Buitenlands diploma en het Colloquium Doctum

Lecture Wim Pijbes

Je hebt een buitenlands diploma dat toelating geeft tot een bacheloropleiding, maar je moet alsnog certificaten behalen. Waarom?

In Nederland geeft het vwo-diploma (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) toelating tot de universiteit. Buitenlandse diploma’s die in het land van herkomst toelating geven tot een universitaire opleiding zijn niet allemaal van hetzelfde niveau als het Nederlandse vwo-diploma. Daarom zijn er in sommige gevallen aanvullende eisen voor toegang tot een Nederlandse universiteit.

Voor sommige opleidingen moet je over voldoende kennis beschikken van specifieke vakken, namelijk Nederlands, Engels en/of Wiskunde. Indien je niet aan (een van) deze vak vereisten voldoet, kan je niet toegelaten en ingeschreven worden voor de opleiding. Je zal dus door middel van het succesvol behalen van deze aanvullende toets(en) bewijzen dat je over voldoende vakkennis beschikt.

Nadat je je aanmelding voor een bacheloropleiding hebt ingediend, zal het Admissions Office je informeren of en welke aanvullende toets(en) je moet maken.

De EUR neemt geen eigen toetsen af. Je dient de benodigde certificaten zelf te behalen, bijvoorbeeld via het behalen van vwo-certificaten via de Staatsexamens (je kunt je hiervoor tot 31 december voorafgaand aan het collegejaar waarin je wilt beginnen aanmelden). Meer informatie over de Staatsexamens is hier en hier te vinden. Certificaten zijn ook te behalen via OMPT, Centrale Commissies Voortentamens CCVX en Boswell Beta (Certificaten Boswell Beta worden door de opleiding Geneeskunde niet geaccepteerd).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen