A.A. van Beek Fonds

Zonnige dag op campus Woudestein.

Over het A.A. van Beek-Fonds

Het doel van de Stichting A.A. van Beek-Fonds is de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder door begaafde studenten – en eventueel andere personen, aan genoemde universiteit verbonden of op enigerlei wijze daarbij betrokken – in de gelegenheid te stellen door een verblijf in het buitenland zich nader praktisch te bekwamen of hun studie aan te vullen en voort te zetten. Dit gebeurt door financiële bijdragen te verlenen aan studenten en andere aan de universiteit verbonden personen die naar het buitenland op uitwisseling of stage gaan, geen tot weinig ervaring in het buitenland hebben en onvoldoende financiële middelen hebben om op uitwisseling te gaan.

Voltijdstudenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die:

 • Op uitwisseling gaan als onderdeel van het curriculum van hun studie en waarvoor ze ten minste 15 ECTS ontvangen;
 • Niet eerder steun hebben ontvangen van het A.A. van Beek Fonds;
 • In aanmerking komen voor een aanvullende beurs van de Nederlandse overheid (DUO);
 • Gaan bij voorkeur voor het eerst op uitwisseling;
 • Gaan bij voorkeur op uitwisseling buiten Europa.

Van toepassing op:

 • Nationaliteit: alle nationaliteiten
 • Deelnemende faculteit: alle faculteiten
 • Studieniveau: Bachelor en Master

Verschilt per situatie

In lijn met de doelstelling van het fonds ondersteunt het A.A. van Beek Fonds aanvragen in de categorie ‘Student Support’. Hier vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag in de categorie ‘Student Support’ bij het A.A. van Beek Fonds.

Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagportaal  van het Erasmus Trustfonds.

 • Klik op 'Aanmelden' en maak een account aan
 • Klik op 'nieuwe aanvraag'
 • Selecteer onder 'Subsidietype' de optie 'studentenondersteuning'
 • Vul het formulier in en voeg de nodige bijlagen toe
 • Dien uw aanvraag in stap 8 in door op de knop 'Verzenden' te klikken
 • Lees voordat u uw aanvraag indient de aanvraagrichtlijnen zorgvuldig door. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met  
  secretariaat@aavanbeekfonds.nl.

Deadline: 6 mei 2024 | 17 juni 2024 | 28 oktober 2024

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen