Voor de hele klas

Wetenschapsknooppunt Primair onderwijs

Ben jij student aan de EUR en wil jij meewerken aan o.a. deze mooie programma's? 

Ga dan naar naar myeur: https://my.eur.nl/nl/nieuws/wij-zijn-op-zoek-naar-jou-wetenschapsknooppunt-eur-werft-student-docenten en lees alles over onze vacature en solliciteer direct! 
Wie weet tot snel! 


 

Het Wetenschapsknooppunt biedt verschillende lesactiviteiten en lessenreeksen aan voor alle kinderen uit de bovenbouw. Hiervoor zijn verschillende opties:

Een Kindercollege is een interessante, verrijkende activiteit voor nieuwsgierige leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. 

 

 • Een introductieles op de basisschool, verzorgd door eigen leerkracht met lesstof aangeleverd door het Wetenschapsknooppunt;
 • Het Kindercollege op de Erasmus Universiteit Rotterdam, verzorgd door een wetenschapper;
 • Een afsluitende les op de basisschool verzorgd door eigen leerkracht met lesstof aangeleverd door het Wetenschapsknooppunt.

De drie onderdelen van het Kindercollege versterken elkaar en passen in de kerndoelen van de school.

Het is van belang dat de toegezonden introductieles in de klas wordt behandeld voor het meeste plezier en resultaat. 

Op 4 en 12 juni  a.s. verzorgt dr. Julian Schaap het Kindercollege "de sociale ontwikkeling van smaak"

Van je lievelingsmuziek tot aan wat je later wilt worden. Hoe ontwikkel je al je voorkeuren en komen je keuzes voor bepaalde smaakrichtingen tot stand? Komt dit volledig uit jezelf of heeft je omgeving zoals je ouders, vrienden of het land waarin je woont hier ook invloed op?

Reclame wordt gemaakt zodat mensen producten herkennen in de winkel en die producten graag willen hebben en kopen. 
Reclamemakers gebruiken allerlei trucjes om de producten zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken.

In de lessen van dit thema leren kinderen deze trucjes te herkennen door zelf op zoek te gaan naar voorbeelden van reclame (eerste les op school); leren kinderen hoe de verschillende trucjes in televisie- en internetreclame niet alleen hebberigheid veroorzaken, maar ook onzekerheid en ongezonde leefwijzen beïnvloeden (Kindercollege op de universiteit); en leren kinderen ten slotte hoe ze hun kennis van de reclametrucjes kunnen inzetten om zelf te bepalen door welke reclame ze wel en welke reclame ze niet beïnvloed willen worden (tweede les op school).Samen worden we reclame de baas!

Zijn we hebberig of geven we juist snel geld weg? Inzamelingsacties zoals het glazen huis en giro 555 krijgen elk jaar veel aandacht. Er worden miljoenen euro’s opgehaald voor goede doelen. Waarom doen we dit? Zijn wij echt zo goed in het schenken van geld? In hoeverre spelen egoïsme en sociale verwachtingen een rol in deze gulheid? 

In dit drieluik ontdekken leerlingen of mensen hebberig of gul zijn en leren zij hoe dat komt. In de eerste les op school ontdekken de leerlingen aan de hand van een aantal spellen hoe hebberig of hoe gul we als mensen zijn. Deze spellen zijn door onderzoekers ook in het laboratorium uitgevoerd. In het college op de universiteit bespreekt associate professor Jan Stoop of de spellen iets zeggen over gedrag in het echt. Met name wordt ingegaan op verschil in gedrag tussen de rijken en de armen. In de slotles voeren de leerlingen op basis van de eerste les en het college een eigen sociaal economisch experiment uit om gedrag nog verder te onderzoeken.

Ga met de hele klas gratis en laagdrempelig aan de slag met onderzoekend leren! 

E-tivities zijn een combinatie van een animatie met bijbehorende opdrachten voor in de klas. Leerlingen maken spelenderwijs kennis met onderzoekend leren en leren de onderzoeksvaardigheden. Dit doen zij aan de hand van aansprekende en vakinhoudelijke kennis over de wetenschapsgebieden. 

Er zijn E-tivities in de thema’s:

 • Geneeskunde – Spieren
 • Filosofie – Vragen stellen
 • Psychologie – Groepsdruk
 • Economie – Inflatie
 • Rechten – Kinderrechten

De rol van de leerkracht is het begeleiden van de leerlingen in de opdrachten tijdens de E-tivity. Deze E-tivities kunnen worden ingezet als losse les of als serie.

Alle E-tivities zijn gratis beschikbaar. De docentenhandleiding is beschikbaar na het invullen van het aanmeldformulier. 

 

Lesprogramma naar veerkracht en weerbaarheid bij kinderen

Sommige kinderen kunnen beter omgaan met tegenslagen en stress dan andere kinderen: ieder kind is verschillend. Is een kind in staat om snel te schakelen als zijn omgeving  er tijdelijk even anders uitziet dan we gewend zijn? Wat maakt het ene kind nu veerkrachtiger dan het andere kind?

Veerkracht is in onze maatschappij steeds harder nodig. Stress bij jongeren begint soms al op de basisschool en neemt vaak toe in het middelbaar en vervolgonderwijs. Door op vroege leeftijd al aandacht te besteden aan veerkracht, kan stress verminderd worden. Weerbaarheid gaat over de mate waarin een leerling zich goed kan aanpassen bij tegenslagen, zoals ‘falen’, een slecht cijfer krijgen of onzekerheden in vriendschappen. Belangrijke vaardigheden voor de leerlingen zijn: omgaan met emoties, het hebben van zelfvertrouwen en optimistisch denken.  

Het lespakket

 • Uw leerlingen leren meer over stress en veerkracht, en hoe ze hier in hun dagelijks leven mee om kunnen gaan. Wat houden stress en veerkracht nu eigenlijk in?
 • De kinderen leren wat de (effectiviteit van de) weerbaarheidsstrategieën zijn die ze zelf toepassen en ontdekken zij hoe zij (beter) kunnen omgaan met problemen in het dagelijks leven, zodat zij sterker in hun schoenen staan. Op deze manier heeft dit een positief resultaat op groepsdynamiek en het zelfvertrouwen van de klas.  
 • De leerlingen maken op een speelse manier kennis met het doen van onderzoek middels de methodiek van onderzoekend leren.

Gratis lesmateriaal voor in de klas

Het lesmateriaal voor les- en onderzoeksactiviteiten voor 4 lessen van een uur kunt u hieronder downloaden. Tijdens de lessen brengen uw leerlingen in kaart hoe zij omgaan met moeilijke situaties en de weerbaarheid die hierbij komt kijken. Aan de hand van bijv. mini-onderzoekjes, interviews en groepsdiscussies ontwikkelen de kinderen een goede definitie van veerkracht en brengen zij in kaart hoe zij en hun leeftijdsgenoten omgaan met stress.

Praktische informatie

Lesduur

4 lessen a 1 uur. De lessen worden door de eigen docent verzorgd. 

De materialen kunt u hier gratis downloaden. 

Doelgroep Groep 6, 7 en 8 

Expeditie Moendoes is een spel waarmee leerlingen in twee uur tijd kennismaken met de essentie van wetenschappelijk onderzoek. Twee studenten van de Erasmus Universiteit begeleiden dit spel in de klas: een leuke en leerzame introductie op wetenschap en onderzoekend leren.

Er kan gekozen worden uit twee mogelijkheden: 

 • De studenten spelen het spel en laten het exemplaar van het spel waarmee gespeeld is achter op uw school;
 • De studenten spelen alleen het spel met uw leerlingen.

Om het spel later opnieuw te kunnen spelen, is het raadzaam om een leerkracht hierbij aanwezig te laten zijn om bekend te raken met de spelwijze.

 • Aantal deelnemers: 20
 • Duur: 2 uur
 • Kosten: 150 euro (eventueel +25 euro voor behoud van het spel) 

WK Video ASV Pluis het uit

KINDEREN IN GROEP 6, 7 EN 8 WORDEN VOOR ÉÉN DAG ECHTE ONDERZOEKERS!

Alle Scholen Verzamelen is een bijzonder project, georganiseerd door alle Wetenschapsknooppunten door heel Nederland. Het is een citizen science onderzoek, speciaal gericht op kinderen. Dit betekent dat onderzoekers van de universiteit de hulp inschakelen van kinderen uit het hele land, om samen een onderzoeksvraag op te lossen. Leerlingen in groep 6, 7 en 8 uit heel Nederland gaan gezamenlijk op één dag data verzamelen voor een echt wetenschappelijk onderzoek.  

Dit project is alleen een succes als er zo veel mogelijk kinderen meedoen. Want hoe meer kinderen uit het hele land data verzamelen, hoe makkelijker je een enorme hoeveelheid informatie kunt verzamelen die representatief kan zijn voor Nederland. Met de resultaten die de kinderen verzamelen dragen ze dus een onmisbaar stukje bij aan belangrijk onderzoek. En al die leerlingen worden dan voor even een echte onderzoeker!

ASV 2023

Het onderwerp voor ASV 2023 is bekend: Pluis Het Uit! We gaan op 7 november 2023 gezamelijk met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam de microplastics in je kleding uitpluizen en onderzoeken. Je kleding bestaat namelijk steeds vaker uit plastic. En tijdens het wassen kunnen hele kleine stukjes plastic van onze kleding losraken om uiteindelijk in het water terecht komen. Dit jaar willen we tijdens ASV meer te weten komen over de hoeveelheid plastic die (per wasbeurt) los kan raken van je kleding, en of dit te maken heeft met het type kleding dat je draagt.

Bekijk de actuele stand van zaken op de landelijke pagina

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen