Assessment Engels

Current facets (Pre-Master)

Een taalassessment is bedoeld om je taalbeheersingsniveau op een uitgebreidere manier dan bij een intake vast te stellen. Het resultaat van een assessment kan gebruikt worden voor de
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), het project Tweetaligheid (EUR medewerkers), of om je huidige niveau aan te tonen bij je werkgever.

Na het assessment ontvang je een verklaring waarin staat op welk niveau je de taal beheerst. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de mondelinge en schriftelijke vaardigheden volgens het Common European Framework of Reference (CEFR-niveau). Assessments worden op afspraak afgenomen.

De eerstvolgende ronde voor medewerkers vindt plaats in augustus 2018:

 • Mondelinge toets: dinsdag 6 of woensdag 7  november, diverse tijden beschikbaar
 • Schriftelijke toets: woensdag 7 november, 09.30-10.15 uur
 • Online toets: 30 oktober - 9 november
 • Deadline: 29 oktober 2018
 • Een taalassessment bestaat uit een mondelinge toets van 15 minuten, een schriftelijke toets van 45 minuten en een online toets (Quick Placement Test) van maximaal 1,5 uur.

  • De mondelinge toets is een gesprek met twee docenten Engels, dit zijn altijd native speakers. Tijdens dit gesprek worden er diverse vragen aan je gesteld.
  • De schriftelijke toets bestaat uit het schrijven van een essay over een actueel onderwerp.
  • De Quick Placement Test (QPT) is een online test, waarvoor je per e-mail wordt uitgenodigd. Deze toets kun je maken op een moment waarop het je het beste uitkomt.

  Mocht je assessment aantonen dat je nog niet op het niveau zit dat je nodig hebt, dan kun je je met het resultaat van het assessment inschrijven voor een taalcursus of een individuele training Engels.

 • De kosten voor een assessment voor overigen bedragen € 157,50, medewerkers van de Erasmus Universiteit krijgen korting en betalen € 105,-. In beide gevallen is de verklaring is één jaar geldig. Je taalbeheersing kan dan immers zijn verbeterd of verslechterd.

 • Bij het aanmelden voor een taalassessment Engels maakt het LTC onderscheid tussen EUR-medewerkers en overigen.

  Overigen
  Het LTC organiseert assessments alleen op aanvraag en alleen tijdens de maanden september t/m juni van een academisch jaar.  Wil je een assessment aanvragen? Stuur dan een e-mail met je verzoek naar ltc@eur.nl.

  EUR-medewerkers
  Het LTC biedt meerdere keren per jaar een taalassessment Engels voor medewerkers aan. Om u aan te melden voor het assessment neemt u de volgende stappen:

  1. U reserveert een plaats in het rooster voor de mondelinge toets.
  2. U vult een inschrijfformulier (tevens betalingsformulier) digitaal in.
  3. Als wij uw reservering en het vereiste online inschrijfformulier voor de deadline ontvangen, krijgt u in de week voor het assessment een e-mail met de link voor de online toets (apart inschrijven voor het online gedeelte is niet nodig) en de overige informatie betreffende het assessment.