Beschikbaar lesmateriaal (PO)

diverse lesmaterialen WK
diverse lesmaterialen WK

Wij hebben van diverse programma's ook lesmateriaal beschikbaar ter download. Hieronder vind je deze per thema/programma in het overzicht. 


Deze lessen kun je als leerkracht zelf verzorgen met de uitgebreide instructies in de docent-handleiding. 

Lesprogramma naar veerkracht en weerbaarheid bij kinderen

Sommige kinderen kunnen beter omgaan met tegenslagen en stress dan andere kinderen: ieder kind is verschillend. Is een kind in staat om snel te schakelen als zijn omgeving  er tijdelijk even anders uitziet dan we gewend zijn? Wat maakt het ene kind nu veerkrachtiger dan het andere kind?

Veerkracht is in onze maatschappij steeds harder nodig. Stress bij jongeren begint soms al op de basisschool en neemt vaak toe in het middelbaar en vervolgonderwijs. Door op vroege leeftijd al aandacht te besteden aan veerkracht, kan stress verminderd worden. Weerbaarheid gaat over de mate waarin een leerling zich goed kan aanpassen bij tegenslagen, zoals ‘falen’, een slecht cijfer krijgen of onzekerheden in vriendschappen. Belangrijke vaardigheden voor de leerlingen zijn: omgaan met emoties, het hebben van zelfvertrouwen en optimistisch denken.  

Het lespakket

 • Uw leerlingen leren meer over stress en veerkracht, en hoe ze hier in hun dagelijks leven mee om kunnen gaan. Wat houden stress en veerkracht nu eigenlijk in?
 • De kinderen leren wat de (effectiviteit van de) weerbaarheidsstrategieën zijn die ze zelf toepassen en ontdekken zij hoe zij (beter) kunnen omgaan met problemen in het dagelijks leven, zodat zij sterker in hun schoenen staan. Op deze manier heeft dit een positief resultaat op groepsdynamiek en het zelfvertrouwen van de klas.  
 • De leerlingen maken op een speelse manier kennis met het doen van onderzoek middels de methodiek van onderzoekend leren.

Gratis lesmateriaal voor in de klas

Het lesmateriaal voor les- en onderzoeksactiviteiten voor 4 lessen van een uur kunt u hieronder downloaden. Tijdens de lessen brengen uw leerlingen in kaart hoe zij omgaan met moeilijke situaties en de weerbaarheid die hierbij komt kijken. Aan de hand van bijv. mini-onderzoekjes, interviews en groepsdiscussies ontwikkelen de kinderen een goede definitie van veerkracht en brengen zij in kaart hoe zij en hun leeftijdsgenoten omgaan met stress.

Praktische informatie

Lesduur

4 lessen a 1 uur. De lessen worden door de eigen docent verzorgd. 

De materialen kunt u hier gratis downloaden. 

Doelgroep 

Groep 6, 7 en 8 

Wij vinden

Omgaan met anderen is belangrijk om je goed te voelen. Wat hebben kinderen daarvoor eigenlijk nodig om zich heen? Dit bepalen volwassenen meestal maar kinderen weten dit zelf natuurlijk het beste. Komt dit eigenlijk wel overeen? Tijdens deze lessen worden de leerlingen onderzoekers en komen jullie hier samen met de klas achter!

Download hier het gratis lespakket en verzorg drie lessen om kinderen kennis te laten maken met onderzoek doen.

Doelgroep: bovenbouw primair onderwijs.

Duur: 3 lessen van ca een uur

Kosten: gratis downloadbaar lesmateriaal

Waarom is dit lespakket nuttig?

 • Sinds 2020 is Wetenschap & Techniek een verplicht onderdeel in het curriculum van school. Door dit project aan te bieden, maken de leerlingen kennis met onderzoekend leren. 
 • Leerlingen krijgen meer inzicht in hun sociale omgeving en wat ze nodig hebben om zich goed te voelen.
 • Scholen krijgen inzicht in hoeverre de stem van hun leerlingen al meegenomen wordt in lokaal beleid en worden geïnspireerd hier iets mee te doen, gebaseerd op ideeën van leerlingen. 

De inhoud van de lessen 

Het project bestaat uit drie lessen: twee voorbereidende lessen en een onderzoeksles. 

 • In les A leren leerlingen meer over wat een sociale omgeving is. Deze les helpt om de leerlingen voor te bereiden op het project. 
 • In les B gaan de leerlingen het onderzoek voorbereiden in groepjes van zes. Aan de hand van de placematmethode brengen zij in kaart wat zij belangrijk vinden in hun sociale omgeving. Op basis van deze inventarisatie per groepje stellen zij een top 5 vast in de vorm van een klas top 5. De leerlingen nodigen vervolgens per groepje een sleutelfiguur uit voor de onderzoeksles.
 • Onderzoeksles; Gedurende de onderzoeksles worden de volgende onderdelen doorlopen: 

· Sleutelfiguren interviewen (online, op een externe locatie of op school): leerlingen interviewen in groepjes enkele volwassenen, de zogenoemde sleutelfiguren (denk aan: ouders, docenten, de schooldirecteur, de wijkagent, sportverenigingen, buurtbewoners, beleidsmakers, de burgemeester of misschien zelfs wel een minister) aan de hand van de klas top 5 die zij hebben opgesteld in de voorbereidende les.  

· Gegevens verwerken: leerlingen vergelijken de rangorde van de klas top 5 met de rangorde van de lijsten van de sleutelfiguren, brengen verschillen en overeenkomsten in kaart en denken na over wat deze verschillen betekenen.   

· Conclusie presenteren: leerlingen maken de verzamelde gegevens op creatieve manieren inzichtelijk door na te denken hoe verschillen of overlap gevisualiseerd kunnen worden.  

Benodigdheden

Alle materialen die bij het lespakket horen zijn hier te downloaden.

 • PowerPoint presentaties behorend bij de lessen (gebruik deze als docent om de 3 kessen te verzorgen.
 • Resultatenposter: print er 6 per klas (1 per groepje)
 • Placemat: print er 6 per klas (1 per groepje)
 • Stemposter: print er 1 per klas
 • Uitnodiging: print er 12 per klas (2 per groepje)
 • Werkboekjes: print er 1 per leerling

Dit lespakket is tot stand gekomen na “Alle Scholen Verzamelen” georganiseerd door alle Wetenschapsknooppunten van Nederland. In 2022 is een deel van dit lespakket gebruikt voor een citizen science onderzoek, speciaal gericht op kinderen. Dit betekent dat onderzoekers van de universiteit, Yara Toenders en Karlijn Hermans de hulp inschakelde van kinderen uit het hele land, om samen de onderzoeksvraag op te lossen. Leerlingen in groep 7 en 8 uit heel Nederland hebben gezamenlijk op één dag data verzamelen voor een echt wetenschappelijk onderzoek.  Bekijk hier de terugblik: https://www.wetenschapsknooppunten.nl/alle-scholen-verzamelen/terugblik/. Benieuwd naar het thema van “Alle scholen verzamelen” voor dit jaar? Bekijk het aanbod via: https://www.wetenschapsknooppunten.nl/alle-scholen-verzamelen/

 

 

Heb je vragen over bovengenoemde programma's? Of heb je feedback op de hierboven aangeboden materialen? Dan ontvangen wij deze graag op wetenschapsknooppunt@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen