Toelating

Econometrie en Operationele Research
A student ambassador of Erasmus School of Economics

VWO-profiel

Uit onderzoek onder onze eerstejaars studenten is gebleken dat studenten die hun VWO hebben afgerond met een 8 of hoger voor Wiskunde B (onafgerond 7,5 of hoger) een goede kans van slagen hebben op het succesvol afronden van de bachelor Econometrie en Operationele Research.

In onderstaande tabel kun je zien welke vwo-profielen toegang geven tot de bachelor Econometrie en Operationele Research.

Econometrie en Operationele ResearchCultuur en MaatschappijEconomie en MaatschappijNatuur en GezondheidNatuur en Techniek
 Wiskunde BWiskunde BWiskunde BToegang

Door een besluit van de EUR hoeven de profielen Cultuur & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid niet aangevuld te worden met Economie.

VWO zonder vereiste wiskundevak

Scholieren met een vwo-diploma met Wiskunde A, maar zonder het vereiste Wiskunde B moeten een deficiëntietoets Wiskunde B doen. Alleen met een resultaat van minimaal 7,5 voor deze wiskundetoets is toegang tot de Bachelor Econometrie en Operationele Research mogelijk. 

Deficiëntietoets Wiskunde B voor Econometrie en Operationele Research

Voor aankomende studenten Econometrie en Operationele Research met een VWO-diploma met Wiskunde A maar zonder het vereiste Wiskunde B, is een resultaat van minimaal 7.5 nodig in de deficiëntietoets Wiskunde B.

Erasmus School of Economics accepteert de volgende certificaten:

VWO met vereiste wiskundevak (Studiekeuzeactiviteit)

Wanneer je een vwo-diploma hebt behaald met daarbinnen het vereiste wiskundevak dan is de studiekeuzeactiviteit het onderdeel van jouw aanmelding waarbij de opleiding probeert je bewust te maken van de studiekeuze die je maakt.

De studiekeuzeactiviteit bestaat uit de vragenlijst met daarbij, bij Erasmus School of Economics, eventueel een aanvullende studiekeuze activiteit bestaande uit een verplichte wiskundecursus. Hiervoor is gekozen omdat onderzoek onder onze eerstejaars studenten uitwijst dat hun wiskundeachtergrond zeer bepalend is voor het succesvol kunnen afronden van een bachelor aan Erasmus School of Economics. 

Studenten met een VWO wiskunde B cijfer lager dan een 6,5 blijken een geringe kans te hebben hun studie Econometrie en Operationele Research met succes te voltooien. Over de laatste jaren is het percentage studenten van deze groep dat de studie succesvol afrondt lager dan 20%. Of de wiskundecursus voor jou wel of niet verplicht is hangt af van het advies (negatief, waarschuwing, positief) dat door Erasmus School of Economics aan je wordt gegeven.

Mocht je je inschrijving in Studielink pas na 1 mei hebben afgerond en vervolgens na het volledig invullen van de vragenlijst een negatief advies hebben ontvangen, dan zullen we je afwijzen voor de studie van je keuze.

Let op! Over een eenmaal gegeven advies kan niet gecorrespondeerd worden.

Belangrijke deadlines:
StapWanneer
Aanmelden voor een opleiding van je keuze via www.studielink.nlUiterlijk op 1 mei 
Vul de SKA-vragenlijst die direct volgt op je inschrijving in studielink volledig in.

(Check hier de status van je vragenlijst)

Direct bij je inschrijving in Studielink

Let op: Geadviseerd wordt om de vragenlijst uiterlijk op 24 juli in te vullen i.v.m. de deadline voor het aanvragen van inlogcodes voor de wiskundecursus. Of je de cursus dient te volgen is afhankelijk van het advies wat volgt op de ingevulde vragenlijst.

Bij een negatief of waarschuwings advies dien je je in te schrijven voor de Verplichte (online) Wiskundecursus via de link op deze pagina

(Let op! Wanneer je je na 1 mei hebt aangemeld en je hebt een negatief advies gekregen dan wordt je automatisch afgewezen voor de studie van je keuze, de wiskundecursus doet dan niet meer ter zake)

Vanaf 1 juni en uiterlijk op 31 juli 
Je doorloopt de Verplichte Wiskundecursus

(Let op! Het niet op tijd afronden van de Verplichte Wiskundecursus leidt tot afwijzing van deelname aan de studie van je keuze)

Uiterlijk op 11 augustus 

 (Gemiddeld benodigde tijd voor de Verplichte Wiskundecursus is 30 uur)

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat bovengenoemde stappen volledig, juist en op tijd worden doorlopen. Wanneer bovengenoemde aan jou gestelde deadlines niet door jou worden gehaald wordt je inschrijving afgewezen. Mocht je tegen problemen aanlopen neem dan zo snel mogelijk contact op met de Erasmus School of Economics.

Mocht je je inschrijving in Studielink pas na 1 mei hebben afgerond en vervolgens na het volledig invullen van de vragenlijst een negatief advies hebben ontvangen, dan zullen we je afwijzen voor de studie van je keuze.

Let op! Over een eenmaal gegeven advies kan niet gecorrespondeerd worden.

Als je al weet wat je wilt studeren en je besluit vast staat, meld je dan aan via Studielink. Het kan maar vast geregeld zijn.

HBO-propedeuse

Studenten met een MBO- of HAVO-diploma als vooropleiding én een propedeuse van de HBO-opleiding Toegepaste Wiskunde (isat code 35168) hebben toegang tot de bachelor Econometrie en Operationele Research als voldaan is aan de volgende eisen:

  • Minimaal een 7,5 als gewogen gemiddelde van je propedeuse
  • Minimaal een 7,5 voor de deficiëntietoets Wiskunde B. Dit cijfer voor de deficiëntietoets dient behaald te zijn voor 1 augustus. Pas na deze datum zal je complete aanmelding in behandeling worden genomen

Studenten met een HBO-propedeuse melden zich aan via Studielink en via het online aanmeldformulier.

Aanmelden kan tot 1 mei. Op het aanmeldformulier vul je je gegevens in, en upload je zoveel mogelijk de gevraagde documenten. Als er documenten bij je aanmelding missen, omdat je bijvoorbeeld nog wacht op de uitslag van de wiskundetoets, wordt er hierover contact met je opgenomen.

Let op: aanmelden heeft enkel zin wanneer je voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.

Buitenlands diploma

Wanneer je je aanmeldt met een niet-Nederlands diploma moet je rekening houden met toelatingstoetsen. Dit kan een toets Nederlands, Engels en/of wiskunde zijn. We adviseren daarom je zo snel mogelijk voor de studie Econometrie en Operationele Research in Studielink aan te melden. Na aanmelding in Studielink ontvang je een email met een link naar het Osiris Aanmeldportaal en het verzoek een aantal documenten te uploaden (diploma (indien beschikbaar) en cijferlijst). Nadat je jouw aanmelding hebt ingediend in het Osiris Aanmeldportaal, zullen we je aanmelding op toelaatbaarheid controleren en je hierover per email informeren. Deadline om je aan te melden in Studielink en het Osiris Aanmeldportaal te hebben ingediend is 1 mei.

Let op: ook een International Baccalaureate of European Baccalaureate behaald in Nederland valt in deze categorie. Evenals diploma’s uit de Nederlandse Antillen.

Voor algemene vragen over toelating met een niet-Nederlands diploma kun je een email sturen naar admissions.office@eur.nl.

Om studenten met een buitenlandse vooropleiding een zo goed mogelijke voorbereiding te geven op hun studie aan onze faculteit is ervoor gekozen om hen verplicht deel te laten nemen aan de Studie Keuze Activiteit. Zonder (volledige) deelname aan de Studie Keuze Activiteit kan jouw inschrijving aan de universiteit niet worden afgerond.  Meer informatie hierover vind je op onze SKA pagina

Overige diploma’s

Je wordt ook toegelaten met een:

  • einddiploma van een erkende vierjarige hbo-opleiding, nadat de deficiëntietoets Wiskunde B met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is. 
  • bachelor- of masterdiploma van een Nederlandse universiteit, nadat de deficiëntietoets Wiskunde B met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is.

Let op, de deficiëntietoetsen worden in het voorjaar afgenomen.

Colloquium doctum

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kun je toch worden toegelaten tot een (Nederlandstalige) bacheloropleiding van de Erasmus School of Economics. Daarvoor moet je voldoen aan de eisen van een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) door vier specifieke VWO-deelcertificaten te behalen. Voor onze opleidingen zijn dit Nederlands, Engels, economie en wiskunde. Waarbij wiskunde A en B beiden geaccepteerd worden voor Economie & Bedrijfseconomie en Fiscale economie maar voor Econometrie en operationele research wiskunde B vereist is. Voor de certificaten Nederlands, Engels en Economie geldt een minimum cijfer van 5.5. Voor het wiskunde certificaat hangt dit af van het type certificaat wat is behaald. 

Studenten die toelating zoeken op basis van het colloquium doctum dienen naast een aanmelding in Studielink, zich aan te melden via het online aanmeldformulier van de faculteit.

Aanmelden en inschrijven

Wanneer je in het bezit bent van een Nederlandse vooropleiding meld je je via Studielink aan voor een opleiding. Studielink maakt het zowel instellingen als studenten makkelijker. Je hoeft je maar op één plek in te schrijven, uit te schrijven of een adreswijziging door te geven.

Inschrijven kan tot 1 mei waarbij je recht op toelating hebt als je hebt voldaan aan de verplichte deelname aan de studiekeuzeactiviteit(en).

Ook na 1 mei kan er door VWO scholieren nog ingeschreven worden, echter bij inschrijving na 1 mei vervalt het recht op toelating tot de opleidingen van Erasmus School of Economics. Erasmus School of Economics verplicht je in ieder geval om een (of meer) studiekeuzeactiviteit(en) te volgen en het studiekeuzeadvies dat daaruit volgt, is bij inschrijving na 1 mei bindend.

Als je je na 1 mei inschrijft kan Erasmus School of Economics je afwijzen voor de opleiding als blijkt dat je slagingskans op basis van je wiskundeachtergrond te klein is.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen