Buitenlands diploma
en het Colloquim Doctum

Buitenlands diploma en het Colloquium Doctum

Update maatregelen coronavirus
Vanwege de situatie met het COVID-19 virus, is het afnemen van fysieke toetsen niet mogelijk en gaan we de toetsen dit jaar digitaal afnemen.

Je hebt een buitenlands diploma dat toelating geeft tot een bacheloropleiding, maar je moet alsnog een deeltoets van het Colloquium Doctum afleggen. Waarom?

In Nederland geeft het VWO-diploma (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) toelating tot de universiteit. Buitenlandse diploma’s die in het land van herkomst toelating geven tot een universitaire opleiding zijn niet allemaal van hetzelfde niveau als het Nederlandse VWO-diploma. Daarom zijn er in sommige gevallen aanvullende eisen voor toegang tot een Nederlandse universiteit.

Voor sommige opleidingen moet je over voldoende kennis beschikken van specifieke vakken, namelijk Nederlands, Engels en/of wiskunde. Indien je niet aan (een van) deze vak vereisten voldoet, kan je niet toegelaten en ingeschreven worden voor de opleiding. Je zal dus door middel van het succesvol behalen van deze aanvullende toets(en) bewijzen dat je over voldoende vakkennis beschikt. De toetsen worden twee keer per jaar gehouden (in maart en in mei); je hebt dus twee keer de kans de toets te halen. Als je na de tweede poging de toets niet hebt behaald, kun je je niet inschrijven voor de opleiding.

Nadat je je aanmelding voor een bacheloropleiding hebt ingediend, zal het Admissions Office je informeren of en welke aanvullende toets(en) je moet maken. Wanneer je een aanvullende toets moet maken, volg dan de instructies voor het Colloquium Doctum om je te registreren/ aan te melden. (Let op: negeer de tekst waar vermeldt staat dat je 21+ moet zijn, dit is voor jou niet van toepassing.) Met betrekking tot de wiskunde toets verwijzen wij je naar de pagina van de Wiskunde-deficiëntietoets met meer gedetailleerde informatie.