullende informatie over dit proces volgt zo snel mogelijk.

Statistics

Moore, D. S., McCabe, G. P., & Craig, B. A. (2017). Introduction to the Practice of Statistics, 9th Edition. W. H. Freeman and Company, MacMillan Higher Education. ISBN: 9781319153977.

Field (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. 4th Edition. London: Sage Publications Ltd. ISBN: 9789351500827

Psychometrics

Furr, R.M. & Bacharach, V.R. (2014). Psychometrics: An introduction. Second Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781452256801

Research Methods

Passer, M. W. (2017). Research Methods: Concepts and Connections, 2nd edition. Worth Publishers, MacMillan Higher Education. New York, USA. ISBN: 9781319127091.

 

Binnen 1 à 2 weken, nadat je het aanmeldingsformulier hebt ingediend (mits er tussendoor geen vakanties zijn), zullen we je laten weten of je aanmelding compleet is. We zullen contact met je opnemen indien wij aanvullende informatie nodig hebben. Zodra de status van je aanmelding wijzigt krijg je hiervan bericht. Je kunt je aanmelding ook altijd inzien via EUR Aanmeld Portaal.

We zullen geen contact met je opnemen tot je aanmelding is beoordeeld om te bepalen of je toelaatbaar bent voor de opleiding. De Toelatingscommissie bekijkt zorgvuldig elk document voor toelating. Er wordt contact met je opgenomen zodra de beslissing van de beoordeling bekend is. Je kunt je aanmelding ook altijd inzien via EUR Aanmeld Portaal. Wees er van op de hoogte dat het twee maanden kan duren beginnende vanaf het moment dat je aanmelding als compleet is beschouwd.

Omdat er meerdere factoren betrokken zijn bij de beslissingsprocedure van de Toelatingscommissie, zal de commissie niet uitvoerig in gaan op hun motivatie met betrekking tot hun beslissing. We vragen je vriendelijk dit te respecteren. Alvast bedankt hiervoor!

Nadat je aanmelding is beoordeeld en we besloten hebben je toe te laten tot de opleiding, dan start het proces van het voltooien van je toelating en inschrijving. Naast het sturen van originele kopieën van je documenten zijn er meerdere dingen om rekening mee te houden tijdens dit proces. Voor meer informatie over het voltooien van je toelating en inschrijving, ga naar de pagina’s voor toegelaten studenten.

Lees meer over de te betalen vergoeding voor het volgen van een master. Let op! Indien je al een masteropleiding hebt afgerond, betaal je het hogere instellingstarief. 

De kosten voor verplichte literatuur, readers etc. bedragen ongeveer € 500,-.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen