Toelating

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Voor toelating tot de master Psychologie moet je een relevante universitaire bachelor, master of pre-master succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master is afhankelijk van jouw vooropleiding.

NB: de master Psychologie implementeert per 2022-2023 een capaciteitsbeperking, op basis waarvan onder toelaatbare studenten selectie zal plaatsvinden, indien dit aantal studenten de gestelde capaciteit overschrijdt.

Toelaatbaar

Je bent toelaatbaar tot de master indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond: 

 • Bachelor Psychologie aan de EUR 
 • Pre-master Psychologie aan de Open Universiteit, in de richting van de masterspecialisatie aan de EUR (alleen van toepassing voor de specialisaties Arbeids- en Organisatiepsychologie, Onderwijspsychologie: Leren en Presteren, Brein en Cognitie, Psychology of the Digital Media en Health Psychology & Digital Interventions) 
 • Bachelor Psychologie aan een universiteit elders in Nederland 

Toelaatbaarheid ter beoordeling van de Toelatingscommissie 

Indien je een vergelijkbare opleiding met de bachelor Psychologie succesvol hebt afgerond, dan bestaat de kans dat je eveneens toelaatbaar bent tot de master Psychologie. Dit is mede afhankelijk van de inhoudelijke invulling van jouw vooropleiding en van je behaalde resultaten voor WO-vakken in statistiek als onderdeel van je opleiding. Voorbeelden van enkele bacheloropleidingen waarmee je mogelijk direct toelaatbaar bent, zijn Cognition, Language and Communication, Liberal Arts & Sciences, Psychobiologie en Gezondheidswetenschappen. Wanneer je je aanmeldt voor de masterspecialisatie, zal de Toelatingscommissie bekijken of je direct toelaatbaar bent tot de masterspecialisatie. 

Er wordt verwacht dat je ten minste aan de volgende voorwaarden hebt voldaan: 

 • Tenminste 25 EC relevante vakken, waarvan minimaal 15 EC op het gebied van de Psychologie; en daarnaast 
 • Tenminste 15 EC statistiekvakken en basisvaardigheden in SPSS, JASP of R. 
 • Je wordt geacht bekend te zijn met de volgende statistische technieken (en deze te kunnen toepassen in statistische pakketten zoals SPSS, JASP of R): descriptive statistics, correlation, confidence intervals, hypothesis testing, between-subjects versus within-subjects designs, multiple regression, 1-factor and 2-factor ANOVA, repeated measures ANOVA, GLM, non-parametric testing. 

Let op: indien je instroomt vanuit een andere universiteit, of vanuit de EUR maar met een specialisatie in de bachelor die niet aansluit op de specialisatie in de master, ben je zelf verantwoordelijk voor het bijspijkeren van eventuele lacunes in kennis en vaardigheden op het gebied van statistiek en de gekozen specialisatie. Op deze pagina hebben we lijsten met aanbevolen literatuur geplaatst. 

Voor sommige postacademische opleidingen (bijvoorbeeld de opleiding GZ-psycholoog BIG) of lidmaatschappen van beroepsverenigingen kunnen aanvullende eisen worden gesteld naast het masterdiploma. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je op de hoogte te stellen van deze eisen indien je dergelijke opties overweegt. 

Toelaatbaar na succesvol afronden pre-master 

Indien je niet toelaatbaar bent zal je eerst de pre-master moeten volgen alvorens je toelaatbaar bent tot de master. Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond, kom je mogelijk in aanmerking voor toelating tot de pre-master.  

Let op: de Open Universiteit (OU) stelt de toelatingseisen van deze pre-master vast. Voor complete en actuele informatie voor verdere informatie verwijzen we je naar de OU. Hieronder geven we een zo compleet mogelijk beeld, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. 

Je bent toelaatbaar tot de pre-master met: 

 1. een hbo-bachelor in Toegepaste Psychologie (niet voor de pre-master Brein & Cognitie); of 
 1. Human Resource Management (alleen voor A&O premaster); of 
 1. een van de wo-bachelors die hierboven zijn vermeld onder ‘’Toelaatbaarheid ter beoordeling van de Toelatingscommissie’’ indien de toelatingscommissie van oordeel is dat gevolgde vakken en behaalde resultaten niet voldoende zijn om directe toelating tot de masterspecialisatie te verlenen; of 
 1. een van de volgende wo-bachelors: 
  • Algemene Sociale Wetenschappen; 
  • Biologie; 
  • Communicatiewetenschappen; 
  • Criminologie; 
  • Economie; 
  • Gedrag & Samenleving; 
  • Geneeskunde; 
  • Onderwijswetenschappen; 
  • Pedagogische Wetenschappen; 
  • Personeelswetenschappen; 
  • Sociologie; 
  • Bedrijfskunde 
  • Bestuurs- en organisatiewetenschappen afgerond aan de Universiteit Utrecht 

Niet toelaatbaar

Met een diploma van een HBO-bachelor of WO-bachelor anders dan bovengenoemde, ben je waarschijnlijk niet toelaatbaar tot de pre-master en zal je moeten starten met de bachelor Psychologie.

Twijfels?

Of je toelaatbaar bent tot de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen