Onderzoek naar digitale mediatechnologieën en de sociale inclusie van vluchtelingen

Stichting Erasmus Trustfonds heeft een grant toegekend aan Dr. Amanda Alencar van de Erasmus School of History, Culture and Communication voor haar onderzoeksproject "Refugee settlement, place-making and digital technologies in the cities of Rotterdam and Amsterdam". Zij zal dit project ontwikkelen in samenwerking met het Vital Cities and Citizens (VCC) Erasmus Initiatief het valt onder het VCC subthema Inclusieve Steden en Diversiteit. Het project duurt 15 maanden en wil ontdekken hoe digitale media op een effectieve en creatieve wijze gebruikt kunnen worden om de acties van lokale governance-actoren te vormen, voor de emancipatie en participatie van vluchtelingen als nieuwe burgers van de ontvangende gemeenschap. 

Om dit te bereiken integreert het project een multi-stakeholder perspectief in de analyse van interacties tussen digitale media en integratie initiatieven voor/met en door vluchtelingen. Gedurende de verschillende projectactiviteiten zal het mogelijk zijn om de betrokkenheid van vluchtelingen met technologieën verder te onderzoeken, om een sense of place te recreëren en tegelijkertijd te voorzien in een genuanceerder perspectief over de digitale governance van de vestiging van vluchtelingen in Amsterdam en Rotterdam. 

Overeenkomend met de doelstellingen van het Vital Cities and Citizens initiatief wil Dr. Alencar de voorwaarden identificeren die meer betekenisvolle, inclusieve en ethische technologische ontwikkelingen kunnen voortstuwen om vluchtelingen agency en inclusie te versterken. Dit is met name relevant op het moment dat technologische transformaties (bijv. Artificiële Intelligentie en Machinaal Leren) in toenemende mate de vraag voor publieke informatie en communicatiebeleid sturen. 

Maatschappelijke Impact

De bevindingen van het project vormen de basis van de co-creatie van een toolkit voor een digitale/data/ontwerp workshop geletterdheid, welke is gericht op de belangen en behoeften van vluchtelingen. Ook richt de workshop zich op beleidsaanbevelingen over toegang en gebruik tot – en verstrekking van technologie voor vluchtelingen in verschillende contexten in beide Nederlandse steden. Gedurende dit project zullen belangrijke discussiepunten over de interviews/gesprekken met vluchtelingen- en managementactoren en geanalyseerde digitale/sociale mediaplatforms gedeeld worden op de website die voor dit project wordt opgezet. 

Onderzoeksteam

Amanda Alencar (PI) is een digitale migratiewetenschapper, gespecialiseerd in onderzoek over media en sociale media in Europa en Latijns-Amerika. De focus ligt hierbij op hoe communicatietechnologieën de mobiliteits- en sociaal-culturele integratieprocessen van (gedwongen) migranten vormen. Ze is assistent-professor binnen de Media en Communicatie afdeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de vicevoorzitter van de Intercultural Communication Division binnen de International Communication Association (ICA). Amanda was een gastonderzoeker bij het Refugee Studies Centre (Oxford Universiteit) en Marie Curie onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is ze gastredacteur van twee speciale uitgaven in de (open-access) en peer-reviewed tijdschrijften International Journal of Communication en Media and Communication. De uitgaven gaan over de intersecties tussen vluchtelingenintegratie, digitale economie en stedelijke ruimte en over het onderwerp: Media and Migration in the Covid-19 Pandemic: Discourses, Policies and Practices in Times of Crisis. 

Camila Sarria Sanz (junior onderzoeker) is een communicatie ontwerper en heeft een master behaald in mediastudies bij de Media en Communicatie faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel runt ze haar eigen sociale onderneming in Colombia, welke zich specialiseert in het trainen van change-makers door het gebruik van sociaal ondernemerschap en participatieve ontwerpinstrumenten om projecten met een hoge impact te ontwikkelen. In 2017 begon zij haar academische carrière en heeft sindsdien gewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten, hoofdzakelijk met kwalitatieve methoden. Haar onderzoeksinteresses zijn onder andere inheemse mediapraktijken, gedwongen migratie, ‘burgermedia’ en design thinking methodologieën.   

Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•   Inclusieve Steden en Diversiteit 
•   Duurzame en Rechtvaardige Steden
•   Slimme Steden en Gemeenschappen
•   Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen