Financiële ondersteuning bij maatschappelijke activiteiten en topsport

Studenten die rugby spelen

Voor wie?

De universiteit verleent studiefinanciering aan studenten vanwege bijzondere omstandigheden tijdens de nominale studieduur. De bijzondere omstandigheden kunnen relevante maatschappelijke activiteiten of topsport zijn.

Studievertraging door relevante gemeenschapsactiviteiten

Je kunt maximaal zes maanden financiële steun krijgen als je een relevante maatschappelijke activiteit uitvoert voor meer dan 200 uur per jaar.

Studievertraging door topsport

Onder speciale omstandigheden kun je tot zes maanden financiële steun krijgen als je een atleet bent. De atleet moet een status hebben in overeenstemming met de classificatie van de NOC * NSF. Topsporters zijn geclassificeerd met een A-status, HP status of B status. Je kunt de A-, B- of HP-status krijgen wanneer je internationaal speelt en deel uitmaakt van een topsportprogramma in categorie 1.

Periode van ondersteuning

De periode waarin studievertraging leidt tot recht op financiële ondersteuning is gelijk aan de nominale duur van de bachelor of master die je volgt aan de EUR. De nominale duur wordt verminderd met de jaren dat je bent ingeschreven voor een andere bachelor of master (hbo of wo).

Hoeveelheid steun

De hoeveelheid ondersteuning is een vast maandelijks bedrag. Dit tarief is gelijk aan de basisbeurs voor Nederlandse studenten die niet bij hun ouders wonen. Deze maandelijkse vergoeding wordt betaald na het einde van de nominale studieduur.

Voor studenten met een basisbeurs van DUO: de ondersteuning start na de laatste maand met basisbeurs van DUO (in plaats van de nominale duur). Vanaf dat moment is de maandelijkse ondersteuning gelijk aan het bedrag van de beurs ​​in de laatste maand.

Betaling

Je financiële steun wordt voor een aantal maanden bepaald. Je ontvangt een vast bedrag per maand. Je ontvangt deze ondersteuning alleen wanneer je student bent aan de EUR. Wanneer je afstudeert, eindigt de ondersteuning en worden de resterende maanden niet betaald. Ook andere wijzigingen in jouw situatie die van belang kunnen zijn voor je ondersteuning, ben je verplicht te melden.

Aanvraagprocedure

  1. Om financiële hulp aan te vragen, moet je de vertraging melden en een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Maak een afspraak via de website met een van de studentendecanen.
  2. Een commissie beoordeelt uw aanvraag en bepaalt voor hoeveel maanden financiële ondersteuning je in aanmerking komt. De commissie houdt rekening met de relatie tussen de omstandigheden en het onderwijsprogramma. De beslissing staat open voor de gebruikelijke procedure van bezwaar en beroep.

Regelingen Profileringsfonds

De informatie op deze webpagina is gebaseerd op het Profileringsfonds. Het beleid Profileringsfonds biedt financiële compensatie voor studievertraging die optreedt als gevolg van persoonlijke omstandigheden. Beurzen en vrijstellingen van vergoedingen.

Voor meer informatie over belastingen en het financiële ondersteuningsfonds, zie de Wet inkomstenbelasting (Belastingwet) artikel 3.104.

Meer informatie

Als je vragen hebt, maak dan gerust een afspraak met een studentendecaan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen