Oorlog in Oekraïne

Informatie voor studenten en medewerkers
Woman holding a small Ukranian flag in the cold

Laatste update: 19 januari 2023, 11.31 uur.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en leeft mee met eenieder die hierdoor getroffen is. We voelen een verantwoordelijkheid naar alle getroffen studenten/medewerkers, ongeacht hun herkomst of nationaliteit. We merken dat de situatie in Oekraïne zorgt voor acute problemen, bijvoorbeeld bij studenten op het punt van financiën, studievoortgang en verblijfsstatus/visa. Met vragen en hulpverzoeken kun je op verschillende plekken terecht.

Informatie voor studenten

Dit verschilt per instelling en opleiding. Neem contact op met de betreffende universiteit om na te gaan of aanmelden nog mogelijk is.

Het is niet nodig om een studentvisum aan te vragen voor studenten gevlucht uit Oekraïne, omdat ze op basis van de Europese Richtlijn Tijdelijke bescherming de status van ontheemden krijgen.

Deze studenten moeten hun vergunning (voor-en achterkant) mailen naar edf.es@eur.nl zodat dit geregistreerd kan worden.

Voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne heeft de Europese Unie begin maart de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Om aan te tonen dat zij onder deze richtlijn vallen, moeten zij zich bij de gemeente inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Daarna volgt een eenvoudig IND-proces, waarbij vluchtelingen een asielaanvraag ondertekenen en een bewijs krijgen dat ze hier mogen verblijven, studeren en werken.

Nuffic heeft een informatieloket geopend voor uit Oekraïne gevluchte studenten. Gevluchte studenten die hulp willen of nodig hebben bij het mogelijk kiezen voor een studie in Nederland kunnen terecht op het netwerk Study in Holland (www.studyinholland.nl). Via info.ukraine@nuffic.nl kunnen studenten contact opnemen met Nuffic voor vragen over studeren. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over bijvoorbeeld toelating, verblijf en studiemogelijkheden. 

We snappen dat je op dit moment veel aan je hoofd hebt en je je zorgen maakt over o.a. je studie. Neem contact op met je studieadviseur, zij kunnen je hierbij helpen.

Als het niet mogelijk is om online onderwijs te volgen, neem dan contact op met je studieadviseur. Je studieadviseur kan met je bespreken of er andere mogelijkheden zijn. Ook als je andere zorgen hebt, dan kun je dit bespreken met je studieadviseur.

Voor studenten uit Oekraïne gelden de reguliere vooropleidingseisen. Meer informatie is te vinden op de websites van de opleidingen en op www.studyinholland.nl.

Het noodfonds van de Erasmus Universiteit Rotterdam kan je ondersteunen als je EUR-student bent en jouw studievoortgang in gevaar komt door financiële tegenspoed als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Wij kunnen je financiële steun verlenen waarmee je tijdelijk in je levensonderhoud in Nederland kunt voorzien (niet voor collegegeld, ook niet voor studiemateriaal). 

Ben je student aan Erasmus Universiteit Rotterdam en woon je op dit moment in Nederland? Je kunt een beurs aanvragen door een e-mail te sturen naar studentcounsellor@eur.nl.

De aanvraag moet de volgende documenten bevatten:

 1. Een budgetplan (download en vul onderstaand budgetformulier in)
 2. Een toelichting waaruit blijkt dat je behoefte hebt aan financiële steun
 3. Een motivatiebrief (wie ben je, hoe ben je (financieel) geraakt door de oorlog in Oekraïne)
 4. Een kopie van je pinpas
 5. De beschikbare middelen zijn beperkt, daarom kunnen we niet garanderen dat alle studenten een beurs kunnen krijgen.

Er kan geen beroep worden aangetekend tegen de beslissing op je aanvraag.

Alle richtlijnen en voorzieningen gelden voor ontheemden uit Oekraïne, hieronder worden ook derdelanders geschaard.

De EUR heeft besloten dat de zittende Oekraïense studenten, dus die in 2022-23 onder laag tarief zijn gestart, hun studie mogen afmaken tegen het verlaagde tarief.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Je hebt de Oekraïense nationaliteit en,
 • Je stond in collegejaar 2022-23 ingeschreven onder het verlaagde tarief ter hoogte van het wettelijk tarief, en
 • Je schrijft je in 2023-24 in voor dezelfde opleiding, en
 • Je hebt een ononderbroken inschrijving.


Let op: Studenten met Oekraïense nationaliteit die zich in 2023-24 voor het eerst inschrijven bij de EUR, of starten met een nieuwe opleiding, betalen het reguliere (hoge) instellingstarief dat van toepassing is. Op deze pagina vind je het tarief dat van toepassing is.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een vergoeding beschikbaar waarmee ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, het zogenaamde Leefgeld. Vluchtelingen uit Oekraïne die in een gastgezin verblijven, krijgen 260 euro leefgeld per persoon per maand en kunnen een wooncomponent daarbovenop krijgen. Deze toelage bij gastgezinnen is 215 euro per maand voor volwassenen en 55 euro per maand voor kinderen. De totale maandelijkse toelage voor een volwassene in een gastgezin is dus 475 euro en voor een minderjarige 315 euro Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld (260 EUR).

Vanaf 1 april 2022 kunnen gemeenten leefgeld uitkeren. Op dat moment is de regeling opvang ontheemden Oekraïne is op 1 april 2022 ingegaan. De gemeente kan aangeven wanneer ze voor het eerst leefgeld uitkeren.
 

Mocht je in acute financiële nood komen, dan kan EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds voor jou van toepassing zijn. Raadpleeg onze studentendecanen als je vragen hebt.

We raden studenten en medewerkers die langere tijd in Nederland verblijven aan om een Nederlandse bankrekening te openen. Studenten en medewerkers die klant zijn bij een bovenstaande banken, raden we aan om voor 12 maart 2022 voldoende middelen naar een Nederlandse bankrekening over te maken voor levensonderhoud en het collegegeld. Vanwege uitsluiting van een aantal Russische banken op SWIFT, kan het in de toekomst lastig zijn om middelen vanuit Rusland over te boeken op een Nederlandse rekening. Hierdoor kan het voorkomen dat studenten en medewerkers geen of beperkt toegang hebben tot middelen, waardoor zij hun collegegeld niet kunnen betalen of niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Mocht je hierdoor in acute financiële nood komen, dan kan EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds voor jou van toepassing zijn. Raadpleeg onze studentendecanen als je vragen hebt.

We raden studenten en medewerkers die langere tijd in Nederland verblijven aan om een Nederlandse bankrekening te openen. Vanwege de opnamelimieten bij Oekraïense banken, kan het lastig zijn om geld vanuit Oekraïne over te boeken op de Nederlandse bankrekening. Hierdoor kan het voorkomen dat studenten en medewerkers geen of beperkte toegang hebben tot middelen, waardoor zij hun collegegeld niet kunnen betalen of niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Mocht je hierdoor in acute financiële nood komen, dan kan EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds voor jou van toepassing zijn. Raadpleeg onze studentendecanen als je vragen hebt.

Neem contact op met het ESSC, je studieadviseur of de studentendecanen. Zij kunnen kijken wat er mogelijk is.

We snappen dat je je zorgen maakt over de oorlog in Oekraïne en dat je als gevolg hiervan mentale klachten kunt hebben. Je kunt dan terecht bij onze studentenpsychologen, en/of raadpleeg het EUR-platform ‘Are you OK out there’.

Voor alle direct bij de Oekraïne-oorlog betrokken studenten die als gevolg hiervan kampen met psychische klachten, is speciaal een extra spreekuur bij de studentenpsychologen ingericht. Je kunt een afspraak inplannen via deze link.

Wil je even je zinnen verzetten of heb je behoefte aan een luisterend oor? Kom dan langs bij The Living Room. Je kunt gewoon binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig. Er is altijd een host aanwezig (een student) om je te ontvangen. The Living Room zit in de witte tent op de Plaza Woudestein en is ingericht als een echte huiskamer om iedere student zich thuis te laten voelen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00u. Er worden ook regelmatig activiteiten georganiseerd om je welzijn en persoonlijke ontwikkeling een boost te geven. Houd Instagram in de gaten voor meer info: @eurlivingroom

Het is niet nodig om een studentvisum aan te vragen voor studenten gevlucht uit Oekraïne, omdat ze op basis van de Europese Richtlijn Tijdelijke bescherming de status van ontheemden krijgen. Wel is het zo dat de status (voorlopig) geldt tot februari 2023 en daarmee het recht op het volgen van een studie in Nederland per dat moment kan vervallen. Deze status kan tot een jaar worden verlengd, met een maximum van 3 jaar. Over het verblijfsrecht nadat de tijdelijke beschermingsmaatregel vervalt voert Universiteiten van Nederland gesprekken met de overheid.

Voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne heeft de Europese Unie begin maart de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Om aan te tonen dat zij onder deze richtlijn vallen, moeten zij zich bij de gemeente inschrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Daarna volgt een eenvoudig IND-proces, waarbij vluchtelingen een asielaanvraag ondertekenen en een bewijs krijgen dat ze hier mogen verblijven, studeren en werken.

Nee, de IND verlengt de visa voor zo lang als het conflict duurt.

Oekraïners zijn geen EU-ingezetenen en dienen ook niet zo gezien te worden. De recente ontwikkelingen maken dit vooralsnog niet anders. Op basis van de Europese Tijdelijke Beschermingsrichtlijn is het mogelijk voor Oekraïense vluchtelingen om in Nederland te verblijven.

Wij vragen een Nederlandse studievergunning voor je aan. We beginnen met het aanvragen van een MVV (inreisvisum) en een verblijfsvergunning voor studie. Zodra we de goedkeuringsbrief van de IND hebben ontvangen, hoef je niet meer naar de ambassade in Kiev (die is namelijk gesloten) en kun je Nederland in zonder je MVV.

Eenmaal in Nederland moet je een afspraak maken met de IND in Den Haag om je biometrie af te laten nemen. Na deze afspraak maakt de IND je verblijfsvergunning en krijg je van ons bericht als deze klaar ligt om opgehaald te worden.

Neem voor vragen contact op met immigration@eur.nl

Wij vragen een MVV en Nederlandse verblijfsvergunning voor studie voor je aan. Als je een verblijfsvergunning of visum hebt van het land waar je op dit moment verblijft, upload deze dan samen met je paspoort. Als je geen document hebt, schrijf dan een verklaring wanneer je het andere land bent in gereisd en hoe lang je daar bent en wat de reden is. Wij vragen dan de IND om je MVV naar de ambassade in dat land te sturen. Je gaat dan naar de Nederlandse ambassade in dat land, en na ontvangst van uw MVV kun je Nederland inreizen. Wij laten het je weten als je vergunning klaarligt om opgehaald te worden.

Neem voor vragen contact op met immigration@eur.nl

Als je de tijdelijke beschermingsstatus hebt aangevraagd, moeten we nog wel een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie voor je aanvragen, omdat deze status je (nog) geen recht geeft om aan een universiteit te studeren. Als er iets verandert, zullen we deze FAQ aanpassen.

Je tijdelijke beschermingsstatus is de vrijstelling voor je MVV. Upload deze in je immigratiedossier onder het tabblad: Schengen permit/visa. Als alles is goedgekeurd, maak je een afspraak om je biometrische gegevens te laten afnemen en informeren wij je zodra je vergunning klaarligt om op te halen.

Als je de tijdelijke status niet hebt aangevraagd, maar je bent hier binnen de 90 dagen visumvrije periode, dan zullen we je ook vrijstellen van een MVV en een Nederlandse verblijfsvergunning voor je aanvragen. Upload een document in Osiris waarin je ons vertelt wanneer je in Nederland bent aangekomen en wat de reden is. Wij gebruiken dit als je vrijstelling. Als je aanvraag vervolgens is goedgekeurd, laat je je biometrie afnemen bij het IND-loket en informeren wij je zodra uw verblijfsvergunning is goedgekeurd.

Neem voor vragen contact op met immigration@eur.nl

Oekraïners die naar Nederland komen, kunnen meestal vrij reizen. Als zij een Oekraïens biometrisch paspoort hebben, hebben zij geen visum nodig. Oekraïense staatsburgers die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort kunnen maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven. Volgens de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn er op dit moment geen consequenties als Oekraïners langer in Nederland blijven.

Meer informatie over het naar Nederland komen als Oekraïner vindt u op de website van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Veel gestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland vindt u op de website van Nederland wereldwijd.

Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling speciaal voor Oekraïners die tijdelijke bescherming willen. Er komen nieuwe afspraken, bijvoorbeeld over de toegang tot de gezondheidszorg en wanneer ze mogen werken of studeren. De nieuwe regeling wordt binnenkort hier gepubliceerd: https://ind.nl/oekraine/Paginas/In-Nederland-blijven-als-Oekrainer.aspx

Vluchtelingen mogen voor hun opleiding stage lopen, als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Wel moet een stageovereenkomst worden afgesloten tussen de stagiair, werkgever en opleiding.
 

Ja, sinds 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV.

Zowel degree studenten als exchange studenten kunnen hier hun studie of exchange afronden. De mogelijkheden voor het aangaan van nieuwe exchange zijn in afwachting van het kabinetsbesluit onduidelijk. Het ontvangen van nieuwe Russische studenten en studenten uit Belarus wordt formeel niet uitgesloten. Gezien de sancties zijn er wel serieuze beperkingen door de uitsluiting van een aantal banken van SWIFT en reisbeperkingen tussen Rusland en andere landen. Universiteiten hebben geen formele gronden om Russische studenten te weigeren als zij beschikken over de juiste vooropleiding en zij kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen.

Nederlandse studenten, docenten en onderzoekers die in Rusland of Belarus zitten, wordt dringend geadviseerd terug te keren naar Nederland als dat op een veilige manier kan. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Neem contact op met de Nederlandse ambassade in Moskou.

Nee, de IND verlengt je visum voor zolang als het conflict duurt.

Studenten die asiel willen vragen staat het altijd vrij dat te doen. Meer informatie op IND.nl. Hier ligt voor de universiteiten geen expliciete rol.

Hulp bieden

Eastern European Students Association (EESA) zamelt momenteel spullen in voor Oekraïne. Kijk op https://www.eesa-eur.com/ukraine welke spullen er nodig zijn en waar je de spullen naartoe kunt brengen.

Hiervoor zijn verschillende opties:

 • Je kunt geld doneren op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties.
 • Er worden verschillende evenementen georganiseerd waar geld wordt ingezameld voor Oekraïne. Bijvoorbeeld door Studium Generale.
 • Je kunt geld doneren aan het EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds. Met dit fonds kunnen wij financiële steun verlenen aan studenten die rechtstreeks door de oorlog zijn getroffen en die momenteel met dringende financiële problemen te kampen hebben.

Je kunt geld doneren aan het EUR Student Emergency Fund van het Erasmus Trustfonds. Met dit fonds kunnen wij financiële steun verlenen aan studenten die rechtstreeks door de oorlog zijn getroffen en die momenteel met dringende financiële problemen te kampen hebben.

Informatie voor medewerkers

Nee, van universiteiten wordt verwacht dat zij (tijdelijk) de bestaande formele samenwerkingsverbanden bevriezen. Dit geldt voor alle bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen die primair gevestigd zijn in Rusland en Belarus. Bevriezen houdt onder andere in dat er geen financiële transacties plaatsvinden, data of kennis wordt uitgewisseld of gezamenlijke evenementen plaatsvinden.

De institutionele samenwerkingen met Russische en Belarussische organisaties worden bevroren, maar vele samenwerkingen in onderwijs en onderzoek zijn gebaseerd op peer-to-peer relaties met Russische en Belarussische onderzoekers. Velen van hen hebben met gevaar voor eigen leven de invasie publiekelijk bekritiseerd. Daarom willen de EUR hun medewerkers alle ruimte geven de bestaande persoonlijke contacten met deze onderzoekers voort te zetten, waar dat passend is. Per geval moet beoordeeld worden of persoonlijk contact en samenwerking met Russische en Belarussische onderzoekers voortgezet kan worden. Voor ondersteuning bij die afweging kan desgewenst contact worden gezocht met de afdeling Integrale Veiligheid. Ook kan voor advies contact worden gezocht worden met het landelijk Loket Kennisveiligheid.

Nee, de lijn vanuit de overheid is dat er geen gezamenlijke (wetenschappelijke) evenementen meer plaatsvinden, deelnemers vanuit Russische en Belarussische instellingen worden uitgesloten van deelname.

Mochten er zwaarwegende redenen zijn om iemand toch te willen uitnodigen, neem dan contact op met HR international voor instructies. (hr.international@eur.nl

Oekraïners die naar Nederland komen, kunnen meestal vrij reizen. Als zij een Oekraïens biometrisch paspoort hebben, hebben zij geen visum nodig. Oekraïense staatsburgers die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort kunnen maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven. Volgens de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn er op dit moment geen consequenties als Oekraïners langer in Nederland blijven.

Meer informatie over het naar Nederland komen als Oekraïner vindt u op de website van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Veel gestelde vragen over reizen van Oekraïne naar Nederland vindt u op de website van Nederland wereldwijd.

Nederland en andere EU-landen werken aan een regeling speciaal voor Oekraïners die tijdelijke bescherming willen. Er komen nieuwe afspraken, bijvoorbeeld over de toegang tot de gezondheidszorg en wanneer ze mogen werken of studeren. De nieuwe regeling wordt binnenkort hier gepubliceerd: https://ind.nl/oekraine/Paginas/In-Nederland-blijven-als-Oekrainer.aspx

Nederlandse studenten, docenten en onderzoekers die in Rusland of Belarus zitten, wordt dringend geadviseerd terug te keren naar Nederland als dat op een veilige manier kan. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De EUR onderzoekt samen met initiatiefnemers bij de Jonge Academie welke mogelijkheden er open staan voor het opvangen van wetenschappers in nood binnen eigen academische gelederen. Helaas is het in Nederland niet langer mogelijk om wetenschappers via Scholars At Risk (SAR) te plaatsen bij universiteiten in verband met juridische obstakels. Er wordt landelijk hard gewerkt aan het opzetten van een constructie waardoor het wel weer mogelijk wordt om vluchtelingen in nood een werkplek te bieden. Dit initiatief heeft een langere geschiedenis en dient de belangen van alle wetenschappers in nood.

Heeft jouw vakgroep interesse in het bieden van een werkplek aan een wetenschapper in nood, geef het door aan HR International. (hr.international@eur.nl)

De situatie heeft een grote impact op het welzijn van onderzoekers, docenten en andere medewerkers in onze EUR-gemeenschap. Uiteraard voor degenen met familie of vrienden in de regio, maar mogelijk ook voor medewerkers die meeleven en bezorgd zijn.

Heb je vragen of loop je tegen problemen aan? Bespreek het met je leidinggevende.  

Medewerkers met Oekraïense, Russische of Belarussische nationaliteit kunnen zich met vragen ook wenden tot de HR-adviseurs van hun faculteit of HR International (hr.international@eur.nl). 

Maak je je zorgen, merk je dat verminderde concentratie, voel je je gespannen? Weet dat je altijd bij OpenUp terecht kunt, een anonieme hulplijn voor EUR-medewerkers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Toegankelijk voor iedereen die een ERNA-account heeft.

Actueel

Meer informatie over de situatie lees je op rijksoverheid.nl 
Lees de meest recente informatie over de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor verblijf op ind.nl

Bij het Loket kennisveiligheid is de laatste informatie over samenwerking met de Russische Federatie en Belarus te vinden: Veelgestelde vragen Rusland en Belarus.

Contact

Medewerkers en studenten die vragen en/of zorgen hebben, kunnen zich wenden tot hun leidinggevende of studieadviseur.

Cybersecurity

Neem contact op met de Servicedesk, mochten er zaken zijn die extra aandacht behoeven op het gebied van cybersecurity.

Nieuws

Nieuwsdossier Oekraïne

Onze experts in de media

Oekraine vlag conflict

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen