Oorlog in Oekraïne

Informatie voor studenten en medewerkers

Laatste update: 17 mei 2022, 09.00 uur.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en leeft mee met eenieder die hierdoor getroffen is. We voelen een verantwoordelijkheid naar alle getroffen studenten/medewerkers, ongeacht hun herkomst of nationaliteit. We merken dat de situatie in Oekraïne zorgt voor acute problemen, bijvoorbeeld bij studenten op het punt van financiën, studievoortgang en verblijfsstatus/visa. Met vragen en hulpverzoeken kun je op verschillende plekken terecht.

Informatie voor studenten

We snappen dat je op dit moment veel aan je hoofd hebt en je je zorgen maakt over o.a. je studie. Neem contact op met je studieadviseur, zij kunnen je hierbij helpen.

Als het niet mogelijk is om online onderwijs te volgen, neem dan contact op met je studieadviseur. Je studieadviseur kan met je bespreken of er andere mogelijkheden zijn. Ook als je andere zorgen hebt, dan kun je dit bespreken met je studieadviseur.

Het Erasmus Trustfonds kan je samen met Erasmus Universiteit Rotterdam ondersteunen als je EUR-student bent en jouw studievoortgang in gevaar komt door financiële tegenspoed als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Wij kunnen je financiële steun verlenen waarmee je tijdelijk in je levensonderhoud in Nederland kunt voorzien (niet voor collegegeld, ook niet voor studiemateriaal).

Ben je student aan Erasmus Universiteit Rotterdam en woon je op dit moment in Nederland? Je kunt een beurs aanvragen bij het Erasmus Trustfonds door een e-mail te sturen naar studentcounsellor@eur.nl.

De aanvraag moet de volgende documenten bevatten:

 1. Een budgetplan (download en vul onderstaand budgetformulier in)
 2. Een toelichting waaruit blijkt dat u behoefte heeft aan financiële steun
 3. Een motivatiebrief (wie bent u, hoe bent u (financieel) geraakt door de oorlog in Oekraïne)
 4. Een kopie van uw pinpas
 5. De beschikbare middelen zijn beperkt, daarom kunnen we niet garanderen dat alle studenten een beurs kunnen krijgen.

Er kan geen beroep worden aangetekend tegen de beslissing op je aanvraag.

We vinden het heel vervelend dat je financiële zorgen hebt. Neem contact op met onze studentendecanen, zij kunnen met je bespreken welke mogelijkheden er zijn. Mocht je in acute financiële nood komen, dan kan EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds voor jou van toepassing zijn.

Als het niet mogelijk is om online onderwijs te volgen, neem dan contact op met je studieadviseur. Je studieadviseur kan met je bespreken of er andere mogelijkheden zijn. Ook als je andere zorgen hebt, dan kun je dit bespreken met je studieadviseur.

Voor studenten die gevlucht zijn uit Oekraine geldt in het collegejaar 2022-2023 een lager collegegeldtarief. Dat maakten de Universiteiten van Nederland op 17 mei bekend. Lees het nieuwsbericht hier.

Mocht je in acute financiële nood komen, dan kan EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds voor jou van toepassing zijn. Raadpleeg onze studentendecanen als je vragen hebt.

We raden studenten en medewerkers die langere tijd in Nederland verblijven aan om een Nederlandse bankrekening te openen. Studenten en medewerkers die klant zijn bij een bovenstaande banken, raden we aan om voor 12 maart 2022 voldoende middelen naar een Nederlandse bankrekening over te maken voor levensonderhoud en het collegegeld. Vanwege uitsluiting van een aantal Russische banken op SWIFT, kan het in de toekomst lastig zijn om middelen vanuit Rusland over te boeken op een Nederlandse rekening. Hierdoor kan het voorkomen dat studenten en medewerkers geen of beperkt toegang hebben tot middelen, waardoor zij hun collegegeld niet kunnen betalen of niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Mocht je hierdoor in acute financiële nood komen, dan kan EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds voor jou van toepassing zijn. Raadpleeg onze studentendecanen als je vragen hebt.

We raden studenten en medewerkers die langere tijd in Nederland verblijven aan om een Nederlandse bankrekening te openen. Vanwege de opnamelimieten bij Oekraïense banken, kan het lastig zijn om geld vanuit Oekraïne over te boeken op de Nederlandse bankrekening. Hierdoor kan het voorkomen dat studenten en medewerkers geen of beperkte toegang hebben tot middelen, waardoor zij hun collegegeld niet kunnen betalen of niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Mocht je hierdoor in acute financiële nood komen, dan kan EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds voor jou van toepassing zijn. Raadpleeg onze studentendecanen als je vragen hebt.

Neem contact op met het ESSC, je studieadviseur of de studentendecanen. Zij kunnen kijken wat er mogelijk is.

We snappen dat je je zorgen maakt over de oorlog in Oekraïne en dat je als gevolg hiervan mentale klachten kunt hebben. Je kunt dan terecht bij onze studentenpsychologen, en/of raadpleeg het EUR-platform ‘Are you OK out there’.

Voor alle direct bij de Oekraïne-oorlog betrokken studenten die als gevolg hiervan kampen met psychische klachten, is speciaal een extra spreekuur bij de studentenpsychologen ingericht. Je kunt een afspraak inplannen via deze link.

Wil je even je zinnen verzetten of heb je behoefte aan een luisterend oor? Kom dan langs bij The Living Room. Je kunt gewoon binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig. Er is altijd een host aanwezig (een student) om je te ontvangen. The Living Room zit in de witte tent op de Plaza Woudestein en is ingericht als een echte huiskamer om iedere student zich thuis te laten voelen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00u. Er worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd om je welzijn en persoonlijke ontwikkeling een boost te geven. Houd Instagram in de gaten voor meer info: @eurlivingroom

Oekraïners die naar Nederland komen, kunnen meestal vrij reizen. Als zij een Oekraïens biometrisch paspoort hebben, hebben zij geen visum nodig. Oekraïense staatsburgers die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort kunnen maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven. Volgens de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn er op dit moment geen consequenties als Oekraïners langer in Nederland blijven.

Meer informatie over het naar Nederland komen als Oekraïner vindt u op de website van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Veel gestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland vindt u op de website van Nederland wereldwijd.

Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling speciaal voor Oekraïners die tijdelijke bescherming willen. Er komen nieuwe afspraken, bijvoorbeeld over de toegang tot de gezondheidszorg en wanneer ze mogen werken of studeren. De nieuwe regeling wordt binnenkort hier gepubliceerd: https://ind.nl/oekraine/Paginas/In-Nederland-blijven-als-Oekrainer.aspx

Zowel degree studenten als exchange studenten kunnen hier hun studie of exchange afronden. De mogelijkheden voor het aangaan van nieuwe exchange zijn in afwachting van het kabinetsbesluit onduidelijk. Het ontvangen van nieuwe Russische studenten en studenten uit Belarus wordt formeel niet uitgesloten. Gezien de sancties zijn er wel serieuze beperkingen door de uitsluiting van een aantal banken van SWIFT en reisbeperkingen tussen Rusland en andere landen. Universiteiten hebben geen formele gronden om Russische studenten te weigeren als zij beschikken over de juiste vooropleiding en zij kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen.

Nederlandse studenten, docenten en onderzoekers die in Rusland of Belarus zitten, wordt dringend geadviseerd terug te keren naar Nederland als dat op een veilige manier kan. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Neem contact op met de Nederlandse ambassade in Moskou.

Nee, de IND verlengt je visum voor zolang als het conflict duurt.

Studenten die asiel willen vragen staat het altijd vrij dat te doen. Meer informatie op IND.nl. Hier ligt voor de universiteiten geen expliciete rol.

Hulp bieden

Eastern European Students Association (EESA) zamelt momenteel spullen in voor Oekraïne. Kijk op https://www.eesa-eur.com/ukraine welke spullen er nodig zijn en waar je de spullen naartoe kunt brengen.

Hiervoor zijn verschillende opties:

 • Je kunt geld doneren op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties.
 • Er worden verschillende evenementen georganiseerd waar geld wordt ingezameld voor Oekraïne. Bijvoorbeeld door Studium Generale.
 • Je kunt geld doneren aan het EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds. Met dit fonds kunnen wij financiële steun verlenen aan studenten die rechtstreeks door de oorlog zijn getroffen en die momenteel met dringende financiële problemen te kampen hebben.

Je kunt geld doneren aan het EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds. Met dit fonds kunnen wij financiële steun verlenen aan studenten die rechtstreeks door de oorlog zijn getroffen en die momenteel met dringende financiële problemen te kampen hebben.

Informatie voor medewerkers

Nee, van universiteiten wordt verwacht dat zij (tijdelijk) de bestaande formele samenwerkingsverbanden bevriezen. Dit geldt voor alle bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen die primair gevestigd zijn in Rusland en Belarus. Bevriezen houdt onder andere in dat er geen financiële transacties plaatsvinden, data of kennis wordt uitgewisseld of gezamenlijke evenementen plaatsvinden.

De institutionele samenwerkingen met Russische en Belarussische organisaties worden bevroren, maar vele samenwerkingen in onderwijs en onderzoek zijn gebaseerd op peer-to-peer relaties met Russische en Belarussische onderzoekers. Velen van hen hebben met gevaar voor eigen leven de invasie publiekelijk bekritiseerd. Daarom willen de EUR hun medewerkers alle ruimte geven de bestaande persoonlijke contacten met deze onderzoekers voort te zetten, waar dat passend is. Per geval moet beoordeeld worden of persoonlijk contact en samenwerking met Russische en Belarussische onderzoekers voortgezet kan worden. Voor ondersteuning bij die afweging kan desgewenst contact worden gezocht met de afdeling Integrale Veiligheid. Ook kan voor advies contact worden gezocht worden met het landelijk Loket Kennisveiligheid.

Nee, de lijn vanuit de overheid is dat er geen gezamenlijke (wetenschappelijke) evenementen meer plaatsvinden, deelnemers vanuit Russische en Belarussische instellingen worden uitgesloten van deelname.

Mochten er zwaarwegende redenen zijn om iemand toch te willen uitnodigen, neem dan contact op met HR international voor instructies. (hr.international@eur.nl

Oekraïners die naar Nederland komen, kunnen meestal vrij reizen. Als zij een Oekraïens biometrisch paspoort hebben, hebben zij geen visum nodig. Oekraïense staatsburgers die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort kunnen maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven. Volgens de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn er op dit moment geen consequenties als Oekraïners langer in Nederland blijven.

Meer informatie over het naar Nederland komen als Oekraïner vindt u op de website van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Veel gestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland vindt u op de website van Nederland wereldwijd.

Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling speciaal voor Oekraïners die tijdelijke bescherming willen. Er komen nieuwe afspraken, bijvoorbeeld over de toegang tot de gezondheidszorg en wanneer ze mogen werken of studeren. De nieuwe regeling wordt binnenkort hier gepubliceerd: https://ind.nl/oekraine/Paginas/In-Nederland-blijven-als-Oekrainer.aspx

Nederlandse studenten, docenten en onderzoekers die in Rusland of Belarus zitten, wordt dringend geadviseerd terug te keren naar Nederland als dat op een veilige manier kan. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De EUR onderzoekt samen met initiatiefnemers bij de Jonge Academie welke mogelijkheden er open staan voor het opvangen van wetenschappers in nood binnen eigen academische gelederen. Helaas is het in Nederland niet langer mogelijk om wetenschappers via Scholars At Risk (SAR) te plaatsen bij universiteiten in verband met juridische obstakels. Er wordt landelijk hard gewerkt aan het opzetten van een constructie waardoor het wel weer mogelijk wordt om vluchtelingen in nood een werkplek te bieden. Dit initiatief heeft een langere geschiedenis en dient de belangen van alle wetenschappers in nood.

Heeft jouw vakgroep interesse in het bieden van een werkplek aan een wetenschapper in nood, geef het door aan HR International. (hr.international@eur.nl)

De situatie heeft een grote impact op het welzijn van onderzoekers, docenten en andere medewerkers in onze EUR-gemeenschap. Uiteraard voor degenen met familie of vrienden in de regio, maar mogelijk ook voor medewerkers die meeleven en bezorgd zijn.

Heb je vragen of loop je tegen problemen aan? Bespreek het met je leidinggevende.  

Medewerkers met Oekraïense, Russische of Belarussische nationaliteit kunnen zich met vragen ook wenden tot de HR-adviseurs van hun faculteit of HR International (hr.international@eur.nl). 

Maak je je zorgen, merk je dat verminderde concentratie, voel je je gespannen? Weet dat je altijd bij OpenUp terecht kunt, een anonieme hulplijn voor EUR-medewerkers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Toegankelijk voor iedereen die een ERNA-account heeft.

Actueel

Meer informatie over de situatie lees je op rijksoverheid.nl 
Lees de meest recente informatie over de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor verblijf op ind.nl

Bij het Loket kennisveiligheid is de laatste informatie over samenwerking met de Russische Federatie en Belarus te vinden: Veelgestelde vragen Rusland en Belarus.

Contact

Medewerkers en studenten die vragen en/of zorgen hebben, kunnen zich wenden tot hun leidinggevende of studieadviseur.

Cybersecurity

Neem contact op met de Servicedesk, mochten er zaken zijn die extra aandacht behoeven op het gebied van cybersecurity.

Nieuws

Nieuwsdossier Oekraïne

Onze experts in de media

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen