Toelating andere vooropleiding

Colloquium Doctum - Toelatingsexamen

Zonder de juiste vooropleiding toch naar de universiteit.

Heb je geen diploma dat toegang geeft tot de universiteit? Dan kun je een toelatingsexamen afleggen, het zogenaamde colloquium doctum. Voorwaarde: je bent 21 jaar of ouder. Elke bacheloropleiding kent een eigen colloquium doctumcommissie die bepaalt in welke vakken je toelatingsexamen moet doen. De commissie kijkt daarbij naar je vooropleiding en naar de eisen die de bacheloropleiding stelt.

Begin op tijd met de procedure voor dit toelatingsexamen. Het duurt vaak enige maanden voordat officieel vaststaat in welke vakken je examen moet afleggen. Het examen wordt twee maal per jaar, in mei en juli, afgenomen.

Als je geslaagd bent voor het toelatingsexamen heb je alleen toegang tot die opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waarvoor je het toelatingsexamen hebt afgelegd.

Meer informatie over Colloquium Doctum.