Assessment Engels (voor medewerkers)

Een taalassessment is bedoeld om je taalbeheersingsniveau  vast te stellen. Het resultaat van een assessment kan gebruikt worden voor de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of voor het project Tweetaligheid (support staff).

Na het assessment ontvang je een verklaring waarin staat op welk niveau je de taal beheerst volgens het Common European Framework of Reference (CEFR-niveau). Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

De eerstvolgende ronde voor medewerkers vindt plaats in februari 2019:

 • Mondelinge toets: woensdag 13 of donderdag 14 februari 2019, diverse tijden beschikbaar
 • Schriftelijke toets: woensdag 13 februari 2019, 09.30-10.15 uur
 • Online toets: 7 - 20 februari 2019
 • Deadline: 5 februari 2019

Het is niet nodig om je apart in te schrijven voor de onderdelen: schriftelijke toets en online toets.

 • Een taalassessment bestaat uit een mondelinge toets van 15 minuten, een schriftelijke toets van 45 minuten en een online toets (Oxford Quick Placement Test) van maximaal 1,5 uur.

  • De mondelinge toets is een gesprek met twee docenten Engels, dit zijn altijd native speakers. Tijdens dit gesprek worden er diverse vragen aan je gesteld.
  • De schriftelijke toets bestaat uit het schrijven van een essay over een actueel onderwerp.
  • De Quick Placement Test (QPT) is een online test, waarvoor je per e-mail wordt uitgenodigd. Deze toets kun je - binnen een vastgestelde tijdsperiode- maken op een moment waarop het je het beste uitkomt.

  Na het assessment ontvang je een verklaring waarin staat op welk niveau je de taal beheerst volgens het Common European Framework of Reference (CEFR-niveau). Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je ontvangt geen aparte resultaten van de online toets, want deze resultaten worden door de docenten bekeken en meegenomen in het eindresultaat voor de mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Het is helaas niet mogelijk om inzage te krijgen in de resultaten van de online toets.

  Mocht je assessment aantonen dat je nog niet op het niveau zit dat vereist is voor je functie, dan kun je je met het resultaat van het assessment inschrijven voor een groepscursus of een individuele training Engels.

 • De kosten voor een assessment bedragen € 105,- voor EUR-medewerkers. De verklaring is één jaar geldig. Je taalbeheersing kan immers zijn verbeterd of verslechterd als er meer dan een jaar is verstreken.

 • Het LTC biedt meerdere keren per jaar een taalassessment Engels voor medewerkers aan. Om je aan te melden voor het assessment neem je de volgende stappen:

  1. Je reserveert een plaats in het rooster voor de mondelinge toets.
  2. Je vult een inschrijfformulier (tevens betalingsformulier) digitaal in.
  3. Als wij je reservering en het vereiste online inschrijfformulier voor de deadline ontvangen, krijg je in de week voor het assessment een e-mail met de link voor de online toets (apart inschrijven voor het online gedeelte is niet nodig) en de overige informatie betreffende het assessment.

  Met dyslexie kun je extra tijd krijgen voor het schriftelijke examen. Vergeet niet om je dyslexieverklaring met je verzoek mee te sturen.