Het Erasmus Professorship: disciplines overbruggen, innovatie stimuleren en wereldwijde impact creëren

Dies Natalis 2023 ceremony: Erasmus Professors
Alexander Santos Lima

In 2022 onthulde de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de functie van Erasmus Professor tijdens de Dies Natalis ceremonie, een belangrijke mijlpaal in de toewijding van de universiteit om een positieve impact te hebben op de samenleving. De eerste Erasmus Professors, Eveline Crone and Moniek Buijzen, belichamen de Erasmiaanse traditie – maatschappelijk betrokken, wereldburgers, ondernemend, ruimdenkend en verbinders. Onlangs is professor Jun Borras toegetreden tot de gelederen als derde Erasmus Professor, een erkenning door de decanen en de Raad van Bestuur voor zijn bijdragen. We laten zien hoe het Erasmus Professorship werkt en hoe deze professoren disciplines overbruggen, innovatie stimuleren en een wereldwijde impact hebben.

Betekenis binnen de academische traditie van de EUR 

De Dies Natalis, een gevestigde traditie bij de EUR, viert de oprichting van de universiteit. In 2022 kreeg het een extra betekenis met het debuut van de functie van Erasmus Professor. Deze stap sluit aan bij Strategie 2024 van de EUR, waarbij "impact" centraal wordt gesteld en Erasmus Professors worden aangewezen als inspirerende voorbeelden van het maken van positieve maatschappelijke verandering.

De Erasmus Professors nemen afscheid van traditionele academische rollen en belichamen het streven van de universiteit om voorop te lopen bij maatschappelijke veranderingen. Rector Magnificus Annelien Bredenoord benadrukt hun rol als pioniers in impactonderzoek, leren en transitie en benadrukt daarnaast de toewijding van de instelling om een positieve impact te hebben.

Volgens Isabel van der Heiden, Policy Officer in Academic Affairs, zijn Erasmus Professors essentiële boegbeelden voor de missie van de EUR om positieve maatschappelijke impact te creëren. Door een brug te slaan tussen disciplines en innovatie te stimuleren, spelen Erasmus Professors een essentiële rol in het bevorderen, promoten en een podium geven aan mensen, teams en projecten die deze waarden belichamen.

Advies aan de nieuwe Erasmus Professor Jun Borras

Tijdens de ceremonie van de Dies Natalis 2023, gaf prof. Crone waardevol advies aan prof. Borras, benadrukkend dat de erkenning is voor het uitzonderlijke werk dat hij de afgelopen 20 jaar heeft gedaan bij het International Institute of Social Studies. Prof. Crone deelde de mening van prof. Buijzen dat "het geen Erasmus leerstoel is maar een Erasmus leertafel", waarbij de nadruk wordt gelegd op samenwerking die de zichtbaarheid van impactvol onderzoek vergroot.

Jun Borras appointed as Erasmus Professor at the Dies Natalis 2023 ceremony
Alexander Santos Lima

Wetenschappelijk activisme in kritische agrarische onderzoeken

Prof. Borras gebruikt een wetenschappelijk-activistische aanpak die de strijd voor sociale rechtvaardigheid van wie uitgebuit en onderdrukt worden, vooral onder de arbeidersklasse op het platteland van het mondiale zuiden, als moreel, intellectueel en politiek kompas neemt in zijn werk. Zijn werk is erop gericht bij te dragen aan de democratisering van de mondiale kennispolitiek. Zijn initiatieven, waaronder de periodieke International Writeshop onder beginnende onderzoekers in/uit het mondiale zuiden, training workshops onder activisten van de agrarische sociale beweging, een korte serie boeken over agrarische studies, gepubliceerd in vele talen, en internationale conferenties die academici en mensen uit de praktijk samenbrengen - duurzame wereldwijde gemeenschappen bevorderen, beleid beïnvloeden en bijdragen aan de grootschalige toepassing van emancipatoir volksonderwijs. Prof. Borras is een echte wereldburger die zich inzet voor de behoeften van mensen die zelden worden gehoord.

Developmental Neuroscience in Society

Het werk van prof. Crone over Developmental Neuroscience in Society overstijgt de traditionele grenzen. Als leidinggevende van het SYNC lab, onderzoekt ze de ingewikkelde relatie tussen de ontwikkeling van de hersenen en psychologische processen, met een focus op de puberteit. Haar invloedrijke onderzoek reikt verder dan wetenschappelijke uitmuntendheid en leidt tot actieve betrokkenheid bij de samenleving, leiderschapsrollen binnen en buiten de EUR en wereldwijde erkenning. Prof. Crone's initiatieven inspireren de volgende generatie en tonen de praktische toepassing van Erasmiaanse waarden in de wetenschappelijke praktijk.

Baanbrekend in Communication and Change

Als hoogleraar Communication and Change leidt prof. Buijzen initiatieven om de integratie van AI in de samenleving te begrijpen. De 'radicaal-voorzichtige' AICON-beweging, opgestart door prof. Buijzen, illustreert haar inzet voor sector overschrijdende samenwerking en de menswaardige integratie van AI in de samenleving. AICON daagt gevestigde systemen uit, bevordert hyperdiverse samenwerkingen en inspireert tot een alternatieve benadering van maatschappelijke integratie van AI.

Eveline Crone at the Dies Natalis 2023 ceremony
Arie Kers

De synergie tussen de Erasmus Professors

Prof. Buijzen benadrukt de synergie tussen haar en de benadering van prof. Crone van de rol van Erasmus Chair. Zij delen een teamwetenschappelijke benadering gebaseerd op diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid, die duidelijk naar voren komt in al hun activiteiten als wetenschappers - onderzoek, onderwijs, management en maatschappelijke betrokkenheid. Hun initiatieven dienen als levende voorbeelden van hoe de Erasmiaanse waarden praktisch kunnen worden toegepast in de wetenschappelijke praktijk en bieden inspiratie en begeleiding voor jonge geesten binnen en buiten de universiteit.

Het AICON-initiatief van prof. Buijzen is een voorbeeld van deze teamwetenschappelijke benadering. AICON verkent de principes van succesvolle transdisciplinaire en sector overschrijdende samenwerking tussen wetenschap, maatschappij, cultuur en natuur. Prof. Buijzen ziet de EUR als een internationaal toonbeeld van deze nieuwe vorm van samenwerking en positioneert wetenschap in de 'quadruple helix' (universiteit, industrie, overheid, publieke omgeving/civiele samenleving) met de nadruk op systeem, symbiose en synergie. Deze onderling verbonden aanpak, waarbij initiatieven zijn als Convergence en Cultuur&Campus, heeft het potentieel om de rol van de universiteit in samenwerkingsinnovatie te herdefiniëren.

Prof. Borras brengt een uniek wetenschappelijk-activistisch perspectief in het Erasmus Professorship, dat naadloos aansluit bij het samenwerkingsethos van prof. Buijzen en prof. Crone. Zijn methodologische focus op een gemeenschapsgerichte en inherent collectivistische benadering sluit perfect aan bij de team science filosofie. Prof. Borras doet er alles aan om de gemeenschappelijke aard van zijn werk te benadrukken, waarbij hij zowel successen als uitdagingen toeschrijft aan de bredere gemeenschap in plaats van aan persoonlijke prestaties. Dit sluit nauw aan bij de Erasmiaanse waarden van diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid.

In lijn met de samenwerkingsgeest van prof. Buijzen en prof. Borras getuigt het werk van prof. Crone in het Erasmus SYNC lab van haar toewijding aan maatschappelijke betrokkenheid en transdisciplinair onderzoek. Een voorbeeld van een initiatief onder leiding van prof. Crone is YoungXperts, dat gebruik maakt van proeftuinen en burgerwetenschap om de unieke kwaliteiten en maatschappelijke rollen van jongeren te onderzoeken. Dit initiatief toont op levendige wijze prof. Crone's inzet voor de betrokkenheid van de gemeenschap bij wetenschappelijk onderzoek en belichaamt de Erasmiaanse waarden van inclusiviteit en betrokkenheid.

Een blijvende toewijding aan maatschappelijke impact

Nu prof. Borras zijn plaats inneemt naast prof. Crone en prof. Buijzen, belichaamt het Erasmus Professorship een toewijding aan collaboratieve innovatie, maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van duurzame wereldwijde gemeenschappen. Samen creëren zij een verhaal van impactvol, inclusief en innovatief onderzoek, dat ervoor zorgt dat de EUR in de voorhoede van positieve verandering blijft en zich doelgericht ontwikkelt om een betekenisvolle en blijvende maatschappelijke impact te hebben.

Meer informatie

Meer informatie over de Erasmus Professors is te vinden in dit artikel:

Erasmus Professors

Gerelateerde content
Wetenschappers Eveline Crone en Moniek Buijzen zijn de eerste Erasmus Professors van onze universiteit. Hun doel? Positieve maatschappelijke impact creëren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen