The Identity Podcast Intervention - Supporting Students in Navigating their Social, Professional and Academic Identities

CLI Fellowship van Jana Vietze
Jana Vietze

De Community for Learning & Innovation (CLI) geeft docenten van Erasmus University Rotterdam (EUR) de mogelijkheid tot het aanvragen van een fellowship. Met dit fellowship onderzoeken zij onderwijsinnovatie, of voeren zij een onderwijsproject uit.
Op deze pagina lees je meer over het CLI Fellowship van Jana Vietze over het ondersteunen van studenten in het navigeren van hun sociale, professionele, en academische identiteiten met de Identity Podcast Intervention.

In lijn met de universitaire doelstellingen om te investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten, is het cruciaal om de band van studenten met hun studieomgeving en met hun toekomstige werkveld vanaf het begin van hun studie te versterken.

De Identity Podcast Intervention wil de verbondenheid van studenten met hun opleiding en toekomstige beroep vergroten door een combinatie van reflectiemomenten en een oefening waarbij een podcast opgenomen wordt. Gebaseerd op de structuur van de (Re)Searching Diversity Podcast (CLI innovatieproject), wordt studenten gevraagd een interview op te nemen met een inspirerende en succesvolle professional uit het werkveld, die op belangrijke sociale identiteitsdimensies (bv. geslacht, etniciteit, socio-economische achtergrond) moet lijken op de individuele studenten.

In het fellowshipproject van Jana wordt onderzocht of deze korte identiteitsinterventie en dit betekenisvolle contactmoment met een professional kan leiden tot veranderingen in studiegerelateerde inzet, motivatie, identiteitsverkenning en welzijn. Door studenten de kans te geven zich meer vertegenwoordigd en geïntegreerd te voelen in de onderwijspraktijk, hopen we bij te dragen aan meer inclusieve leermogelijkheden voor onze diverse studentenpopulatie aan de EUR.

Opbrengst

Naast het opnemen van podcastafleveringen en het testen van hun effectiviteit in het onderwijs, was het doel om voorbeelden, materialen en instructies te bieden voor het opnemen van docent- en student-gegenereerde podcasts in het hoger onderwijs (zowel binnen als buiten EUR). Alle educatieve materialen met betrekking tot podcasting in het onderwijs zijn beschikbaar via de OSF! Er is voor gekozen om dit te doen door middel van Open Education Resources (OER) en onder een CC-By Attribution 4.0 International license.

Universitair Docent
Meer informatie

Jana Vietze is universitair docent in Clinical Child and Family Studies bij de Department for Psychology, Education, and Child Studies (DPECS) van ESSB. Ze behaalde haar doctoraat in de psychologie (Universiteit van Potsdam, Duitsland, 2019) door ouders, peers en de school te onderzoeken als hulpbronnen voor de culturele saamhorigheid, het welzijn en het aanpassen op school van jongeren uit culturele minderheden. Haar onderzoek gaat over de inclusie, saamhorigheid, welzijn en academische trajecten van studenten uit culturele minderheden en eerste generatie studenten in het middelbaar en hoger onderwijs. Aan de hand van verschillende onderzoeksmethodes combineert ze perspectieven uit de ontwikkelingspsychologie, inclusief onderwijs en interculturele psychologie.

Gerelateerde content
Lees meer over het project van Jana Vietze en hoe het studenten en onderzoekers wil verbinden in een inclusieve en innovatieve leeromgeving.
Gerelateerde links
Meer CLI Fellowship projecten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen