Numerus fixus en decentrale selectie

Opleidingen met een numerus fixus

Opleiding

Maximum aantal plaatsen voor collegejaar 2020-2021

Criminologie

135

Geneeskunde

410

International Business Administration (IBA)

650

Psychologie & International Bachelor in Psychology

 600 (totaal)

 

Afschaffing loting

Sinds collegejaar 2017-2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun lotingstudies. Dit heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer, maar bijvoorbeeld ook naar motivatie, persoonlijkheid of eerdere schoolprestaties. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek terecht komt.

Maximaal aantal selectiestudies

Per collegejaar mag je jezelf voor maximaal twee opleidingen met een decentrale selectie aanmelden. Je kunt jezelf twee keer voor dezelfde opleiding aanmelden bij twee verschillende onderwijsinstellingen. Geneeskunde is een uitzondering op deze regel. Hiervoor geldt dat je maar één opleidingsplaats kunt kiezen. 

Maximaal aantal deelnames

Het verschilt per opleiding hoe vaak je kunt meedoen aan de decentrale selectie. Het maximaal aantal deelnames is drie keer, maar sommige opleidingen hanteren maximum van een of twee deelnames. Heb je vóór 2017 al meegedaan aan een centrale loting, dan telt die deelname mee.

Aanmelden voor collegejaar 2020-2021

Je kunt je vanaf 1 oktober 2019 aanmelden via Studielink. De uiterste aanmelddatum voor opleidingen die selectie toepassen is 15 januari 2020**. Daarna beginnen de onderwijsinstellingen met hun selectieprocedure. Als er minder aanmeldingen dan plaatsen zijn vindt er geen selectieprocedure plaats.

Uitslag

De uitslag van de decentrale selectie wordt bekendgemaakt op 15 april 2020**. Je ontvangt de uitslag via Studielink.

** Bovengenoemde data zijn gebaseerd op het collegejaar 2019-2020 en zijn dus onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen door de overheid.