AiPact Spore Fund

colours header
Students walking through hallway Sanders Building

Het Erasmus Initiatief Societal Impact of AI is gericht op innovatief en interdisciplinair onderzoek en onderwijs in AI, waarbij de samenleving centraal staat. Samen met de belangrijkste betrokkenen bepalen we de kaders voor het gebruik van AI dat mens en maatschappij ten goede komt. Dat doen we door AI dichter bij de mensen te brengen.

Het AiPact Spore Fund (verwijzend naar een organisch groeiend mycelium) nodigt wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam uit om een aanvraag in te dienen voor sponsoring van onderzoeks- en netwerkactiviteiten, die aansluiten bij de AiPact doelstellingen en haar programmalijnen. Hiermee initiëren, consolideren en verbinden wij een interdisciplinair netwerk van wetenschappers, waardoor innovatieve onderzoeks- en onderwijsprojecten over de maatschappelijke implicaties van AI mogelijk worden. Je kunt financiering tot een maximum van €5.000 aanvragen.

Het AiPact Spore Fund biedt financiële ondersteuning voor onderzoeks- en netwerkactiviteiten binnen het bredere thema van AiPact aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze subsidies worden verstrekt om kosten te dekken die voortvloeien uit (internationale) workshops, evenementen, bezoeken, pilotstudies en de voorbereiding van subsidievoorstellen.

Er zijn fondsen beschikbaar voor:

  • Vergemakkelijken van de initiële planning en ontwikkeling van het project (bijvoorbeeld het schrijven van een subsidievoorstel);
  • Steun voor de directe kosten van onderzoek (bv. pilot studies)
  • De bevordering van interdisciplinair onderzoek mogelijk maken door middel van (internationale) workshops, conferenties, evenementen of bezoeken.

Steun kan worden aangevraagd voor elke combinatie van in aanmerking komende activiteiten.

De beurs staat open voor al het wetenschappelijk personeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Om in aanmerking te komen moeten de aanvragen voldoen aan de volgende criteria:

  • Een duidelijk verband aantonen met de doelstellingen van het AiPact, met nadruk op de maatschappelijke impact van AI en/of passend binnen een of meer van de vier programmalijnen.
  • Ervoor zorgen dat de aangevraagde middelen bestemd zijn voor een duidelijk omschreven, onderscheidende activiteit of onderzoek dat bij voltooiing een identificeerbaar resultaat oplevert.
  • Voeg een motivering en een begrotingsspecificatie van één bladzijde toe, waarin duidelijk wordt beschreven hoe het financieringsdoel voldoet aan de doelstellingen van AiPact en hoe het gevraagde bedrag zal worden besteed.

De maximale subsidie bedraagt €5.000.

De financiering kan niet worden gebruikt voor de kosten van vervangend onderwijs, loonvervangende betalingen of technische uitrusting. Het toegekende budget is uitsluitend bestemd voor directe uitgaven voor onderzoek of netwerkactiviteiten.

Het AiPact Spore Fund is een open oproep en wordt doorlopend geëvalueerd. Aangezien er een beperkt bedrag beschikbaar is, zullen we de aanvragen beoordelen en beslissen op basis van de relevantie voor het thema van het initiatief en de maatschappelijke impact.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij aipact@eur.nl.

Indien je vragen hebt of een projectidee wilt bespreken, kun je contact met ons opnemen via aipact@eur.nl. Wij adviseren aanvragers hun voorstellen in overeenstemming met hun verantwoordelijke onderzoeksmentor te bespreken.

Het definitieve subsidiebesluit zal schriftelijk worden meegedeeld.

We vragen geselecteerde kandidaten om een kort social media verslag via LinkedIn in te dienen, met beelden van de activiteit en waar mogelijk #AiPact te taggen en te vermelden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen