Assessment Engels (voor medewerkers)

Inschrijfdeadline is 25 augustus
Engels - Language & Training Centre (2017)

Een taalassessment is bedoeld om je taalbeheersingsniveau vast te stellen. Het resultaat van een assessment kan gebruikt worden voor de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of voor het project Tweetaligheid (support staff) en is twee jaar geldig.

Na het assessment ontvang je een verklaring waarin staat op welk niveau je de taal beheerst volgens het Common European Framework of Reference (CEFR-niveau). Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

 • Mondeling: week van 2 september 2024

 • Schriftelijk: Dinsdag 3 september 2024 13:00-14:00 uur

 • Deadline: 25 augustus 2024

Het is niet nodig om je apart in te schrijven voor de schriftelijke toets. Het assessment zal online worden afgenomen.

Een taalassessment bestaat uit een mondelinge toets van 15 minuten en een schriftelijke toets van 60 minuten.

 • De mondelinge toets is een gesprek met twee docenten Engels, dit zijn altijd native speakers. Tijdens dit gesprek worden er diverse vragen aan je gesteld.
 • De schriftelijke toets bestaat uit het schrijven van een essay over een actueel onderwerp.

Na het assessment ontvang je een verklaring waarin staat op welk niveau je de taal beheerst volgens het Common European Framework of Reference (CEFR-niveau). Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Mocht je assessment aantonen dat je nog niet op het niveau zit dat vereist is voor je functie, dan kun je je met het resultaat van het assessment inschrijven voor een groepscursus of een individuele training Engels.

De kosten voor een assessment bedragen € 115,- voor EUR-medewerkers. Het is ook mogelijk om één onderdeel te herkansen. De kosten voor het schriftelijke deel bedragen € 50,- en voor het mondelinge deel € 65,-. 

Indien je aan één van onderstaande eisen voldoet (en dat ook kunt aantonen), dan kan het Language & Training Centre mogelijk een vrijstelling verlenen:

 • TOEFL iBT*, minimale score 95 (met minimale subscores van 22 voor lezen en luisteren; minimaal 23 voor spreken en minimaal 24 voor schrijven)
 • IELTS* 7.0 (met minimale subscores van 6,5)
 • Cambridge CPE (minimaal grade C)
 • Cambridge CAE (minimaal grade B)
 • Cambridge BEC (minimaal higher grade B)
 • Een volledig in het Engels afgeronde bachelor, master of PhD.

* Let op: de resultaten van IELTS en TOEFL iBT blijven twee jaar geldig.

In het geval van een mogelijke vrijstelling, vragen wij je om een e-mail te sturen met een korte beschrijving van de ervaring met de Engelse taal en een scan van het desbetreffende certificaat of diploma. Vermeld in deze mail ook jouw ERNA-gegevens. Wij zijn dan in staat om te beoordelen of een vrijstelling mogelijk is.

Het LTC biedt meerdere keren per jaar een taalassessment Engels voor medewerkers aan. Om je aan te melden voor het assessment neem je de volgende stappen:

 1. Je reserveert een plaats in het rooster voor de mondelinge toets.
 2. Na de deadline ontvang je aanvullende informatie.

Met dyslexie kun je extra tijd krijgen voor het schriftelijke examen. Vergeet niet om je dyslexieverklaring met je verzoek mee te sturen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen