Workshops

Een elftal workshops in de thema’s afvalverwerking, rechten, filosofie, economie, geneeskunde en psychologie, verzorgd op de eigen locatie door een student-docent van de Erasmus Universiteit.

Deze workshops kunnen los of in een oplopende reeks afgenomen worden. Tevens kunnen studenten in de klas langskomen om Expeditie Moendoes te spelen. Leerlingen maken, op eigen locatie, in twee uur tijd kennis met de Wetenschap.

Workshops onderzoekend leren in de klas

Aan de hand van de workshops maken leerlingen kennis met Onderzoekend Leren. Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgen interactieve workshops op locatie van de school in verschillende thema’s.

Deze workshops kunnen los of in een oplopende reeks afgenomen worden*.  De volgorde van de workshops, zoals hieronder vermeld, geeft tevens de leerlijn aan.

Het aantal leerlingen dat kan deelnemen is 15. Als er meer leerlingen zijn is het aan te bevelen om twee workshops te nemen. Er zullen dan, voor hetzelfde onderwerp, ook twee student-docenten komen.

* (de thema’s rechten en psychologie zijn beiden een tweeluik dat bestaat uit twee afzonderlijke lessen die bij elkaar horen).

 • Onderzoeken doen we zo! – De onderzoekscyclus
  Deze workshop is speciaal gemaakt als voorbereiding op onze verschillende programma’s. De workshop biedt een oriëntatie op de onderzoekscyclus die in de programma’s van het Wetenschapsknooppunt centraal staat. Tijdens deze workshop gaan de leerlingen alle stappen van deze cyclus langs met behulp van verschillende werkvormen. De leerlingen voeren een kleinschalig onderzoek uit in het thema communicatie middelen en social media. Ze gaan nieuwsgierige vragen opstellen, ze leren een goede onderzoeksvraag op te stellen, ze gaan de onderzoeksvraag onderzoeken en leren hun resultaten te presenteren. Door deel te nemen aan deze workshop hebben de leerlingen een goede basis, voordat ze starten aan andere programma’s van het Wetenschapsknooppunt.

  Onderzoeken doen we zo! – De onderzoeksvaardigheden

  Deze workshop is speciaal gemaakt als voorbereiding op onze verschillende programma's. De workshop biedt een oriëntatie op de onderzoeksvaardigheden die in de programma’s van het Wetenschapsknooppunt centraal staan. Tijdens deze workshop gaan leerlingen activiteiten ondernemen die passen bij de verschillende onderzoeksvaardigheden; zo gaan ze bij een onbekend voorwerp hun verbeelding gebruiken, in tweetallen ontwerpen en dit zo omschrijven dat een ander dit na kan tekenen, weetjes in twijfel trekken; word je nou echt drukker van suiker? Door deel te nemen aan deze workshop hebben de leerlingen een goede basis, voordat ze starten aan andere programma’s van het Wetenschapsknooppunt.

  Samen afvalbergen verzetten
  Fruit, blikjes en batterijen kunnen de natuur honderden of zelfs duizenden jaren vervuilen. Leerlingen ontdekken in deze workshop het belang van afval scheiden. Ze leren hoe producten slim hergebruikt kunnen worden om er iets nieuws van te maken. Aan de hand van die kennis  onderzoeken de leerlingen hoe zij, door slim afval te scheiden, op school kunnen bijdragen aan een beter milieu.

  Rechten - Geen kinderspel 1 & 2 (2 x 2 uur)
  Leerlingen maken kennis met de rechten uit het Kinderrechtenverdrag. Aan de hand van verschillende casussen kruipen zij in de huid van ‘rechter’ of ‘ advocaat’ en leren ze een standpunt in te nemen en deze te verdedigen en de argumenten van een ander objectief te beoordelen. In de tweede les wordt ingegaan op het recht van een eigen mening, een specifiek kinderrecht. Leerlingen voeren een kwalitatief onderzoekje uit met de vraag: ‘Hoe ziet de ideale school eruit?’ Daarbij leren ze coderen: een techniek die onderzoekers toepassen om een grote berg aan informatie te ordenen. Samen komen de leerlingen tot een plan voor de ideale school.

  Filosofie - Geloof in de waarheid

  Aan de hand van de begrippen “geloof”,  “kennis” en “waarheid” krijgen leerlingen een introductie in universitair denken en handelen. Aan de hand van een gedachtenexperiment leren kinderen wanneer de waarheid ook echt waar is

  Filosofie - De empirische cyclus

  In deze workshop wordt het fundament gelegd voor het stappenplan van onderzoek doen: de empirische cyclus. De leerlingen bestuderen oude filosofische onderzoeken van Plato en ontdekken zelf hoe deze onderzoeken het startpunt zijn geweest voor de hedendaagse empirische cyclus.

  Economie - Geld van papier
  Hoe werk je in de wetenschap vanuit een probleem naar een oplossing volgens de onderzoekscylus? De leerlingen starten hun ontdekkingstocht naar het ontstaan van papieren geld in China rond het jaar 800, het begin van een gouden tijd. Aan de hand van actie-onderzoek ontdekken ze voor welk probleem papieren geld de oplossing is. 

  Economie - Hoeveel ben ik waard

  Hoe wordt de prijs van producten bepaald? En wat maakt dat de minister-president meer verdient dan een vuilnisman? De leerlingen ontdekken dat prijs wordt bepaald door vraag en testen in de klas hoe dit eruit ziet in de praktijk. 

  Geneeskunde - Van kwakzalverij tot wetenschap

  Als we ziek zijn, gaan we even langs de dokter en krijgen we een pilletje. Binnen een week lopen we weer te voetballen. Normaal toch? Tot voor kort helemaal niet! In de geneeskunde is onderzoek doen heel belangrijk, allereerst om de ziekte van de patiënt vast te stellen, maar belangrijker nog om te controleren of de behandeling wel werkt. De leerlingen gaan zelf aan de slag met zo’n onderzoekje om vast te stellen hoe we mensen beter kunnen maken. Door heel veel onderzoek weten we nu steeds beter hoe we mensen beter kunnen maken. 

  Geneeskunde - Placebo effect

  Een belangrijke onderzoeksmethode in de geneeskunde om te ontdekken of een medicijn werkt is twee groepen met elkaar te vergelijken, de experimentele groep en de controle groep. Leerlingen leren dat er meerdere oorzaken kunnen zijn en dat patiënten zich ook beter kunnen voelen zonder medicijnen. Zij ontdekken wat het placebo effect is en hoe dit de wetenschap beïnvloedt. 

  Psychologie – Wie ben ik? 1 & 2 (2 x 2 uur)

  In deze workshop ontdekken leerlingen meer over het begrip ‘persoonlijkheid’. Leerlingen worden zich bewust van de verschillen tussen mensen op basis van persoonlijkheid en maken kennis met de belangrijkste theorieën t.a.v. persoonlijkheid. Aan het einde van de tweede les hebben zij meer inzicht in hun eigen persoonlijkheid door middel van een kleine persoonlijkheidstest (aangepast aan de leerlingen). 

Kosten per workshop

Aantal deelnemers:

15 leerlingen

Duur:

2 uur

Kosten per workshop:

225 euro