Overlijden student

Campus - Polak building

Uitschrijven

Nabestaanden van een overleden student kunnen dit schriftelijk melden bij de universiteit en om uitschrijving verzoeken. U kunt uw verzoek, voorzien van (een kopie van) de akte van overlijden en/of de rouwkaart, richten aan het Enrolment, Deregistration and Funding Team via edf.es@eur.nl

Restitutie collegegeld

De uitschrijving gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de overlijdensdatum. Voor elke maand van het collegejaar na uitschrijving wordt 1/12e deel van het collegegeld gerestitueerd. Gelieve het rekeningnummer op te nemen in uw schriftelijke uitschrijfverzoek, zodat het te veel betaalde collegegeld naar dat rekeningnummer kan worden overgemaakt. De universiteit zal automatische incasso's stopzetten als deze zijn afgegeven.

Studiefinanciering stopzetten

Ontving de student studiefinanciering en/of een studentenreisproduct (OV-kaart)? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met DUO.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen